Bog 10 (1964-67)

Vandrebogen “De tolv”, bog nummer 10

Afskrift udfærdiget af Lars Rasmussen, Edels søn 

Brædstrup d. 22-10-64

Kære alle!

Ja så er det nr 10 bog vi starter på, den sidste har vandret lige knap 2 år, mon det ikke ca. er 20 år siden vi startede med den første, og mon ikke vi alle er enige om, det var en god ide, som vi har haft megen glæde af.

Tak for indlæggene, det var hyggeligt at være sammen med de fleste af jer til Sussis konfirmation.

Ove spørger om det kan få konsekvenser for forretningen i Vejle at Erik er død, jeg kan da fortælle at Tage af Eriks kone har købt forretningen, vi kender bogkælderen dernede, han roste Erik meget,han har altid sat stor pris på ham, personalet havde været inviteret til middag på Australia af Tage, hvor de også havde drøftet forretningens videreførelse, de havde indtryk af Tages snak, at han ville have mere skub i forretningen.

Lars er begyndt at gå til undervisning i klaverspil, og det går tilsyneladende strygende, Bent har også købt et næsten nyt pianino til ham, desværre skal hans spillelærerinde snart flytte til Silkeborg, så skal han begynde hos en anden, som har ord for at være meget striks, så vi er lidt spændt på hvordan det vil spænde af. Lars foreslog nu at vi købte et hus i Silkeborg, han er nemlig ualmindelig glad for hans nuværende spillelærerinde, det er missionærens kone, hende arbejder jeg også sammen med i søndagsskolen, så der skal vi også have fundet en ny.

Vi har haft helt udsolgt i biler, ca 3 dage var vi kørelam, men nu i går købte Bent ikke mindre end fire 1 folkevogn åben, 1 Renault Dauphine + 2 Lloyd’er.

De kærligste hilsner til alle fra os fem

Edel

modt. 23/10-64                                                                                                                                                                   afsendt d. 28/10-64

Kære alle!

mange tak for Jeres breve.

Det lader til at Jens befinder sig godt på den lille ø, det må også være en stor oplevelse, og tænk, at være der i den dejlige varme, mens vi går og fryser her i det kolde nord, jeg havde besøg af Oda i aftes og vi måtte have Politikens atlas frem for rigtig at finde ud af, hvor øen ligger, så kom vi selvfølgelig til at diskutere de tidligere danske besiddelser St. Thomas og St. Croix den tredie var der ingen af os der kunne huske hvad hed, så vi måtte til at se i leksikon for at finde ud af, at det var St. Jan.

Jeg har købt mig et rigtigt fint og moderne lysbilledapparat, så nu kan jeg få glæde af mine billeder og behøver ikke at bede Oda om at tage sit apparat med, hun gjorde det såmænd ellers gerne, nu har hun også bilen, for jeg synes det er for tungt at rende rundt med selvom jeg har en kuffert til det.

På fredag runder så den tredie af os de 50, det bliver vel ikke så mange der kommer hjem for at gratulere, det havde nok passet bedre om det var faldet på en lørdag eller søndag.

Vagn ringede i aftes for at invitere mig til fødselsdag lørdag aften; men jeg havde i forvejen en invitation til middag hos frk. Højlund, så det kunne jeg desværre ikke. Forrige søndag var jeg ude i onkel Karls have og fik en stor cykelkurv fuld af æbler, som står ude på altanen, nu må jeg passe på, de ikke fryser for mig; men endnu holder mine blomster og så længe sker der vist ikke æblerne noget.

Mange kærlige hilsner fra Sinne

Aarhus d. 8/11-64

Kære alle!

Tak for Indlægene, undskyld et Par Dages Forsinkelse, de krøllede Hjørner skal Postvæsenet lastes for. – Det var kedeligt med Bent’s Uheld i Silkeborg, men forhaabentlig gaar alt planmæssig, saa der snart kan blive tale om Flytning til Brædstrup, selvom det bliver til Sygehuset; er det dog paa hjemlige Kanter for ham. Vi var jo hjemme i Sellerup i Efteraarsferien men rejste tilbage den 27, ikke mindst den sidste Dag var Vejret skønt. Erling og Ole havde bygget Huler oppe i Skoven, dem maatte jeg op at se, hvilke Farver der var i Solskinnet. Ole hvirvlede jo næsten ned ad Bakken som et foraarskaadt Lam, er man over 50 tager man jo et lidt andet Tempo, selvom man saadan set er rask og rørig, kan man godt tage Dalgas’s kloge ord i forrige Aarhundrede til sig og tænke “hvad udad tabtes maa indad vindes.”

Else er i Fællesskab med 3 Kammerater i gang med at sy en Folkedragt – Aarhus Dragten, det er slet ikke saa lige en Sag at faa de forskellige hjemmegjorte Ting skaffet til Veje, saa det ligger nok lidt tungt at faa dem færdig inden deres Julestue, som Planen er.

Vi fik Tilbud om at samle Æbler op hos en gammel Mand, og der var nok at tage af saa vi har kogt Mos og sat i Fryseren lavet Marmelade, spist Æblegrød osv. det er Madæbler, ihvertfald paa denne tid af Aaret. Nu kommer saa den Tid, hvor man kan vente Slud og mørke Dage, men hvor jeg dog nyder saalænge det er Cykelføre. Desværre ser vi jo sædvanligvis heller ikke saa meget til Familien i Vintertiden, men nu har vi jo da Gunnars i Nærheden. I Sommer har vi nu ogsaa været flittige til at drage ud, baade Else og jeg har 3 gange indenfor eet Aar været i København og nydt Gæstfrihed paa mange Maader, Tak for det. De 4 Killinger, som vi havde i Sommer, er nu alle afsat, heldigvis, Gunnars tog den sidste, de havde saa rigeligt med Mus, at der en Dag var to i en af Mændenes Kasket, vores gamle Julekat kommer ret ofte med Mus, een Dag havde den anbragt een midt paa Gulvtæppet, jeg tror aldrig den æder dem.

Naa jeg vil slutte med mange kærlige Hilsner til alle fra os her. Inger.

Sellerup Skov 15-11-64

Kære Alle!

Mange Tak for Hilsner og Gaver til min Fødselsdag, Anker, Gerda og Bente kom og gratulerede allerede ved 7 tiden og saa var de her til Chokolade om Aftenen. Harry var paa Skole, saa han var ikke med.

Jeg talte med Edel i fredags, Bent var flyttet til Brædstrup Sygehus, og det gik fint med Benet.

I Dag har her været blæst og regn, vi har ellers haft meget behageligt Vejr i dette Efteraar, men jeg synes løvfaldet kom meget tidligt i Aar, vi havde temmelig tidligt et Par Nætter med temmelig streng Nattefrost. Jeg er tildels færdig med Roerne, en god Afgrøde, men jeg trækker det ud for at faa Toppen brugt.

Med de kærligste Hilsner

Hans.

Hvidovre, den 22. november 1964

Kære alle.

Mange tak for indlæg og breve og hilsener til min fødselsdag.

Som Edel skriver, har “de tolv” vist sog at være levedygtig, selvom den en gang imellem må have besked på “at skinne” sig en lille smule.

Ca. 20 år er rigtig nok. Jeg mener, at ideene blev undfanget på Ingers værelse på Rigshospitalet i 1945.

Ja, vi må springe Jens over denne gang. Jeg har ganske vist et brev fra ham, men det er skrevet på samme tid, som det Gunnar har medsendt.

I morgen skal vi sammen med Joans onkel en tur til Puttgarden. Det er bl.a. for at få en sejltur. For tiden er det jo meget moderne at sejle.

Næste søndag er vi inviteret sammen med Sinne på besøg hos Edith og Erik. Vi har ikke været der før, så vi glæder os til at se hvordan de bor.

Vi håber at det går godt med Bent nu. Det var et kedeligt uheld, og det må ikke være let at være væk fra forretningen, og en stor ekstrabelastning for Edel.

Tante Johanne blev 65 år i mandags. I søndags var vi sammen med Sinne, søstrene Jørgensen, fru Wengel og Arne (Mary var ikke med på grund af forkølelse) inviteret på smørrebrød inde i “7 små hjem”. Det er et ret fint og hyggeligt sted, og vi havde en dejlig aften. Jeg har vundet en returbillet med “Prins Bertil” København via Halmstad Århus, men om jeg gør brug af den, ved jeg ikke rigtig.

På tirsdag skal jeg være med til at modtage vore fodboldspillere på rådhuset i anledning af deres opryknin til 1. div. Det er 3. år i træk, at de rykker op, så det er ved at blive en tradition med disse modtagelser.

Sussi har ført et lidt udsvævende liv i den sidste tid. Det er “andendagsgilder” i forbindelse med konfirmationerne, der florerer.

Mange kærlige hilsener til jer alle.

Sussi, Joan og Vagn.

Andkær d. 2-12-64

Kære alle.

Tak for “de tolv”s Indhold nu maa jeg saa give mit lille bidrag, at den kan komme paa Farten igen.

Vi var i Brædstrup i Søndags vi fik et nyt Gulvtæppe til den første Stue det var ogsaa haardt tiltrængt saa det lyser vældig op vi nyder det ligefrem saadan.

Bent havde det tilsyneladende godt de har det vist vældig livligt paa den Stue, men han haabede at komme hjem i denne Uge, han havde faaet gaagips paa.

Hanne og Jesper stod i døren da vi kom hjem til dem og Jesper strakte begge sine Arme ud imod os; det er den Slags der gør saa godt, de er nu ogsaa saa kære de smaa Unger.

Jeg husker engang Mormor kom her saa blev der jo altid Glæde, og Bente hoppede og dansede ved Mormors Haand, da sagde Mor: “Ja, hun ved slet ikke hvor glad hun gør en”.

Jeg fik en rød Asalia ved Inger i Foraaret da stod den meget længe, nu har den haft Hvilepause i Sommer og nu staar den igen med næsten endnu større Blomster, den er saa køn, at jeg fryder mig over den hver Dag.

Nu er vi saa igen naaet ind i Julemaaneden, det er næsten ikke til at fatte men man maa jo tro det da der jo næsten er Jul alle vegne nu, og Vejret er ogsaa ved at være Juleagtig det har frosset godt i Nat.

Nyheder er der vist ellers ikke mange af saa jeg slutter med

mange kærlige Hilsner til store og smaa fra os alle her

Gerda

Næstved d. 9/12-64

Kære alle!

Tak for jeres indlæg, nu må jeg så se at få givet mit bidrag og få sendt bogen.

Det var et grimt uheld Bent var ude for, men det er da godt, at det går godt fremad, forhåbentlig er Bent kommet hjem nu.

Det har været skidt med Karens bror Hans den sidste tid, han har ikke arbejdet siden d. 24/11, men han håber på at kunne gå i gang i næste uge, han har boet her hos os i denne tid.

Ja så står julen for døren, dagene er meget korte og mørke, når det som i dag er regnvejr.

Vores nabo fabrikken har udviddet til det dobbelte i denne sommer, så jeg regner ikke med at få lejehaven mere end i sommer, der skal laves parkeringsplads.

Ole fra Klakring er kommet hjem fra Cypern, han har lige været her et par dage, det kneb ham lidt at holde varmen.

Det lyder jo til at Jens er godt tilfreds derovre i Vestindien, ja han får set sig noget omkring den gode Jens.

I morgen skal Kirsten have en del af hendes klassekammerater til The og Kaffe om eftermiddagen, skoleelever har iøvrigt lige så lang en arbejdsdag som vi andre, men så har de jo til gengæld en lidt bedre ferieordning. Til tider kniber det efterhånden som tider med at kunne komme til nede på mit værksted. Peter har til tider flere kemiske forsøg i gang på en gang, og Karen klager over, at han bruger så meget salt.

Nu får I ikke mere denne gang, det kan jo ikke nytte at bruge al stoffet, før man skal i gang med julehilsenerne, mange kærlige hilsener fra os alle 4 i Næstved.

Kristian.

Nyk. F. 18/12-64

Kære alle!

Tak for indlægene, jeg må hellere se at få bogen eller bøgerne afsted inden jul, så har Edith også en god undskyldning for at give dem lidt ferie, nå jeg skal vist “gå stille med dørene” jeg er ikke den mest præcise til at få bogen afsted, selvom viljen altid er der når bogen kommer, men det er i hvert fald rart at få bogen, og især nu efter jeg bor så afsides.

Ja, så nærmer julen sig atter, i år er vejret ikke så juleagtig som sidste år, men da var det nu også lidt for koldt, og væmmelig glat juledag skal jeg love for.

Også i år regner jeg med at rejse til Jylland i julen, jeg håber på at komme afsted juleaftensdag kl. 7 morgen; så skulle jeg kunne være i Brejning 13.45 og rejser så herned igen mandag, assistenterne på afd. ville alle helst have fri i nytåret, de er også, med en enkelt undtagelse, alle fra omegnen så de kan nå hjem juleaften.

Jeg talte med Kristian i tlf. i går, han fortalte at Hans var blevet indlagt i Ringsted, han havde det ikke godt, det kneb med at få vejret.

Det er ikke fordi der sker så meget nyt hernede, den 29 nov. var jeg i Nordenhuse og besøge Edith og Erik for første gang, de bor dejligt skal jeg love for, Sinne og Vagns var der også og vi havde en ualmindelig hyggelig Weekend.

Jeg er ved at lære at køre i øjeblikket, det er mere besværligt end jeg troede, i morgen skal jeg have time nr 18, men det var længe endnu før jeg kan komme op til køreprøve, det er jeg da klar over, det er jo nok heller ikke den bedste årstid at lære det på, men vi er ret godt hjulpet i øjeblikket, og man har almindeligvis ikke så mange pt. på en børneafd. i December måned, i dag har vi 20 børn og deraf bliver i hvert fald de 10 i julen, men de 7 er fra 0-3 mdr., en er 8 mdr han er både blind og døv, har dårligt hjerte og er sikkert også dyb åndsvag, en på 9 mdr., en på 2 år og 1 på 10 år henholdsvis fra Femø og Askø, og de er ikke rigtigt friske nok til at sende ud på en sejltur, håber ikke der kommer ret mange flere før jul, men et par for tidligt fødte undfår vi jo nok ikke, personalet er jo også halveret så vi er godt tilfredse med at have en 10-12 pt.

Jeg vil slutte for denne gang med at ønske “de tolv” et rigtig godt nytår.

De kærligste hilsner

Astrid

d. 2-1-1965

Kære alle!

Allerførst rigtig mange tak for indlæggene og et glædeligt nytår til alle, ja som tiden da går, at vi nu kan skrive 1965 måtte det nye år bevare og øge fred og fordragelighed mellem menneskene.

Her står alt vel til, vi fejrede en stille og fredelig jul jeg arbejdede juleaften til kl. 18, og grundet vejrligets luner holdt vi os hjemme de dage jeg havde fri.

Selvom jeg arbejdede nåede jeg dog at være med til julegudstjeneste i fængslets kirke og det var meget festlig og højtideligt, jeg har aldrig set en kirke så smuk pyntet til en julegudstjeneste, og der blev sunget med på julesalmerne af hjertens lyst det må jeg sige, der var også en del funktionærer og deres børn med.

Vi havde ellers regnet med vi skulle have det fredeligt her mellem jul og nytår, men det blev bare ikke 2. juledag startede en influenzalignende epidemi mellem fangerne så der blev noget at se til vi kunne jo hverken hel eller halv have de syge indl. på afd. så vi måtte mod sædvane rundt på cellerne og tilse de syge, men nu lader det til at det er stærkt på retur, og vi andre lader til at være gået ram forbi.

Ellers er her ikke meget nyt at fortælle herhjemme går alt fredeligt og stille.

De kærligste hilsner til alle fra os begge

Edith

Nibe, den 14. jan. 1965

Kære alle!

Mange tak for jeres indlæg. Denne gang kom “de tolv”, lige efter, at vi havde “fordøjet” julenyhederne; men alligevel er det altid en fornøjelse at modtage “de tolv”.

I år havde vi bestemt, at vi ville holde en stille jul herhjemme hos os selv; men den blev nu ikke så stille endda, for dels var vi temmelig meget ude, og dels havde vi også en del gæster.

Efter juleferien har vi taget otte klasseværelser i brug i den nye afdeling, og i løbet af få uger regner vi med, at vi kan tage de resterende fire klasseværelser i brug. Esters klasse har da fået klasseværelse ovre i den nye afd.

Vi har fået hele to fjernsynsapparater på skolen, og det passer jo vældig godt til de lovende udsendelser, der præsenteres i de kommende uger. Det gælder vel for skolen som for hjemmet, at man kan have glæde af tv-apparatet, når man bare ikke bruger det for meget.

Lige før juleferien fik vi dannet elevråd på skolen. Det er spændende, hvad der kommer ud af det.

Anna og børnene har været på sygehusbesøg i dag. Naboens kone, fru Madsen, er indlagt efter en abort, og en af børnenes legekammerater er indlagt med en slem 2. grads forbrænding.

I forgårs var jeg ude i Veggerby og give et 3-timers oplæg til en debat om mennesket og samfundet ud fra Branners roman “Legetøj”. På mandag skal jeg derud igen; da vi jo også skal have en debat om problemerne.

I dag har jeg været i Års til et møde, hvor vi forberedte en pædagogisk dag for de tre lærerkredse i Vesthimmerland.

Til slut de kærligste hilsener fra os alle fem

Ove.

Hobro 23-1-65

Kære Alle!

Tak for brevene, vi holder ferie i Hobro, så jeg maa hellere få bogen sendt afsted rettidig. Der er nogle der mener vi holder ferie i hver anden uge, så jeg må hellere oplyse følgende: vi har 4 samlede fridage i hver måned samt en uges vinterferie og to ugers sommerferie. Til gengæld har vi ikke fri om søndagen. Ferien har vi denne gang tilbragt i Hobro, vi trængte til at slappe af, så vi har ikke rejst så meget. Vi har haft lidt besvær med spiritu siden jul, det er måske en af grundene til at vi næsten ikke har set noget til min familie i vinter, en anden af grundene er at familien ikke har besøgt os. Vi har fået vores lejlighed udvidet, vi har faaet kontoret lagt til soveværelset, det har kredslægen forlangt, endvidere har vi fået indrettet pigeværelse, sådan at Kirstine nu bor på Plejehjemmet. Pigerne har det udmærket, selvom de ikke altid er lige gode venner, den lille har haft noget udslet, vi regner med at det var røde hunde, hos den store har vi intet mærket, hun har ikke haft en eneste børnesygdom endnu, hendes krampe har vi ikke mærket til de sidste par år. Vi håber Anker er kommet hjem, og er ved at genvinde kræfterne igen, det går lidt til after sådan en operation inden man bliver helt sig selv. Ellers ved jeg ikke noget nyt, så jeg vil slutte med mange kærlige hilsner fra os fire

Gunnar.

Brædstrup d. 14-2-65

Kære alle!

Mange tak for brevene, jeg har beholdt “mappen” lidt længere, da Sinne jo som I alle ved har været på ferie de første 14 dage af februar, nu har Sinne jo sikkert en masse spændende at fortælle derom, det var dog en slem forskrækkelse med flyvemaskinen dernede, der sådan brændte, og det må vel næsten også siges at være et mirakkel at alle slap levende derfra.

Det går ellers fint med Bents ben nu, han har smidt stokkene, dog bliver benet ved at være hævet, men det er jo hvad man kan vente de første måneder.

Vi købte en Volvo i går (det er forresten en dejlig bil at køre i), så vi var en tur i Sellerup Skov og Andkær i dag, det gik godt med Anker nu, han var begyndt at arbejde lidt, det har også været en streng tid for dem, men det er dejligt at det nu går godt igen.

Børnene havde mæslinger omkring juletid, ellers har de været sunde og raske i vinter, Hanne og Jesper leger vældig godt sammen for tiden, Bent har et par biler “ældre årg.” til at stå i gården for tiden, dem har de meget morskab med. Jesper har udviklet sig meget den sidste tid, og det er vi glade og taknemmelige for.

I forretningen går det ellers med travlhed, der er ellers kommen en ny møbelhandler til byen, der slår vældig stort op, men det er dog ikke bleven ringere for os siden da, men jo flere møbelforretninger der er i byen, jo flere folk trækker det vel også til byen.

De kærligste hilsner fra os alle fem

Edel

Ballerup d. 20/2 – 65

Kære alle!

Tak for brevene.

Edel skriver at jeg nu efter min ferie nok har en masse at fortælle om; men sommetider kan man også opleve så meget, at man næsten ikke ved, hvor man skal ende og begynde. Jeg har været på mange dejlige rejser og hver rejse har sit særpræg; men i øjeblikket synes jeg næsten at turen til Tenerife er den største oplevelse, og jeg tror for en stor del det ligger i det overraskende for en nordbo, pludselig, midt i vinterens kulde og i løbet af nogle timer, at befinde sig et sted, hvor der er sol, varme, blomster i overflod og frugter, trække i sommertøjet gå med bare ben, bade og ligge ved stranden, vi blev også godt solbrændte, jeg har også mange gange efter at jeg kom hjem fået at høre, “nej – hvor er De blevet brun”. Det ses også rigtigt når andre går rundt og er blege, desværre holder det vel ikke så længe; men jeg tænker om jeg muligvis lettere bliver brun til sommer når der nu er lagt en god bund i vinter. Vi boede ganske dejligt dernede, det var et lille hotel med kun plads til en snes gæster, vi havde et dejligt værelse med balkon og udsigt over byen og Atlanterhavet, der var en visunderlig sød bestyrerinde, og en lille flink stuepige, der gerne ville lære os list spanske brokker; men det er nu ikke så let, der var en lille have, hvor vi kunne ligge i liggestole, når vi trængte til at slappe af og få serveret eftermiddagskaffe, hvis vi havde lyst til det, morgenmaden fik vi serveret på værelset, den ringede vi bare efter, når det behagede os at vågne, ellers havde vi gennem rejsebureauet fået udleveret måltidskuponer til valgfri restauranter, det er en vældig god måde, man kommer på forskellige steder og er ikke afhængig af et ganske bestemt klokkeslæt. Vi var også på flere både lange og korte busture, så vi fik set ikke så lidt af øen, den mest storslåede tur tror jeg næsten var til las Canadas, hvor vi kørte op til 2400 m højde op til Pico de Tiide – vulkanen – der er ca 3700 m, den var helt sneklædt nu, om sommeren når den er snefri kan toppen bestiges og det er muligt at komme helt op til krateret. Begyndelsen var gjort til en svævebane op til toppen; men vorer fører mente det havde lange udsigter med den. Vi kunne godt være kommet på flere ture og havde egentlig meldt os til en tur den sidste søndag dernede; men så syntes vi næsten ikke vi nænnede at forlade vores smukke lille by – Puerto de la Cruz, man kunne gå så mange dejlige ture der i bananplantagerne og rundt omkring, vi har hørt så meget om banandyrkning, at vi vist næsten kunne starte en plantage. En dag kom Oda og jeg tilfældigt forbi et bananpakkeri og blev budt ind for at se på det, det var vældigt interessant og så var de netop ved at pakke bananer til Dinamarka til Copenhagen, de var så venlige og strålede og smilede da de hørte, hvor vi var fra, og der var straks en der gik efter et par modne bananer til os. Det er i det hele taget en venlig og tiltalende befolkning.

Mange kærlige hilsner

fra Sinne

modt. 23/2-65                                                                                                                                                                                                                 afs. 11/3-65

Kære alle!

Tak for jeres Breve, heldigvis var Forsinkelsen her sidst ikke slem, saa jeg haaber I tilgiver. Det er tit ikke til at forstaa, som Dagene flyver.

Else har besluttet sig til at fortsætte i Rudolf Steiner Skolen efter Sommerferien. Jørgen skulle gerne i lære. Forhaabentlig naar Bogen Jens, før han igen tager Syvmilestøvlerne paa, det ville være morsomt at høre nærmere om dine Oplevelser, saa kan der ikke blive Tid til en Rundtur.

I Søndags havde vi Besøg af Familien i Skanderup, de overrender os ikke, jeg tror ikke, de har besøgt os rigtig siden Poul’s Fødselsdag i September.

Nu begynder det nok snart at krible i de forskellige Havefolk efter at faa begyndt, vi hører jo ikke til de ivrigste, men der maa gøres noget, Hækken mellem Troense og os fældede de i Vinter, det havde de megen Glæde af, de spændte Troenses Bil for og trak saa op.

Til lykke med Kørekortet Astrid, nu maa du saa se at vinde en Bil, bare køb den rigtige Lodseddel.

Jeg forærede mig selv Bogen om de stærke Jyder, Præsten skrev et brev og bad mig hilse Hans og Kristian, som han kendte.

Vi venter Maler i denne Maaned vi har købt Tapet til den første Stue, vi tør ikke belaste Husfreden saa meget, at vi selv gør det.

Jeg har megen Glæde af Litteraturkredsen i Krypten i Møllevangskirken, nu har vi kun een Aften tilbage, men der er ikke faldet mange fra vi var da 25 sidste Aften, det var sløjt med Birgit’s Tyskhold, men det er nok ikke noget særsyn, at Halvdelen falder fra. Det var særdeles længe siden, at vi havde set noget til Familien, saa det var en glædelig Overraskelse, da Birgit fra Andkjær kom, Tak for Besøget Birgit.

Else er blevet fotograferet hos Kehlet, det var i Anledningen af Folkedragten.

Bortset fra nogle røde Hunde, som ikke voldte større Kvaler, har vi ikke været sløje her i Vinter, vi opdagede ellers forleden, at vi slet ikke havde husket Levertranen i Aar, derimod har vi spist meget Frugt og Grønsager.

Kærlig hilsen til jer alle fra os her.

Inger.

Sellerup Skov 15-3-65

Kære alle!

Mange Tak for Brevene. I vinter har jeg ikke haft saa meget kontakt med Familien, Astrid var dog hjemme nogle Dage i Julen, og Brædstrup og Skanderup folkene har da ogsaa besøgt mig et par Gange, men bortset fra Ankers, overrender jeg jo heller ikke Familien.

Jens er jo kommet hjem fra Vestindien, han har været her paa et par korte besøg, nu har han Arbejde i Sverrig.

Kristian skrev at Karens Bror Hans efter lang Tids Sygdom, stille var sovet ind paa Ringsted Sygehus den 9 Marts, jeg har tænkt paa og følt med jer baade nu og i den svære Tid under den lange Sygdom.

Efter flere Dage med Sol om Dagen og temmelig streng Nattefrost, har vi i Dag og i Gaar haft mildere Vejr, i Dag med tæt Taage.

Med de kærligste Hilsner til jer alle

Hans.

Hvidovre, den 22. marts 1965.

Kære alle.

Mange tak for brevene.

Vi forstår, at det har været en svær tid for jer i Næstved, men alligevel kan vi mennesker ikke forstå, hvorfor nogen skal rammes så hårdt. Måske kan man forlige sig med en håbløs sygdom, men se ens nærmeste lide er en hård prøvelse.

Hans har sprunget Jens over, men jeg har skrevet fødselsdagsbrev til ham i dag og bedt ham sende et indlæg til Gerda eller Kristian, så det kan komme med vandremappen.

Vi skulle have været en tur til Jylland fra 11/3 – 14/3, men vi fik influenza alle tre; først Sussi, så mig og sidst Joan. Sussi og jeg var over vores inden den 11., men Joan blev syg, jeg tror det var den 9., så vi måtte opgive turen. Nu er vi, også Joan ved at være all right igen.

Edith har været på besøg i weekenden. Det var nu ikke så meget, vi så til hende. Hun var på kursus for sygeplejersker indenfor fængselsvæsenet. Kurset blev holdt i Vestre Fængsel. Hun havde dog tid til at være sammen med os sidst på aftenen lørdag hos Faster, der blev 83 år. Hun sov hos os natten mellem lørdag og søndag, og jeg kørte hende ind søndag morgen, dog ikke længere end til porten; jeg skulle ikke indenfor.

Faster havde i øvrigt fødselsdagsgæster fra Jylland. Det var Anna Hauge og Johanne Garne. De rejser i morgen og har så været her en uges tid.

Foruden Edith har vi i den seneste tid haft besøg af Jens, Ove og Gunnar og Grethe. Er der andre, der vil glæde os med deres besøg i den nærmeste tid? Astrid rejste sydpå i går. Vi håber, at hun må få en god tur.

Politik vil jeg ikke skrive noget om. Det er en køn suppedas, uha.

Så er det rarere med foråret, som nu viser sig i glimt. I går var vi på en dejlig tur og nød solen, men det var koldt i skyggen.

Mange kærlige hilsener til jer alle.

Sussi – Joan og Vagn

Jens’s adresse: brevl. 954, Däshult, Viken Sverige

Andkær d. 5-4-65

Kære alle.

Tak for Brevene. Ogsaa jeg maa vel starte med at undskylde Forsinkelsen.

Vagns havde deres lille Ferietur i denne weekend. Vagn var lige her ude hos Hans og os om Eftermiddagen, det vil sige jeg tog lidt Brød med saa vi drak Kaffe hos Hans, det var herligt derude i Gaar i det skønne Vejr og Haven var næsten helt dækket af Krokus. Hans var ellers omme ved S. P. Lund, Svend Mortensens var der ogsaa.

Jeg var ellers bestilt til at hjælpe til Konfirmation i week-end og var ogsaa godt i Gang Lørdag Form. man var saa saa dum at faa en Finger for langt ned i Kødmaskinen saa den maatte syes lidt, Birgit overtog saa min Post og det gik vist vældig fint. Fru Fibiger som kogte til Harrys Konfirm. var der, der var ca 50 gæster.

Vi har som Hans ogsaa tænkt meget paa jer i Næstved, det har været en streng Tid baade for jer og din Bror Karen, men dejligt for jer bagefter at vide, at han altid var saa glad for at være hos jer.

Her er det ellers ved at gaa godt nu igen, selvom Anker stadigvæk kan mærke lidt til det, men vi haaber det helt fortager sig med Tiden, det blev jo ogsaa en lidt drøj Omgang.

Harry har skiftet Læreplads han er kommet til Vejle i en mere alsidig Forretning, han var glad for at være ved Pladsbjerg, men det var jo ikke nok at lære at lave Sofaer, og det er Skolen der har anbefalet den nye Mester, saa vi haaber det er godt.

Nu mange kærlige Hilsner til store og smaa fra 6 store i Andkær

Gerda

Næstved d. 11/4-65

Kære alle!

Tak for jeres indlæg.

Ja så går vinteren på hæld, det har været en streng vinter at komme igennem, den 9 marts døde Karens bror Hans på Ringsted sygehus efter en lang, streng og håbæøs sygdom. Hans bar sin sygdom med stor tålmodighed, og vi vil mindes ham som den gode og hjælpsomme broder, svoger og morbror, der havde glæde af at hjælpe andre.

Kirsten har været syg i 14 dage, hun har været ramt af en meget ondartet halsbetændelse, men hun har det nu meget bedre.

Sinne har ringet i dag og inviteret os derind skærtorsdag det glæder vi os til.

Vi har fået lagt kartoflerne, men endnu har der ellers ikke været meget varme i luften bortset fra en dag.

Jeg vil slutte med at sende jer alle de kærligste hilsener og tak for jeres medfølelse

Kristian

Nyk. F. 22/4-65

Kære alle!

Mange tak for brevene, ja nu er foråret her, selvom vejret ikke er det allerbedste, grønnes træerne og køerne er ved at komme på græs, det er da også længe siden, jeg plukkede de første anemoner.

Jeg havde 10 dages ferie sidst i marts og var med D.S.B. en tur i Rom, det var en meget vellykket tur, vi boede på et hyggeligt hotel, og turen var vældig godt tilrettelagt, vi så selvfølgelig på langt nær hvad der er værd at se i Rom, men meget fik vi at se, vi var også en tur i Albanerbjergene, ved Middelhavet, og i Tivoli, vejret var det bedst tænkelige, lunt og forårsagtig, noget af det der charmerer mig mest sydpå, er deres mange fortovscafeer, jeg holder meget af at sidde der og se på gadelivet og få en drink, og det er jo tilmed en billig fornøjelse dernede, jo jeg kan varmt anbefale en forårstur med D.S.B. til Rom, det blev heller ikke nogen dyr rejse.

Nå, men da jeg kom tilbage 1 april, skulle jeg til at flytte, det var nu lidt besværligt, jeg mente sagtens selv jeg kunne klare det, bortset fra møblerne, men det tog mig et par dage og det var mange gange, jeg måtte frem og tilbage, lejligheden har vender mod Guldborgsund, så udsigten er jo fin, det er rart at være fri for gadestøjen, og al den smækken med bildøre.

Onsdag den 28/4 får børneafd. besøg af 50 børnesygeplejersker, de skal se afdelingen og overlægen skal holde et foredrag, desuden skal der spises aftensmad, det bliver jo da nu i kantinen så det er ikke min hovedpine, men man vil jo gerne have afd. til at tage sig lidt pæn ud.

Jeg arbejdede hele påsken, så jeg har nogle dage til gode og håber på en Jyllandstur sidst i maj. Ferietiden nærmer sig også vi skal lukke de første 3 uger i august.

Kærlig hilsen til alle

Astrid

Fjordvej 7 st.

Nordenhuse d. 8-5-

Kære alle!

Mange tak for indlæggene i “De tolv.”

Hvor må det have været en svær tid for jer i Næstved med Hans’s lange sygdomsperiode, men svære tider kan jo binde sammen, og hvor må det have været dejlig for Hans at I både kunne og ville hjælpe ham.

Her står alt vel til, vi længes jo efter lidt mere sol og varme, men alting grønnes jo derude, og i haven er vores kartofler og ærter begyndt at komme op af jorden.

Forleden søndag var vi en tur hjemme hos Hans og i Andkær en dejlig tur. Skoven stod på spring, så nu står den nok i sin fineste skrud.

Forleden aften fik vi besøg af Jens, han rejser til Grønland d. 19-5 så han skulle en tur til Jylland og se på skoven m. m. og bagefter til Sverrig igen for at ordne forskellige ting. Vi så film fra Vestindien og Grønland, hvor så det dejligt ud med stranden på Vestindien og så vejr som vi så tit drømmer om herhjemme.

Nu ikke mere denne gang men de kærligste hilsner til alle både store og små fra os begge

Edith

Nibe, den 16. maj 1965

Kære alle!

Tak for jeres breve. Ja, vi kan forstå, at der har været en del sygdom i familien i vinter, men glædeligvis ser det da nu ud til at gå bedre de fleste steder. Både Anker og Bent er vel helt ovre det nu.

Også vi her i Nibe forstår, at familien i Næstved har haft en svær tid i vinter; men det er godt for jer at have gode minder om Hans, og for ham har det sikkert betydet uendelig meget, at I ville gøre, hvad I kunne for at hjælpe ham gennem den sidste svære tid.

Vi har nu ikke kunnet følge med i sygdomsforløbet her i Nibe, da vi ikke har hørt ret meget om hans sygdom og død før bagefter.

Her i Nibe står det ellers godt til. Vi venter jo – som de fleste af jer ved – at få familien forøget i den nærmeste fremtid. Hvis det går nøjagtigt efter vore planer, venter vi at se det nye medlem af familien i pinseferien. Men det er jo ikke altid, at vore beregninger slår til.

Store Bededag havde vi besøg af familien fra Brædstrup. De var heroppe med en ny sofa. Det er jo gode og billige ting, man får fra den forretning. Vejret her var meget fint her Store Bededag, og vi synes, at vi havde en overordentlig hyggelig dag.

Fra den 20-26. maj skal jeg med vore 1. realklasser på lejrskole i Åbenrå. I betragtning af Annas tilstand er det jo ikke det allerbedste tidspunkt; men forholdene har lagt sig sådan til rette, at jeg ikke så godt kan slippe udenom. Annas plejesøster Elly har lovet at holde ferie her i den uge, og det gør, at jeg kan tage af sted med et roligere sind. Undervisningsministeriet har bestemt, at jeg fra den 31. maj – 4. juni skal være beskikket censor ved en række skoler i Århus i orientering. Det drejer sig om den statskontrollerede prøve efter 9. kl. I den uge kommer mormor på besøg. Og heldigvis har Anna det så godt denne gang.

Vi regner med at være hjemme det meste af sommerferien i år, så måske en del af jer vil glæde os med et besøg. Forhåbentlig bliver der dog lejlighed til at få nogle dages ferie hos mormor og morfar og hos farbror Hans. Det er også muligt, at jeg, som jeg plejer, skal på et feriekursus en ugestid.

I formiddags var vi alle fem til gudstjeneste i Nørholm kirke, og i eftermiddag har vi været i Halkær skov for at se en hejrekoloni og for at plukke blomster.

Siden sidst har vi fået byggetilladelse til en ny gymnastiksal, og arbejdet er i gang.

De kærligste hilsener fra os alle fem

Ove

Skannerup 2. juni 65

Kære alle!

Ja det er vist på høje tid jeg får bogen sendt af sted igen. Ove var her i går og han gjorde mig også bekendt med at det var på høje tid at få den sendt afsted igen.

Her i Skannerup går livet ellers sin vante gang, nu har vi snart været her i to år og så lang tid har vi aldrig været et sted før. Vi er stadig glad for så vel hjemmet her, som vore naboer. Vi havde årsfest på Bornholm i år, der var Grethe og Kirstine med, de kom hjem i mandags, men de har faktisk været sengeliggende siden begge to, men vi må jo håbe at de kvikker op igen. Vi beholder Kirstine i hvert fald til november, vi håber også efter. Jeg skal til Norge i pinse, det er kammeratskabsklubben (en forening af tidligere patienter på Blaa Kors hjemmene i Norge) der holder landsmøde, jeg skal så fortælle lidt fra Danmark, jeg har tidligere været sammen med dem, og det er en stor opmuntring, for et menneske der til daglig lever mellem alkoholister, at se flere hundrede mennesker, der alle gennem troen på Jesus har vundet sejr over alkoholen, og der er ellers mange imellem der har drukket sig fra både hjem og kone, at høre dem synge sangen “da Jesus satte sjælen fri, brød lyset frem på vej og sti” ja, det er virkelig en oplevelse.

I går var Inger, Ole, Else, fru Helbo og Ove på besøg her, min kone havde det jo ikke så godt, men Inger og Else lavede kaffe til os.

Pigerne har det ellers godt Margit er jo nu så stor at hun er udendørs det meste af tiden og Birgitte har nu endelig fundet en legekammerat.

Børn er jo lettere at have med at gøre når de kan være ude noget af tiden.

Til slut mange kærlige hilsner fra os fire

Gunnar.

Brædstrup d. 9-6-65

Kære alle!

Tak for brevene.

Her står alt vel til, vi nyder det dejlige sommervejr, i dag har børnene løbet i badedragter, og haft en lille balje med vand, som de har sejlet med skibe i, jeg har været en tur i roerne, det er først anden dag, og vi bliver sikkert færdig lørdag, så der bliver ikke så lang tid som sidste år, bondemanden måtte så stykket med sukkerroerne om, så det varer noget inden de kommer, det er rigtignok et kedeligt vejr at gå i roerne i.

Søndagen før pinse var Hans og Astrid en tur heroppe, til aften kørte vi til Århus, og vi fik os en lille mis med hjem, den er børnene meget henrykte for, missen befinder sig tilsyneladende også strålende.

Vi har iøvrigt været ret udsvævende her i foråret, st Bededag var vi i Nibe, det har Ove vist forresten fortalt, vi syntes som han, at vi havde en vældig hyggelig dag, det samme gælder søndagen derefter da vi sammen med Hans og familien i Andkær var en tur i Nordenhuse.

Pinsedag var en del af Bents søskende hjemme, så da var vi omme ved farfars, de har sådan en hyggelig have, så vi tilbragte det meste af tiden der, 2. pinsedag kørte vi en tur om ad kirkegården og ned til Hans, han havde lånt sin bil ud til Søren Peders, de skulle ud og se til Mette, hun har ligget på sygehuset, et stykke tid. Til aften ville vi så køre hjem, men i Andkær havde familien lige pakket madkurven, og de overtalte os til at tage med til Bredballe strand og spise (vi fortrød det såmænd heller ikke) der var masser af gode sager i kurven, det eneste der manglede var smørelse, men nå, det var Birgit mand for at skaffe, familien tog så en smut med til Brædstrup og drak aftenskaffe.

De kærligste hilsner

fra os alle her Edel

Ballerup d. 13/6-65

Kære alle!

Tak for brevene.

Først hjertelig til lykke til familien i Nibe med den lille pige, som vel egentlig skulle have været en dreng, det var måske også meget rart for Ove med et “mandfolk” mere i huset; men lillepigen skal nu ikke få et mindre varmt velkommen af den grund.

Sidst jeg havde bogen, var jeg næsten lige kommet hjem fra min rejse til Tenerife, og nu står jeg for at skulle af sted igen, min ferie begynder 20/6 og den 21 tager jeg på en 8 dages tur til Tyrol sammen med Emma Sørensen og Oda, vi skal flyve til München og derfra med bus til Maurach ved Achensee, hvor vi skal bo, derfra skal vi på forskellige ture, så den uge vil nok flyve af sted, vi skulle også gerne have tid til at nyde det ved søen, hvis nu bare vi må få noget fint vejr, der siges at regne meget i Østrig. Efter den tur regner jeg med at tage til Sellerup.

Jeg har haft besøg af et par kollegaer i eftermiddag, den ene havde lige været i Athen og på Rhodos, der havde været meget varmt, så varmt at det var anstrengende. Vi har også haft meget smukt vejr den sidste tid, i dag er der kommet lidt tordenbyger her; men det har været mildt og så stille, at der næsten ikke blev vådt på min altan, jeg har også været herude det meste af dagen, selvom solen har været lidt karrig. Pinsedag var jeg til frokost i onkel Karls have, fru Wengel og Sine og Anna var der også, efter gammel skik havde hver især sin madpakke med, det er nu sådan god ide. Faster er endnu ikke rejst til Smidstrup og vil vente til efter 1ste juli, da hendes nabo – frk. Gaarsted skal flytte på et plejehjem til den 1ste, så synes faster, hun vil blive hjemme den sidste tid, hun er der, faster er i det hele taget meget ked af at frk. Gaarsted skal rejse, det bliver nok heller ikke det samme med en ny og yngre. Det er meningen faster skal købe frk. Gaarsteds køleskab, faster har også længe tænkt på at få et; men det er slet ikke let at få det placeret, selvom køkkenet er stort, der er så mange døre.

Rigtig mange kærlige hilsner til alle store og små fra

Sinne

Aarhus d. 25/6-65

Kære alle!

Tak for Brevene, og undskyld min “Overskridelse”. – Ja saa har Solen toppet for i Aar, men vi haaber paa mange varme Feriedage. Vi fik Skoleferie allerede d. 19/6, saa Søndag tog Else med et Par Skoleveninder paa Cykeltur, de kørte over Brædstrup for at hente Edel’s Cykeltasker (som jeg haaber vi maa laane ogsaa til vores “Familiecykeltur”). Din Flæskesteg nød de rigtig i Vejle – Edel.

Vi har tænkt at tage en tur over Nyborg – Lolland – Als – Skallingen, nu faar vi se hvor langt vi kommer omkring.

Jørgen har faaet Læreplads som Maskinarbejder paa Flydedokken til 1 Januar, muligvis allerede 1 Okt. Forstanderen på Teknikum foreslog det fremfor en Elektrikerudd.

Endelig efter megen Snak og Flytning fik vi delt Soveværelset saa Else nu har sit eget Værelse.

Poul havde lovet Birgit fra Kerteminde en Tur til Mols, og da hun nu efter 11 Mdr. her i Byen skal rejse hjem i næste Uge, maatte det være.

Vi var saa derude i Aftes og paa Torvet i Ebeltoft vinkede Grethe og Margit pludselig til os. De skulle paa Udflugt med de Unge paa Søndag og ville saa køre Turen igennem, saa slog vi Følge, der er jo nok at se. Else skal ogsaa i Aar i Huset i Skanderup i Kristines Ferie.

Min Ferie er fra 19/7, men jeg haaber paa at kunne “afspadsere” Overtimer i Ugen før.

Vi haaber paa at faa Besøg af nogle her i Ferien, Poul og Drengene har endnu ikke truffet onkel Erik, det er da for sløjt. Vi havde jo den Glæde at have Ove her som logerende, det var heldigt at lille ny Kusine ventede til den 10/6, vi har endnu ikke fundet paa et Navn endnu, men vi havde Besøg af en Dame med 4 Børn en Dag. – Ulrikke, Kaspar, Terese og Antonie. Børnene var nu søde men sikken et Valg af Navne.

Mange kærlige Hilsner og paa Gensyn i Ferien.

Inger.

Sellerup Skov 11-7

Kære alle!

Tak for Indlæggene.

Ja saa er vi da kommet igang med Jordbærrene, det regnede Torsdag Aften, saa jeg kun fik 70 Pund til Fredagen, og det bevirkede at vi kom op paa godt 400 Pund Lørdag Morgen, men det kneb med at holde 5 Kr Kiloet paa Auktionen, de har ellers været temmelig dyre, men da har jeg ikke haft set mange, jeg har kun haft fremmede Plukkere 2 Aftener og en Eftermiddag, men Sinne, Edel og Jørgen har hjulpet.

Vi har taget de tidlige Kartofler og omtrent en Stykke Bintje, det andet Stykke Bintje skulde ellers ogsaa have været taget op, men de er vist for skurvede, Kartofler er ellers dyre.

I Søndags 4-7 var Ankers, Sinne og jeg i Aarhus. Vi havde en god Eftermiddag, paa hjemvejen var jeg om ad Brædstrup og hente Edel og de to smaa + Missen, Lars var paa Lejr i Lyngsbo, Hanne havde lidt Feber, som viste sig at være en begyndende Halsbetændelse, saa hun laa i Sengen nogle Dage.

Indtil nu har vi jo ikke mærket saa meget til Sommervarmen, i Dag har vi haft mildt Vejr med Regn ind imellem.

Med de kærligste hilsner

Hans.

Greve strand, den 17. juli 1965.

Kære alle.

Mange tak for brevene.

For tiden bor vi i sommerhus her ved Greve strand, 20 km syd for København.

Det er et sommerhus, som vi har lejet af nogle bekendte, der foruden huset her også har en sommerbolig i Sverige. Det er en af de såkaldte ødegårde. Der er de så oppe i deres ferie fra 11/7 – 25/7, og så har vi altså huset i disse 14 dage.

Første del af denne uge har vejret ikke været spændende, men nu i dag lørdag er sommeren kommen med fint solskin og varmt vejr. Nu håber vi, at sommeren fortsætter den sidste uge.

Joan og jeg tager på arbejde hver dag. Vi har først ferie fra 8/8 – 22/8.

Sussi har en af sine klassekammerater med herned. Desuden er Ellas Vipse her også. Det er den ældste af pigerne, hun skal konfirmeres den 5. september. Joan er hendes Gudmor og har lovet at klæde hende på til konfirmationen. De har allerede været ude at ekvipere hende fra yderst til inderst.

Vore planer for sommerferien ligger endnu ikke helt fast, men vi kommer i hvert fald til Jylland muligvis enten via Tyskland eller Sverige.

Vi har fået “Viggo” skiftet om til en kongeblå Rekord “Rebekka”. “Viggo” havde efterhånden også tilbagelagt lige ved 160.000 km.

Mon ikke jordbærsæsonen bliver lang i år med alt det gråvejr og regn. Forhåbentlig rådner der ikke så mange som aviserne fortæller. Den lokale avis her “Sydkysten” skrev i går, at jordbærsæsonen blev kort i år, fordi bærrene rådnede af den meget væde.

I den kommende uge har vi lånt vores lejlighed ud til tvillingerne Else og Inge + en veninde, der skal på en Københavnertur.

Mon nogen af jer kommer til København i sommer? Ellers kender i jo adressen.

Mange kærlige hilsener fra hjem til hjem.

Sussi – Joan og Vagn.

Andkær d. 5-8-1965

Kære alle.

Tak for Brevene denne Gang regner jeg med at spare Portoen, da Familien fra Næstved er hjemme for Tiden, og da Astrid også holder Ferie regner Kristian med det samme.

Egentlig syntes jeg ikke jeg har noget at skrive om det er jo ogsaa noget rarere og hyggeligere her i Sommertiden, hvor vi ser og sludrer med hinanden, i Aftes havde vi Besøg af Firkløveret fra Næstved og Astrid vi var alle her saa glade for den Aften.

Siden jeg har haft Bogen er Familien jo som vi alle ved blevet en mere, den yndige lille Ellen Margrethe som vi byder hjertelig velkommen til de tolv som jo efterhaanden tæller mange flere. Men jeg tænkte på i Aftes da jeg var kommet i Seng, at hvor er det egentlig nogle pragtfulde Søskende jeg har, og vi kan vel roligt lade det gælde hele Familien, og det er jo faktisk en meget stor Ting, som vi ved vilde have glædet vores Forældre, ja nu bliver jeg højtidelig, men engang imellem har man vel ogsaa Lov til det.

Birgit er udlært til Oktober og spekulerer meget paa at komme til Norge, vi vilde gerne beholde hende her hjemme i Landet, men Børn har det vel som Fugleunger Vingerne skal prøves, saa maa vi Forældre jo haabe og bede til at de kan bære, man syntes jo bare der er saa meget der kan lokke Ungdommen i dag.

Inger fik ikke det fine Ferievejr hun haabede men lige det modsatte, det var jo en Skam nu de var paa saadan en lang Cykeltur.

Den store Spejderlejr ved Slagelse (Trelleborg) som Erling var paa blev ogsaa noget vaad men de havde haft en god Uge.

Mange kærlige Hilsner til store og smaa fra os alle her

Gerda

Næstved d. 21/8-65

Kære alle!

Tak for jeres indlæg, ja jeg fik vandrebogen af Gerda, men jeg fik ikke skrevet i den, som påtænkt, og afleveret til Astrid.

Ja så er ferien slut for i år, i dag er det 14 dage siden vores ferie holdt op, Astrid og Vagn har haft meget fint vejr i deres ferie.

Tak for sidst Sellerup, Andkær og Brædstrup.

Kirsten er nu begyndt i 3.g, og Peter i 1.g på Næstved Gymnasium.

Forleden aften havde jeg lejet en kollega til at komme og køre mine jordbær igennem med en fræser, kartoffelstykket fik en omgang ved samme lejlighed, alle etårsplanterne havde jeg slået toppen af med en le, og en dag det var tørt, satte jeg en tændstik til og brændte halm og top af, så det var hurtigt overstået.

I søndags havde vi besøg af Edith og Erik, og vi havde en dejlig dag sammen.

Søndag den 5 september skal vi til Karens onkel Ditlevs 80 års fødselsdag, festen holdes i Skelby forsamlingshus, fødselaren bor på Glumsø Alderdomshjem, han er meget rask efter alderen og farer både her og der på cykel og til fods.

Kirsten vil til at lære at køre bil nu i efteråret.

I onsdags havde vi en stor brand nede på papirfabrikken, det var vores “udskudshus” der brændte, men heldigvis nåede branden ikke at få fat i selve fabrikken.

Nu får I ikke mere denne gang, mange kærlige hilsener til jer alle fra os fire i Næstved

Kristian

Nyk. F. 31/8-65.

Kære alle!

Tak for brevene ja nu er sommeren desværre forbi for denne gang, alle har vist lagt ferien bag sig sommeren blev jo ikke så varm og god som mange havde håbet, men jeg skal nu ikke klage, der har været fint vejr de fleste af mine feriedage, jeg har ikke været så meget på farten i ferien, de 3 nætter har jeg sovet i Smidstrup, og resten har jeg tilbragt i Sellerup skov.

Om dagen eller nogle af dagene var jeg så lidt rundt, en dag på biltur med familien i Næstved, vi kørte over Alsted hvor vi nød frokosten, den gamle festplads kunne vi dog ikke finde, meget er ændret der med årene, så kørte vi til Dollerup bakker, beså kalkminerne i Mønsted, var på Daubjerg Daas og i Kongenshus mindepark, så vi fik noget at se.

Vi var også en heldagstur i Brædstrup, da var vi ved Flygtningekirkegaarden, i Øm kloster og Mossø rundt, det var også en meget fin tur.

En dag var jeg ude at besøge Karen, de havde lige købt hus i Søndermarken og skulle flytte om et par dage, Karen har stadig et godt snakketøj så jeg hørte en del nyt om gamle kendte, hendes mor havde lige holdt 70 aars fødselsdag, var desværre stadig en del generet af munden, Magda har lige fået barn nr 6 i sin alders 46 tyvende år, de 3 af børnene har en hoftelidelse som der dog skulle være gode chancer for at helbrede, men de skal jo gå med skinner i mange år, Kristian havde også fået familien forøget med en lille efternøler, Kristian Georgs var blevet sagt ud af lejligheden og flyttede fra Gl. Sole, This af Hans Hansens var lige blevet gift med en jævnaldrende lærerinde, Han er jo lærer i Aarhus.

Den sidste søndag var familien i Andkær Hans og jeg en tur på Rømø, der ser anderledes ud i dag end da Sinne og jeg var der i 1945, det er blevet en rigtig turistø skal jeg love for, vi var lige ude at dyppe tæerne i Vesterhavet, men desværre begyndte det at regne ved 4 tiden, så var vi henne at se Kommandørgården, et omegnsmuseum, og inde i den meget særprægede kirke, så vi fik en god dag ud af det alligevel. Frederik den anden havde vi lukket inde i mælkestuen før vi kørte, så der lå den og sov på bordet, da Hans kom hjem, mis havde opført sig meget dannet kun spist kartofler og lavet pænt i en krog, ud over det kunne man slet ikke se der havde været nogen.

Jeg har lige fået et sofaborf fra Bent, det ser ud til at være et godt bord, den jeg havde var for lille, der er ikke så mange af familiens medlemmer der har besøgt mig endnu, men vejen er jo også lidt lang.

Nu ikke mere denne gang men tak for ferien til de forskellige.

Kærlig hilsen

Astrid

Nordenhuse d. 7/9-65

Kære Alle!

Allerførst mange tak for brevene i “de tolv” og tak for fødselsdagshilsner fra de forskellige, selvom jeg rundede et lille hjørne og selvom jeg havde fridag fejrede vi dagen i fred og ro, dog markerede vi dagen ved at tage ud på Nyborg Strand og spise til aften, det er jo helt rart en gang imellem ikke at skulle tænke på maden.

Og så er høsten ved at være på sit højeste her som andre steder ser det jo noget rådt ud, jeg undrer mig over at kornsækkene så længe får lov til at stå på marken selvom regnen styrter ned.

Sidste søndag havde vi besøg af Gunnar og Grethe m. piger, de havde været i sommerhus på Langeland, det var hyggeligt at se dem her og vejret var særdeles pæn den dag, så Grethe, børnene og jeg var en tur til stranden, og pigerne var vældig optaget af at samle fine sten, men Grethe og jeg ville jo godt være med i sorteringen da posen jo ikke skulle være for fuld.

I denne tid har vores oversygeplejerske sommerferie, så jeg har fået min sag for derinde, selv efter 1½ år på fængslet synes jeg, der er mange ting jeg endnu ikke er inde i for ikke bare skal de syge passes men fængselsreglementet skal jo også overholdes.

Sidst i denne måned regner jeg med at få nogle samlet fridage, men vi skal dog bare være herhjemme og gå og hygge os.

De kærligste hilsner fra os begge

Edith

Nibe, den 17. sept. 1965.

Kære alle!

Mange tak for jeres hilsener gennem “de tolv”.

Vi ønsker familien i Brædstrup til lykke med købet af forretningen. Det må være dejligt for jer at få noget mere plads, og I må jo da også helt igennem få mere frie forhold.

I en række ferier var vi sammen med familien fra Næstved hjemme hos Hans; men i år har vi slet ikke set noget til dem, desværre. Det er også meget længe siden, vi har set noget til familien fra Hvidovre.

Vores yngste datter er vokset godt, og hun er nem at have med at gøre. Hun sover som regel fra kl. 8-9 om aftenen og til klokken ca. 7 om morgenen. Men sidst på dagen vil hun gerne have en lille “sludder” med en af os.

Bodil er vældig glad for at gå i skole, og der var en værre jammer, da hun forleden dag måtte blive hjemme på grund af halsbetændelse med lidt feber. Nu er hun helt all right igen.

I år går de alle tre på danseskole på hver sit hold. Det foregår fredag eftermiddag. Marys hold starter kl. 15, Bodils kl. 16 og Esters kl. 17. De er glade for det, og vi tror, at de har godt af det.

I næste uge – den 23. – skal jeg på ny på lejrskole i Åbenrå; denne gang med 3 8.-klasser. Vi kommer så hjem igen den 29. d.m.

Det er meget kedeligt med de alvorlige uoverensstemmelser mellem Indien – og Pakistan (+ Kina). Vi må håbe og bede til, at der må findes en løsning, så det ikke får uoverskuelige konsekvenser. Netop disse folk må da have brug for en fredelig udvikling.

De kærligste hilsener fra os alle

Ove.

Skannerup 30-9-65

Kære alle!

Først tak for hilsnerne i de tolv, vi har nu talt med en del af mine søskende siden I skrev, de fleste af jer har nu noget svært ved at finde til Skannerup, men så må vi jo opsøge jer.

Her er alt vel, vi er sunde og raske og det er jo en stor gave. Vi har nu været her i over 2 og efterhånden som tiden går føler vi os mere og mere hjemme her i Skannerup. Vi skal skifte pige til 1. november, det ville vi hellere have været fri for, men ungdommen vil jo ud og se sig om, og det er der vel ikke noget at sige til, vi har fastet en anden, hun er 24 år vi må så håbe at vi bliver ligeså glad for hende, som vi har været for Kirstine.

Vi havde lejet et sommerhus på Langeland, i en uge af vores ferie, det var vi glade for, det er meget rart at få det hele lidt på afstand et stykke tid.

Mine grise trives også godt, det går lidt op og ned med den svinepukkel, det er ikke let at forstå, men jeg har en del grise der skal sælges, jeg håber at få en del for dem.

Det er ikke fordi det er nogen fredelig verden vi lever i, sommetider er man ved at ønske at man ikke hørte så meget om, hvad der sker af frygtelige ting ude i verden.

Jeg vil slutte med mange kærlige hilsner fra os fire

Gunnar.

Brædstrup d. 7-10-65

Kære alle!

Mange tak for brevene, da vi venter Sinnes besøg søndag, slipper jeg for at sende den, hvis Sinne så vil aflevere den til Inger (der også kommer her søndag og fortsætter ferien hos Hans) og Inger til Hans, skulle man tro “de tolv” denne gang hurtig kan komme en omgang rundt.

Vi glæder os til at få besøg af familien fra Århus, Andkær + Sinne og Hans søndag, “Andkærfolkene” kommer først til kaffe, da de sætter pris på en god middagssøvn, vi er spændte på at høre hvordan Birgit befinder sig i Norge, hun har jo taget plads i huset der fra 1 okt.

Ja, vi har jo, som det fremgår af Oves brev og som de fleste ved købt ejend. her og overtaget den fra 1 sept, dog går det stadig i den gamle gænge, da Søndergårds stadig bor her, de er knap færdig med at gøre det hus i stand som de har købt, ellers er det jo meningen vi flytter ovenpå og bo, hernede skal Lars så have et værelse og der skal være kontor og resten regner vi med, med tiden at lægge til forretningen, hvis vi da kan få lov til det, vi glæder os til at få et legeværelse til børnene og badeværelse, og så er der jo en dejlig terrasse som man kan gå ud og sole sig på, når solen ellers er varm og god, det er jo ikek aktuelt lige i øjeblikket.

Sidste søndag var vi i Andkær og gratulere Gerda, søndagen før var vi hos Hans, hvor vi var sammen med Edith og Erik, Edith og jeg reddede os nogle brombær, alle mand var i arbejde for at bjærge dem, så det gik nemt, til aften kom Gunnar og Grethe.

De kærligste hilsner til jer alle fra os alle fem

Edel

p.t. Sellerup 13/10-65

Kære alle!

Mange tak for brevene.

Som I ser er jeg i Sellerup, jeg har haft 3 fridage + søndag, jeg kom her lørdag aften med syvtoget og Hans hentede mig i Fredericia, søndag var vi i Brædstrup sammen med familierne fra Århus og Andkær, Inger, Else og Ole fulgte med Hans og mig herhjem, da de har efterårsferie allerede nu, jeg skal rejse tilbage til Ballerup i aften, efter planen skulle Inger og børnene blive et par dage endnu; men det er muligt, de må rejse før, da fru Helbo er meget syg, hun er indlagt efter et fald, hun har ellers haft det godt; men tilstanden har forværret sig og Poul blev kaldt på hospitalet tidligt i morges; men Poul synes, de skulle se det lidt an med Ingers hjemrejse.

Jeg traf Lissen inde i onkels Karls have, sidst jeg var derude, jeg har ikke set hende siden til tante Agnes’s begravelse, hun har en dreng – Lars – han er 6 år og var lige begyndt at gå i skole, hun havde fået ham i Vajsenhusskolen, det regnes for en stor gevinst, der skal søges om det, og pladserne er forbeholdt børn af enlige mødre. Jeg skulle hilse hele familien fra Lissen, det glemte jeg vist at få sagt i søndags.

Birgit er rejst til Norge, hun er i huset i nærheden af Oslo, hun befinder sig godt deroppe og skriver lange og fornøjede breve hjem.

Gerda er herhjemme i eftermiddag, vi skal ud at gå en lille tur, så jeg må nok slutte. Undskyld de lidt mange rettelser.

De kærligste hilsner til alle store og små fra

Sinne

Aarhus d. 29/10-65

Kære alle!

Ja nu har jeg saa desværre opbrugt den Tid som Bogen indhentede ved Edel og Sinne, undskyld. Men efter en rigtig dejlig Efteraarsferie i Sellerup er Tiden fløjet af Sted.

Vores Farmor faldt oppe i sin Stue d. 30-9. kom paa Skadestuen, Laarbenet var brækket, Op. med at sætte Staalskinne ind gik fint, men Temperaturforhøjelse, Uro og Uklarhed har vekslet med gode Dage, saa det bliver nok en langvarig Historie.

I Tirsdags begyndte Ole at gaa til Præst hos Børge Hansen i Møllevangskirken fra 8-9, der var 11 af Klassen som skulle af Sted Tirsdag-Torsdag saa nu har Klasselæreren ændret Timeplanen saa de møder en Time senere de Dage alle, ja et Violinhold møder Kl. 8 den ene Dag, saa det bliver vist det eneste Ole maa forsømme. Konfirmationen er fastsat til 17/4 Kl. 11. Ole mente det var bedst af Hensyn til Erlings Dag den 1 maj. Om alt gaar vel haaber vi at se Familierne her den 17 April 66.

I sidste Weekend havde Jørgen Papirer med hjem angaaende Lærlingekontrakt, efter godt et Par Maaneder paa “Terma” hvor de laver Radar og alt mulig fint teknisk Udstyr, ogsaa til Militæret, kom han ned paa “Seest”s Maskinf. d. 11/10. m. Henblik paa Læreplads fra 1 November. Det første Sted er der meget lang Ventetid f. Lærlinge. Læretiden f. Maskinarb. er 4 Aar og 4 Mdr.

Det glædede mig at høre at et Renseri henter Arbejdstøj hver 14. Dag paa Fabrikken, det er noget der ikke passer til Klatvask.

Astrid har meldt sig til et Kursus her i Byen midt i November, det er for Afdelingssygepl. jeg har endnu ikke hørt om Sinne kommer med, men ihvertfald glæder vi os til at se Astrid.

Det er dog et dejligt Efteraarsvejr vi har, vi høster Hyldbær i stor Stil – næsten – vi plukkede en stor Balje i gaar, saa i Dag maa vi pille, det er værre.

Denne Gang kommer Jens vel med i Omgangen, jeg har slet ikke faaet skrevet til dig i Sommer.

Kærlig hilsen til store og smaa fra os alle.

Inger

Sellerup Skov 6-11

Kære Alle!

Tak for Breve og Hilsner i Bogen og Tak for Hilsner og Nyheder til min Fødselsdag.

Det er jo ikke saa længe siden Joans Mor døde, og nu er Pouls Mor ogsaa død, det er svært at miste en af sine kære, og vi føler med jer.

Oven paa en temmelig solfattig Sommer har vi i Oktober haft usædvanligt meget fint Vejr, men de sidste dage i Maaneden var man ved at kunne føle det var Efteraar, og nu først i Ugen mærkede vi jo nok stormen, men jeg bor jo lidt i læ af Skoven.

Den fugtige Sommer har været god for Afgrøderne paa min Jord saa jeg har haft en god Avl.

Med de kærligste Hilsner

Hans

Sellerup skov d 7/11 65

Kære alle!

Tak for breve og hilsener.

Jeg kom hjem fra mit niende grønlandsophold i onsdags aftes, Vagn hentede mig så ud til Hvidovre, hvor jeg overnattede. Dagen efter tog jeg en tur til Hälsingborg, jeg har lovet at slå mig ned der indtil videre, og arbejde lidt for Lennart Mansson. Jeg regner med at flytte ind i min gamle lejlighed i morgen, jeg er også lovet at få min nye bil i morgen det bliver en Saab Station Car, den er nok ikke lavet så farlig meget om.

I går havde jeg Hanses bil til en tur til Vester Smidstrup, det var stort set en fornøjelse at se at de unge skovplanter var ved at tage fat, især sitkagranen, som jeg har plantet lidt af på de lave steder var på 3 år bleven mellem 2 og 3 m høje.

I dag søndag venter Hans besøg fra Brædstrup og Andkær.

Jeg regner med at kunne få nogle uger fri i næste måned, så måske der bliver lejlighed til at komme lidt rundt på familiebesøg.

Vi nåede at få lidt vinter i Julianehåb inden jeg rejste hjem, temperaturen var nede på -10° et par dage, men det var på frysepunktet da jeg rejste med snesjap, det kneb lidt for “Kununguak” at gå til Narsassuak, isen var op til 43 cm tyk, ellers gik turen planmæssig vi overnattede i Narsaasuak og Reykjavik og mellemlandede i Glasgow.

Hermed de kærligste hilsener og på gensyn Jens

Brevl 954, Döshult, Viken Sverige

Hvidovre, den 16. november 1965.

Kære alle.

Mange tak for brevene.

Ja det har været en svær tid at komme igennem. Joans Mor blev kun 64 år, og Joan var stærkt knyttet til sin Mor.

Vi føler også med familien i Århus.

14 dage efter, at Joans Mor døde mistede Emily sin svigerfar; han blev 78 år. Her går det nogenlunde. Jeg har haft noget vrøvl med mit højre ben. Det kniber med blodcirkulationen. Jeg har lige i går fået besked på, at jeg skal indlægges til en ordentlig undersøgelse. Hvor det bliver, ved jeg ikke endnu. Der er vist ventetid på alle hospitaler, men jeg håber ikke, at det varer længere, end at jeg kan nå at komme hjem til jul. Det kniber med at komme i skrivehumør, men jeg må se at få mappen videre, hvor den kan bringe lidt bedre nyheder.

Gunnar bliver vel nu formand for menighedsrådet. Jeg håber de får et fordrageligt samarbejde, også med præsten. Efter 4 års fravær indtræder jeg igen i menighedsrådet her.

På søndag har Sinne inviteret på fasan. Det har jeg aldrig smagt og glæder mig til det.

Sikke dog en kulde, vi har fået, men her i hovedstaden er vi da heldigvis indtil nu forskånet for sne, som de jo har fået masser af på sydhavsøerne.

Vi havde ellers snakket om at tage til Jylland i julen, men nu ligger det lidt uvist, indtil vi får klarhed på min hospitalsindlæggelse.

Det kniber stadig med stoffet, så jeg vil slutte med de kærligste hilsener til jer alle.

Sussi – Joan og Vagn

Andkær d. 24-11-65

Kære alle.

Mange Tak for Brevene. Jeg er her hjemme skønt jeg ellers burde have været i Vejle for at faa en Permanent, men nu er det vores Tur til at faa Sne, jeg stod hos Købmanden længe, og der kom ingen Rutebil fra nogen af Siderne, saa ringede jeg derud og fik det lavet om til Fredag det var jo ogsaa fælt at Sne inde derude, det kniber jo tit med Mølholmsbakken, mon ikke denne November gaar ind i Historien, Anker kan ihvert Fald aldrig huske han har haft saa hvid en Fødselsdag, men vi skal vel ogsaa ca 100 Aar tilbage for at finde saa kold en November.

Det er kedeligt med dit Ben Vagn, forhaabentlig kan de hjælpe dig naar du nu kommer paa Hospitalet, og saa vidt vi har forstaaet er du der nu i denne Uge, saa blev ventetiden jo da heldigvis ikke saa lang.

Nu kom der en Rutebil den er forsinket 2 Timer og 10 Min., det har rigtignok ikke været rart for dem der har siddet i den saa længe, og den var kørt fra Stationen noget nær Tiden de ringede derud da jeg stod og ventede, den her har vist siddet paa Mølholmsbakken og den jeg skulde have været med sad vist i Brejning, jer er spændt paa hvordan vores Far kommer hjem i aften, da man var Barn var det spændende med saa høje Driver som muligt men det fortager sig nu lidt med Alderen.

I mange mange Aar har der i Andkær Skovby været stort Juletræ lige efter Juleferien og det blev flyttet med ned i den nye Skole, men nu i Aar er det lavet om til en Skolefest med Dans som skal være nu paa Fredag, først skal 7. Kl opføre en Komedie “Mesterdetektiven Blomkvist” Erling er Blomkvist og har Hovedrollen, Stykket tager ca 1½ Time saa det bliver spændende hvordan han klarer det, de har begge faaet lidt nyt Stads til Festen og de glæder sig begge to.

Vi har jo ogsaa kun de to smaa hjemme for Tiden, Harry er paa Skole og Birgit som I vel alle ved i Norge, hun er saa glad for at være der, hun skriver i et af sine Breve “er det da ikke sært jeg altid er saa heldig med mine Pladser” saa det er jo dejligt for os her hjemme, hun har ogsaa allerede faaet mange Venner deroppe, hun faar fri i Julen, er her i Fredericia Juleaftensdag og skal tilbage 3 Jan.

Det blev en lang Smøre og saa har jeg vel saadan det ikke fortalt noget nyt alligevel, saa jeg skynder mig at slutte med mange kærlige Hilsner

til store saavel som smaa fra os her i den lille hvide By

Gerda

Næstved, d. 1/12-1965

Kære alle!

Tak for jeres indlæg, det er jo triste nyheder bogen bringer med sig, vi føler med jer i Hvidovre og Århus.

Jeg nåede tildels at få havearbejdet til side inden vinteren satte ind, vores egen have og de 3 af mine 4 lejegrunde fik jeg også ordnet, jeg har en del kålhoveder og står i jorden endnu, men jeg har da ikke opgivet dem endnu.

Karen er begyndt at gøre kontorer rene ovre på M.M.E., de har været i lag med hende flere gange, så nu har hun så begyndt.

Til lykke med handelen Edel og Bent, vi glæder os til at se hvordan I kommer til at bo og Lars er blevet så stor så han godt selv kan bo i stueetagen, ja tiden går vi bliver gamle og tiderne forandrer sig. Kirsten fik kørekort i fredags, teoriprøven klarede hun første gang, køreprøven tog hun i 2 afdelinger, i denne uge har de fået lov at køre i bil i skole, for at hun kan lære bilen rigtig at kende, men farmand cykler på arbejde eller kører på knallert, ja det ville jeg nu have gjort alligevel.

Kirsten var prefect på Gymnasiet sidste år sammen med flere andre, de fik hver et gavekort på 30 kr hos en boghandler for vel udført arbejde, det er eleverne fra 2g dette job hviler på. Både Kirsten og Peter har søgt ind til postvæsenet (i juletravlheden), men vi har da ikke hørt noget der nede fra endnu.

I går og i dag har jeg været ude og lægge blomsterløg, jeg var forbavset over, at jorden ikke var mere frossen.

Til slut mange kærlige hilsner til jer alle fra os 4

Kristian

P.S Ellen får en hel måneds ferie i år, Sagførerens skal holde jul hos fruens datter i Afrika, vi håber at se Astrid her juleaften.

Nyk. F. 8/12-65

Kære alle!

Tak for brevene, ja nu går året på hæld, det har været så mørkt i vejret de sidste dage, så man må have lyset tændt hele døgnet, men vejret har været ret mildt så nu svinder det godt i sneen hernede, det var også enorme mængder der var kommet, det var også som om det havde lammet alt og alle, der var ingen der foretog sig ret meget for at få list ryddet op i det, en hel uge kunne biler ikke køre i byens gader, så vi havde mange gågader med smalle stier.

Ja vagn ligger jo på Gentofte amtssygehus og har gjort de sidste 14 dage, men nu skulle han have fået besked om operation, hvornår det bliver ved jeg ikke, men det ville jo være rart at få det overstået, så han kan have det godt i julen, jeg regner med at tage ind og besøge ham onsdag i næste uge.

Midt i november var jeg en tur i Jylland, det var godt koldt i de dage, men jeg slæber jo altid rundt på en masse tøj, så jeg frøs nu ikke, og Hans kan jo nok fyre op, de sidste dage var jeg i Aarhus sammen med Sinne, vi var til et møde, boede hos Inger og havde et par hyggelige dage, den ene aften var hele familien i Teater, det var et værre stykke, der var heller ikke mange mennesker, jeg kan godt forstå de har afskediget Teaterdirektøren.

I år kommer jeg ikke til Jylland i Julen, men mon ikke Jens tager til Sellerup.

Er der fred og ro på afdelingen, håber jeg at kunne fejre juleaften og juledag i Næstved.

Inger bad mig lægge dette takkekort fra Poul og hans søskende i vandrebogen.

De kærligste hilsner til alle med håb om de mange gode år gor de tolv må fortsætte fremover.

Astrid

d. 19-12-65

Kære alle!

Mange tak for indlæggene i de tolv. Ja så står julen for døren igen, det er næsten ikke til at forstå at et år nu igen er ved at gå på hæld.

Det var da noget kedeligt noget med dig Vagn, men nu er du forhåbentlig hjemme igen, når så bare lægerne har fundet frem til noget der kan hjælpe, så må man jo tage den tid det tager.

Og Lars har sådan brækket sit ben og må sandsynligvis holde jul på hospitalet, og selv om jul på hospitalet er festlig, kan det nok ikke for ham måle sig med den jul han er vant til at fejre.

Her står alt vel til, nu ser det ud til at vinteren for en tid holder sig lidt i skindet, jeg er nu heller ikke særlig begejstret for sne og glat føre, men indtil nu er vi jo også sluppet billig på disse kanter, efter vej- og vejrmeldinger.

Er det dog ikke skrækkelig med den lille Tina der sådan er forsvundet, de stakkels forældre, hvad de må lide ved at gå i den uvished, blot de dog snart måtte finde hende i god behold.

Jeg skal i år igen arbejde juleaften til kl. ca 18, men får så til gengæld fri de næste 6 dage så det bliver dejligt, juleaften fejrer vi hjemme, og har ellers ikke lagt nogen faste planer, det afhænger af vejr og føre, det er ikke rart at køre ret langt i glat føre eller snevejr.

Nu mange kærlige hilsner til alle fra os begge

Edith

Nibe, den 1. jan.-66.

Kære alle!

Mange tak for jeres indlæg i “de tolv” og for jeres julehilsener.

Vi forstår, at der har været og stadig er en del sygdom i familien; men det skal være mit nytårsønske, at familien må være sund og rask i det nye år.

Særlig har de sidste måneder af 1965 været svære for familierne i Århus og Hvidovre; men vi tør jo trøste os med, at Gud er med både på livets og dødens veje. Og så er der jo de mange lyse og gode minder at se tilbage på.

Sinne skrev i sit nytårsbrev, at onkel Karl havde det så dårligt. Mon ikke det bedste vil være, om han blev indlagt og blev ordentlig undersøgt? Der må da være en årsag til hans træthed.

Vi har fejret både jul og nytår her på Møllevej. I julen havde vi besøg af mormor og morfar, og nytårsaften havde vi besøg af en familie fra Gudumholm – venner fra seminariet -. Det er blevet en tradition, at vi besøger dem 1. søndag i advent, og at de kommer her nytårsaften.

Den 30/12 var vi til søndagsskolejuletræ, og det var en festlig aften for både os og børnene.

3. juledag var jeg i Frejlev for at medvirke ved de unges juletræ der. Der var mødt en meget stor flok unge op.

Vi har her i Nordjylland haft meget skiftende vejr i de sidste uger; men egentligt tøvejr, som I har haft længere sydpå, har vi ikke haft. Der har været sne her hele julen, men noget slemt sjapværk nogle dage. I dag raser her en veritabel snestorm. Jeg var i byen efter en avis, gader og veje var mennesketomme, næsten da; men der kom to kranbiler.

Der var ikke så meget skyderi her i aftes, som det plejer at være nytårsaften, og i aftes var vejret da ellers tåleligt her.

Skolen begynder igen den 6. jan.; men jeg skal nu igang allerede den 5., idet jag har et gymnastikhold, der skal deltage i en turnering i basket-ball i Ålborg.

Måtte dette nye år bringe mere fred, fordragelighed og samarbejdsvilje – både ude og hjemme.

De kærligste hilsener til jer alle fra de 6 i Nibe

Ove

Skannerup 19-1-65

Kære alle!

Ja jeg har beholdt vandremappen alt for længe denne gang jeg beder jer undskylde. Her er alt vel. Vagn skrev at jeg var blevet formand for menighedsrådet, det blev jeg nu ikke, jeg måtte nøjes med tjansen som kirkeværge, nu må jeg så se om jeg kan blive sognerådsformand i stedet.

For os her i Skannerup har 1965 været et stille og fredfyldt år, hvor vi i øvrigt ikke har mærket meget til familien, for andre har det været et år præget af sorg og modgang, jeg tænker navnlig på familierne i Århus og Hvidovre, vi vil håbe på og bede om at Gud vil give jer kraft til at bære det tunge han lægge på jer vej, vi må jo tro at han er med os også når det ser mest mørk ud.

Det var meningen vi skulle en tur til København sidst i måneden, Birgitte skal alligevel have den årlige undersøgelse på rigshospitalet, så har vi fået nogle fridage i forbindelse med det, det er meningen vi skal bo på Ørsholt og så aflægge forskellige venner og familier besøg. Vi har ellers ikke mærket noget til Birgittes krampe i 3 år, men lægerne synes hun fortsat skal til kontrol.

Til slut mange kærlige hilsner fra os fire

Gunnar

Brædstrup d. 23-1-66

Kære alle!

Mange tak for indlæggene og tak for julehilsner og hilsner til Lars, det trækker længere ud end vi havde regnet med, med hans sygehusophold, gipsen havde gnavet hul på benet og det var bleven betændt, så han har ikke kunne få gågips på, nu er han begyndt at komme op og skal “lære” at gå, man skulle jo tro det var såre nemt, men det ser ud til at være lidt svært at komme i gang igen, der skal åbenbart lidt tid og træning til, nu har han snart været 7 uger på sygehuset, men man har ikke indtryk af tiden falder ham særlig lang, det hjælper ham godt at han er så god til at underholde sig selv, men selvfølgelig glæder han sig da til at måtte komme hjem igen.

Vi fik da af kommunen tilladelse til at nedlægge vor nuværende lejlighed, og vi er nu også snart færdig med lejligheden ovenpå, så det varer nok ikke så længe inden vi flytter op, det trængte til en grundig omgang, og det har det også fået.

I år skal jeg love for vi har vinter, det har ikke været så rart for de, der har et stykke vej til deres arbejde, vi mærker det jo ikke så meget i det daglige, dog har Bent engang måtte have kranbilen ud og trække sig fri af sneen, det varer jo heller ikke gerne længe før ungerne kommer igen, når de er ude og lege, det kniber at holde varmen selvom de er klædt godt på, Jesper fik i efteråret lært at cykle på en lille 2-hjulet cykel, så han vil meget gerne cykle når det er vejr og føre til det, men for tiden er det for glat.

De kærligste hilsner fra os alle fem

Edel

modtaget 25/1-66                                                                                                                                                                                   afsendt 27/1-66

Kære alle!

Tak for brevene.

Ja, – der har været meget her i de sidste måneder, og nu allerførst i det nye år mistede vi også onkel Karl, det er så underligt, når en plads står tom, og mærkeligt at jeg ikke mere skal se onkel Karl herude, når jeg har familien samlet, sidst han var her var til middag den 21/11, lige før Vagn blev indlagt. Det er svært for tante Johanne at blive alene, som hun siger, “nu har jeg i 43 år været vant til altid at have en at sørge for og dele problemerne med”, og svært er det også at Birgit er så forfærdelig langt borte, jeg håber tante Johanne får mod og lejlighed til at rejse en tur til Johannesburg og blive der i nogle måneder, det måtte da være en mægtig oplevelse; men jeg tror ikke, hun kan tænke sig at blive dernede, når hun har været der et godt stykke tid, vil hun sikkert længes hjem til Danmark og sin egen lille lejlighed her.

Det kan da også være de unge vender hjem igen; men efterhånden tvivler man næsten på det, de befinder sig jo så godt dernede, hvis de kommer hjem bliver det vel næsten at begynde på bar bund både arbejdsmæssigt og med at starte et hjem.

Men før tante Johanne kan rejse skal hun på hospitalet og have ordnet noget med sit underliv (nedsunken livmoder), det har hun nu talt om længe, at hun skulle have gjort; men der har ikke rigtig kunnet blive lejlighed til det. Haven er det også meningen skal sælges, det skal vist helst været i foråret, så der er nok for tante Johanne at spekulere på; men jeg må sige, hun tager det tappert.

Det blev en lang omgang for Lars; men det er da godt han ikke er ked af at være på sygehuset.

Jens har vi ikke hørt fra længe, han skulle jo også på hospitalet i Sverige; men vi ved altså slet ikke om han har fået det overstået eller ej.

På lørdag bliver Odas mor 90 år, det er en høj alder; men hun er både rask og åndsfrisk, de skulle hjem hele familien, sagde Oda; men nogen større fest skulle ikke holdes, da moderen helst nogenlunde skal have det til at gå i den daglige rytme.

Rigtig mange kærlige hilsner til alle

fra Sinne

Aarhus d. 8/2-66.

Kære alle!

Tak for jeres Breve. Ja sidst jeg skrev gik det op og ned med Farmors Tilstand, jeg tror det var Dagen efter, at Ole havde begyndt at gaa til Præst, at vi talte om det og Farmor sagde, at naar hun nu kom hjem, skulle vi have Ole’s Præst inviteret hjem for ham kendte hun ikke, men saa allerede

d. 3-11. sov hun ind.

Farmor boede her i lige knap 11 Aar og i det store og hele, tror jeg det har været til Glæde for begge Parter.

Nu her i Januar sendte Poul en Ansøgning til Byraadet om Tilladelse til at vi overtog Lejligheden, der kom en Ingeniør “saa paa Forholdene og skrev i en Bog” – 3 Uger efter fik vi Afslag. Nu grunder vi paa, om der er en “Smutvej”.

Det var en kort Glæde med de klukkende Kloaker, Sneen er næsten væk, men Kulden har vi, og det er jo ikke mit det bedste. Heldigvis har Poul nu praktisk talt altid Opel’en, Ing Petersen kører ikke om Vinteren, saa paa de særlig slemme Dage, har han kørt mig ned, ved Middagstid har Solen jo allerede nogen Magt.

Men jeg har ellers haft en væmmelig Oplevelse i form af en “Erhvervssygdom”. Jeg tog en dag imod en Mand, som igennem vist længere Tid havde boet paa en Teglværksovn. Manden var syg (40°) saa jeg var jo nødt til at tømme hans Lommer, det viste sig, at han havde et “Husdyrhold” af forskellige Racer. Saa nogle Dage efter opdagede jeg, at der var ligesom nogle “Fregner” paa mine Arme og Ben, jeg pillede Hul paa et Par Stykker men fandt ikke noget, saa tænkte jeg det maa vel være Fregner, du plejer at have, men det viste sig der var noget, først troede jeg det var et eller andet Slags Utøj, saa tog jeg Behandlingen for det, men det drev saa Fnatmiden frem, saa tog jeg den Kur, og det er ret skrappe Midler, for hidtil havde der ikke været Kløe, men nu tog det fat saa jeg i Panik, næsten, ringede til Astrid som har været paa Hudafd; Naa Huden faldt til Ro, saa nu haaber jeg, det er overstaaet, og da det jo faktisk ikke var kommet rigtig til Udbrud haaber jeg ikke nogen er blevet smittet.

Tænk at der nu igen er stjaalet et Barn, det er dog mærkeligt, at man nu daarligt kan stille sit Barn uden Opsyn.

Ole tror jeg er meget glad for at gaa til Præst, han fortæller meget fra Timerne.

Jeg hørte da også Udsendelsen fra Løsning, men jeg tror ikke jeg kendte Spørgerne, men det var da i den Udsendelse, der var Tale om at tage mindreårige til Alters. Det virker nu mig lidt imod naar de tager næsten ikke skolepl. Børn med, men maaske ser jeg forkert paa det.

Jeg har lige “været til Gallamiddag”, han var da saa dejlig stilfærdig i Uniform den belgiske Konge. Birgit bliver da nok flink til at staa paa Ski, her i denne kolde Vinter.

Med en Undskyldning for min Forsinkelse sender vi jer mange kærlige Hilsner

Inger

N.B. Jens har været paa Hosp. saa det er godt overstaaet.

Sellerup Skov 11-2-66

Kære alle!

Mange Tak for Brevene og for Aaret der svandt.

Ja her er alt gaaet sin stille rolige gang. I sidste Aar havde jeg ikke mange Gæster i Julen, Jens var her de to første Juledage og Edith og Erik var her 2. Juledag, da var Andkær og Hvidovrefolkene her til Eftermiddagskaffe.

I November mærkede jeg Kulden temmelig slemt, ellers er vi sluppet billigt baade hvad Sne og Kulde angaar, det er først nu, der er kommet Is paa Fjorden herude, og jeg tror ikke Isen naar helt ud.

Jens har været lidt paa rundtur, jeg regner med, at han kommer og sover her i Nat, saa maaske han naar at faa skrevet i Bogen ogsaa denne Gang.

Med de bedste Ønsker og mange kærlige Hilsner

Hans

Sellerup d 12/2 66

Kære alle!

Tak for Brevene.

Jeg har det godt, jeg har været indlagt på sygehuset i Hälsingborg nogle dage og fået nogle hæmorider opreret bort, jeg har været i Jylland denne uge mest hos Hans, men jeg har også været i Skannerup, og Brædstrup, jeg overnattede i Nordenhuse på vej hertil.

Jeg har været i Smidstrup et par gange og rykke for forpagtningsafgift, nu sidst lovede han at betale inden første marts, overholder han ikke det, synes jeg ikke at der er anden udvej end at jeg selv må tage fat igen, det er jeg ikke så begejstret for.

Jeg har arbejdet hos Lennart Mansson siden november, men på grund af vinteren har det knebet lidt at finde arbejde til mig. Kommer jeg ikke til at overtage gården, ender det jo nok med at jeg tager en lille smut til Grønland til sommer.

Det er vældig som vinteren har bidt sig fast nu det meste af det vi kan se af fjorden er tillagt. Det er jo nok ikke godt for planterne med den strenge frost i forbindelse med den kraftige sol.

Jeg regner med at køre en smut til Kolding for at besøge en kammerat fra Mestersvig tiden, og så køre til Hälsingborg i morgen, jeg har lovet at arbejde for Lennart i morgen.

Det er dejligt rent og tørt på vejene for tiden.

Hermed de kærligste hilsener og ønsker

Jens

Döshult pr Viken Sverige

Hvidovre, den 23. februar 1966

Kære alle.

Tak for brevene.

Heldigvis går det nu mod lysere tider, men det lader også til at være flere, der synes, at vinteren har været lang, men aldrig er en vinter så lang, våren dog kommer. Lad os også håbe det i overført betydning. “De tolv” har i den sidste tid bragt for mange dårlige nyheder, lad os håbe, at der må komme mere solskin med i brevene.

Her har vi da også denne gang kun godt at berette.

I lørdags havde vi glæde af Oves besøg, han havde været på et 2 dages kursus i Roskilde. Ove er også i menighedsrådet. Dvs at p.t er vi 3 brødre, der er menighedsrådsmedlemmer. Jeg kunne også forstå på Ove, at der er gode chancer for at han blev opstillet på en sikker plads til det kommende byrådsvalg.

Jeg er opstillet som nr 5 på liste C, og vi har pt. 6, men med den stigende tendens til at stemme personligt ved kommunevalget er det vel reelt kun de 3-4 første, der er sikker på listestemmer.

Ja, vi bliver ældre; i næste måned går Jens ind i de voksnes rækker “og så står jeg for tur”. Ja jeg tænkte på “Til min søster Dorte” men det var en anden historie.

Sussi har i dag været på den britiske ambassade sammen med 2 andre veninder for at få nogle oplysninger om muligheden for et kortere ophold på en engelsk skole. Udenfor ambassaden, var der en betjent – vel nok en spøgefugl, der spurgte om de havde maling i mapperne. Hvis Sussi kommer af sted bliver det nok ca 1 måned i sommerferien.

Det er længe siden, at vi har været i Smidstrup, men nu stikker vi nok derop en af de første søndage, hvis vejret da ikke bliver alt for uvenligt igen.

Håber at alt står vel til fremefter på bogens vej.

Mange kærlige hilsener Sussi – Joan og Vagn

Andkær d. 3-3-66

Kære alle.

Mange Tak for Brevene.

Det er trist med Ingers sygdom, lad os inderligt håbe det ikke bliver for langvarigt, men at hun snart må være hjemme ved sine igen.

Jens var lige inde i aftes, han kom fra Smidstrup og havde fået så meget ved forpagteren at han bliver nu foreløbig; men Jens har selv fortalt I forskellige hvordan landet ligger.

Mon ikke tøvejret er kommet for at blive nu, men vinteren har jo sådan set også været lang i år, men nu myldrer det op i haven med erantis, gækker og krokus, det er en yndig tid.

Men her i Andkær er to hjem blevet hårdt ramt med knap 14 dages mellemrum, først døde en 52 årig repræsentant pludselig en aften i sit hjem af en blodprop, deres børn er 15 og 12 år. Og d. 10. febr. døde Aksel Lange som vist flere af jer kender, han blev kun 38 år og deres børn er kun 9 – 8 og 4 år, han har været syg længe og de sidste 3 mdr. har han været så dårlig at det var bedst at han fik lov at sove ind. Men lille Kirsten på 4 havde ikke været hjemme den allersidste tid; og da det rigtig gik op for hende at far ikke var mere blev hun helt utrøstelig, så det var ved at være for meget for hendes mor som ellers har været så tapper, godt for børnene at de har sådan en sød og god lille mor.

Nu er det vel så ved tiden at Astrid og Sinne tar sydpå, Birgit har lige været med familien hun er hos nordpå i fjeldene i en hytte, hun er stadig vældig glad for at være der.

Jeg er ved at lære at skrive moderne, det går nu ille særlig godt, det andet har vist bidt sig for godt fast.

Kærlig Hilsen til alle fra os alle her

Gerda

Næstved, d. 13/3-66

Kære alle!

Tak for jeres indlæg.

Det er så gået 3 mdr godt og vel, siden bogen sidst har været i Næstved.

Astrid ringede, lige inden hende og Sinne rejste sydpå, og fortalte at Inger var blevet indlagt på sygehuset, vi håber meget, at det ikke varer længe, inden du igen bliver rask, Inger.

Her i Næstved er vi ellers sluppet slidelig igennem vinteren. Karen har været syg en fjortendagestid og Kirsten har også været syg nogle dage.

Så lakker det jo mod enden med Kirstens gymnasietid. Kirsten er et par måneder for ung til at kunne komme på seminariet, men hun søger nok optagelse alligevel, da rektoren på Haslev Seminarium sagde, at der kunne dispenseres fra loven i visse tilfælde, så nu får vi se, hvordan det går.

I morgen mandag venter vi besøg af Gunnar med familie, det glæder vi os meget til, det er jo ikke så tit vi ser noget til familien, særlig da på denne årstid.

Peter har lige anskaffet sig en “Velo Solex”, den er han meget glad for, det er også et lækkert køretøj, vi havde regnet med at kunne have handlet min knallert væk ved samme lejlighed, men vi kunne ikke blive enige om prisen.

I eftermiddag har vi været ude at køre en tur sammen med fru Andersen i nr. 10, det er for øvrigt bidende koldt her i dag.

Jeg vil slutte for denne gang med at sende jer alle de kærligste hilsener

fra os alle 4 Kristian

Nyk. F. 26/3-66.

Kære alle!

Tak for brevene, nu er tiden ved at løbe fra mig, så jeg må skynde mig at få bogen på farten igen.

Ja Sinne og jeg tilbragte 8 dage i begyndelsen af marts nede i Spaniens sol og varme, det tager kun 3½ time fra Kastrup, så er man fra Nordens kulde nede i sommer og sol, de første par dage blæste der lidt, men det var ikke koldt, så fandt man en læplads var der godt ved stranden, de sidste dage var det så varmt at sandet brændte under fødderne, vi var da også ude at få en dukkert i Middelhavet. 8 dage er ikke lang tid, men vi var da en tur i Gibraltar, fik set lidt af Malaga, besøgte en rigtig gammeldags spansk landsby og nogle drypstenhuler, men det var sandelig koldt at komme hjem igen, og foråret lader vente på sig, så det er ikke let at holde den fine brune kulør ved lige.

Jens har så lige fejret sin 50 års dag, han talte lidt om at rejse sydpå omkring dagen, jeg ved ikke hvad enden blev, vi var jo samlet en del hos Vagn søndag 13/3 familien fra Skannerup, Sinne, Jens, faster, tante Johanne og underteg.

Inger skulle være kommet hjem fra hospitalet for en uges tid siden, hvordan det går ved jeg ikke, men der skal jo lidt tid til, når man har ligget på langs i 3 uger, der er da lidt tid endnu til 17 april.

På tirsdag skal jeg en tur til Bagsværd Børneforsorgsseminarium til et møde, sygepl. på børneafdelingerne, der har eleverne i hospitalspraktik, er indbudt til diskussion om uddannelsen, mødet begynder kl. 14 og slutter ud på aftenen, så jeg regner med at blive derinde til onsdag.

Torsdag den 31/3 er jeg sammen med sundhedsplejersker og ledere af børneinstitutioner inviteret til smørrebrød på hotel Baltic, det er reklame for Mölnlycke bleer.

De kærligste hilsner

Astrid

Nordenhuse d. 3-4-66

Kære alle!

Mange tak for brevene i “de tolv”.

Ja nu er det vel muligt for inden så længe at få lejlighed til at hilse på de fleste af familiens medlemmer, når vi nu skal til konfirmation i Århus, vi glæder os meget til det, bare det nu ikke bliver for strengt for dig Inger.

Til lykke med valget til byrådet Ove, men jeg må sige jeg er lidt spændt på at høre på hvad liste du er stemt ind på, men det får jeg vel at vide d. 17 april.

Her står alt vel til, nu længes vi bare efter det skal blive rigtig forår men i dag har det været dejligt mildt selv om solen ikke rigtig har kunnet bryde igennem.

Vi har fået nye naboer i dag, nu er det spændende hvad det er for mennesker, vi har da kunnet se de har børn eller barn da der har stået en barnevogn udenfor m. “indhold”, huset har stået tom hele vinteren, det er en “arbejderhus” til Rabenslyst, men arbejderne deroppe bryder sig vist ikke rigtig om at bo der, de såkaldte “skaboeshuse” har jo også været meget i søgelyset, men huset her er ellers godt hvis det bliver gjort i stand.

Nu mange kærlige hilsner til alle fra os begge

Edith

Nibe, den 13. april – 66.

Kære alle!

Mange tak for jeres indlæg i “de tolv”, og I bedes undskylde, at bogen er blevet en smule forsinket hos mig.

Jeg fik den lige til påskeferien og tog den med på turen sydover i håb om at træffe Gunnar undervejs, så jeg kunne aflevere den til ham  og derved spare portoen. Dette håb beskæmmedes dog på samme måde som håbet om en påskeferie med sol og lunt forårsvejr; men det blev jo noget ganske andet vejr, som kom til at præge de øvrige dage. Nå, vi kom dog ikke ud for så meget sne, at det gav trafikvanskeligheder, og vi havde det jo lunt og godt indendøre, både hos mormor og morfar og hos farbror Hans. Langfredag var vi oven i købet i skoven og på hærvejstur til Immervadbro. På udturen besøgte vi familien i Skringstrup og Edel og Bent i Brædstrup, hvor vi købte køjesenge og spiste suppe med masser af boller i. Påskedag var vi alle – undtagen Ellen – til højmesse i domkirken i Haderslev, og om aftenen var vi til chokoladegilde i Andkær i anledning af Erlings fødselsdag. Da vi kørte nordpå om tirsdagen var vi så heldige at træffe farbror Jens lige uden for Gerdas og Ankers hus.

Jeg har hverken begyndt at så eller lagt kartofler endnu; men det var jo også rart at få lidt højere temperaturer først.

Nå, jeg håber at se jer alle i Århus den 17/4 og/eller i Andkær den 1/5. Der kan vi så drøfte familiære og offentlige problemer.

På glædeligt gensyn!

De kærligste hilsener fra os alle

Ove

Skannerup, 20-4-66

Kære alle!

Tak for hilsnerne i de tolv, denne gang kan jeg ikke have meget nyt at fortælle.

Da vi jo i søndags var samlet med en repræsentant for hver familie, det er vist meget længe siden det er sket, det var jo rart om vi en gang kunne samles alle tolv, men det lader jo ikke til at være så let, men måske lykkes det i Andkjær den 1. maj.

Jeg synes ellers det var i alle måder en god dag i Århus med god stemning og god mad og det er jo hyggeligt at være samlet så mange, sådan en dag går blot alt for hurtigt. Men tak for dagen Inger og Poul.

Jeg håber alle er kommet godt hjem, føret var da nogenlunde.

Det er ikke til at forstå at vi efter kalenderen skulle være langt inde i foråret mens det er helt hvidt her uden for vore vinduer. I hjemmet er alt vel, vi har haft lidt sygdom navnlig blandt patienterne. Jeg tror snart det er hen på eftermiddagen med den patient vi havde med til at hjælpe os med at indrette hjemmet her (Christian Nielsen). Det er jo naturens gang, men det kan jo godt være lidt svært at sige farvel.

Jeg vil slutte med mange kærlige hilsner fra os 4

Gunnar

Kære alle!

Tak for samværet i Århus d. 17 april, da vi i morgen i Andkær håber at træffe jer igen, vil jeg nøjes med denne korte hilsen, nyheder I ikke fik den 17, kan I få i morgen.

Kærlig hilsen Edel

Ballerup d. 8/5-66

Kære allesammen!

Mange tak for brevene. Jeg fik bogen af Edel sidste søndag i Sellerup, og det må siges, at hun er sluppet lidt let over det denne gang; men jeg må også give hende ret i, at der ikke kunne være så meget at skrive om, da vi havde været samlet i Århus for 14 dage siden og igen skulle mødes i Andkær – de fleste af os i hvert fald.

Rigtig mange tak til både Århus og Andkær for de to dejlige konfirmationsfester, vejrmæssigt var det fantastisk, som det havde skiftet på de 14 dage, da vi kørte fra Århus var det på sine steder med høje snedriver langs vejene, og i Andkær sad vi i haven og solede os i sommertøjet, og jeg så bøgen springe ud i Sellerup.

Vagn ringede i aftes om jeg ville med til Smidstrup i dag; men da jeg havde haft lidt for travlt med hovedrengøring, syntes jeg, at jeg trængte til at blive hjemme i dag; men sidst på eftermiddagen fik jeg alligevel cyklen op fra kælderen, hvor den havde stået i vinterhi, og kørte en lille tur ind i Hareskoven, der stod i sit sarteste grønne skrud; men endnu ikke fuldt udsprunget, næste søndag vil den nok være det. Findes der næsten noget på denne jord, så skønt som det danske forår? Man må vel sige det opvejer meget dårligt vejr, vi har i årets løb.

Jeg venter Edel og børnene på feriebesøg d. 9/7, det glæder jeg mig meget til, og jeg håber, jeg får lagt et godt program, så vi kan få meget at se uden at anstrenge os for meget.

De kærligste hilsner til alle store og små

fra Sinne

20-5-66

Kære alle!

Tak for Brevene og Samvær her i Foraaret, vi havde Besøg fra Andkær st. Bededag paa Bente’s Fødselsdag. Familien kørte Birgit op til “Holger Danske”, men det viste sig at den endnu var til Reparation saa hun maatte over Frederikshavn – Göteborg, men det var gaaet fint, vi fik Brev forleden Dag.

Ole har live været 3 Dage i Rendsburg med Skolen, de vendte tilbage i Aftes efter en vellykket Tur, Ole var indkvarteret hos en Lærer ved R. Steiner Skolen der, paa Vejen hjem blev der saa Tid til at se bl.a. Vikingeskibene.

I Aar har vi ikke særlige Planer for Ferien bortset fra at vi jo da regner med at maatte aflægge vores vanlige Besøg i Sellerup, Jørgen har Ferie den sidste Halvdel af Juli, saa da har jeg ogsaa bedt om fri.

Lejligheden ovenpaa er der ikke noget nyt med, bortset fra at Byraadet har meddelt at de  er velvilligt indstillet over for en Ansøgning om det Værelse vi har haft i flere Aar. Desværre maa man jo respektere offentlige Personers Privatliv, for ellers havde Else og jeg Chancen for at tale med Borgmesteren i gaar, da vi sad paa Pladserne foran ham i Bussen.

Det ville glæde os om vi fik Besøg af jer i Sommer, naar vi nu har været sammen et par Gange til Fest er der jo gerne baade det ene og det andet som man ikke fik talt om.

Onkel Carl (Poul’s Onkel) var som Fagmand særdeles godt tilfreds med Skrivebordet, Træet var godt og Arbejdet ligesaa. Desværre staar det sjæjt til med Humøret naar man besøger dem, for Tante Martha’s Syn, som svinder meget, og der synes ikke at være noget at gøre, saa det er jo svært for hende. Bortset fra at jeg ikke er kommet i gang med at cykle synes jeg det gaar pænt. Erik anbef. mig en Dag “Du og dit Hjerte”, den er meget oplysende.

Med hjertelig Tak til alle baade for Gaver til Ole og fordi i trodsede Aprilvinteren og kom saa alle “tolv” var repræsenteret.

Kærlig hilsen fra os alle

Inger

Sellerup Skov 31-5-66

Kære alle!

Mange Tak for Breve og samvær, og Tak for Konfirmationsfesterne.

Det sene Foraar, og den rigelige Nedbør har bevirket at næsten alting er sent paa Vej, Jordbærrene og Æbletræerne blomstrer først nu, og her paa Egnen er der kun tyndet lidt Roer endnu, jeg begyndte lidt i Lørdags, Jordbær og Kartofler har jeg været igennem, men Ukrudtet er ogsaa sent paa Vej, saa det kommer muligvis nu bagefter.

Pinsevejret har været ret fint her, ja i Dag har det næsten været bedre.

Pinsedag tog jeg en heldagstur til Brædstrup, om Eftermiddagen tog vi en tur i Omegnen, vi kom forbi Vrads St., der er et gammelt Damptog, der er lavet om til Restauration, Bent gav Is, som vi spiste i Toget, men Hanne var betænkelig ved om Toget skulde køre med os, Edel havde Kaffe med som vi drak i det fri.

Med de kærligste hilsner

Hans

Hvidovre, den 4. juni 1966.

Kære alle.

Mange tak for brevene.

Det er længe siden, vi har været sammen med familien i Næstved, men vi glæder os meget til at se Kirsten med studenterhue.

Ellers hilste vi jo på de øvrige til Oles konfirmation i Århus i “vinter”. Men, når man som vi skal tidligt af sted, bliver der for lidt tid til at snakke sammen.

Pinsedag var vi sammen med Edith og Erik oppe i Fasters sommerhus. Der var dejligt varmt i solen, når man var i læ, men ellers var det koldt nok. Vi havde et par gode dage deroppe.

Sussi plager for at få en Velo Solex; det var derfor lige vand på hendes mølle, da hun læste her i mappen, at Peter havde fået en, men Joan tør altså ikke lade hende få en.

Tante Johanne kom på Diakonissestiftelsen i torsdags. Det er noget underlivshistorie, som hun har gået med temmelig længe.

Den 17. d.m stikker vi sydpå 15 dage med præsten. Vi skal til Rimini ved Adriaterhavet. Nu må man vel næsten håbe at det ikke bliver alt for varmt. Men det er lidt svært at få det hele til at passe sammen med Joans muligheder for ferie og Sussis skolegang. Sussi skulle egentlig til mundtlig eksamen i regning den 18. d.m, men slipper, hun har fået besked på, at hun er betegnet som “egnet” til optagelse i gymnasiet og skal ikke gennem nogen optagelsesprøve.

På lørdag skal jeg til undersøgelse på Amtssygehuset. Så må vi se, hvad de mener om mig, men jeg kan mærke stor fremgang, siden jeg blev indlagt i november december, men helt godt, hvad jeg nu heller ikke kunne vente på så forholdsvis kort tid, er det ikke endnu.

Hvor mange får vi glæde af at se i sommer?

Mange kærlige hilsener

Sussi Joan og Vagn

.

Andkær d. 12-6-66.

Kære alle.

Tak for brevene nu må jeg så have et lille bidrag med også.

Som vist snart er de fleste af jer bekendt har Faster og vi 12 søskende sendt en krans til Musses grav, jeg ringede til Sinne og vi blev enige om at vi burde gøre det til vores kusine, vi var lige ovre at se hendes grav kort efter og jeg tror da aldrig jeg har set så mange kranse og buketter på en grav, så Musse har nok været afholdt, jeg sender Alfreds tak med.

Jeg sender også et udklip, jeg syntes det var ganske morsomt med alle de gammelkendte navne og tænkte at det måske interesserede ihvert den mandlige del af “de tolv”.

Birgit har været syg har haft halsbetændelse og høj feber 40° men er rask igen, jo hun skrev at doktoren ikke var for godt tilfreds med hendes mandler. Men Syllings havde været så ualmindelig gode mod hende mens hun var syg, det er jo meget værd når hun ligger syg i et fremmed land.

Kirsten slider jo nok i det for tiden, og vi ønsker dig held og lykke og glæder os til at se dig med den hvide hue, nu er der jo ikke så langt igen; nu nærmer ferietiden sig med hastige skridt og da vi håber at se de fleste af jer vil jeg slutte med de kærligste hilsner fra os alle her

Gerda

NB. Som I måske ved alle har vi Tlf. nu Sellerup 213.

Næstved, d. 20/6-66

Kære alle!

Tak for jeres indlæg.

Ja i dag kl. 13 kom Kirsten så hjem med studenterhuen på efter veloverstået eksamen, sidste fag var engelsk, ja det er så 12 år siden, Kirsten begyndte sin skolegang, efter ferien skal Kirsten så igang på Haslev Seminarium.

Vi venter Astrid på besøg i morgen aften, så jeg må se at få skrevet i bogen, så hun kan få den med hjem. Vi skal have lidt fest i morgen aften. Torsdag eftermiddag kommer studenterne på besøg kørende i hestevogn.

Peter skal op til eksamen sidste gang i morgen i kemi, han har også klaret sig fin igennem eksamenen.

Ja vi er jo i fuld gang med at sælge kartofler, og jordbærrene er også lige på trapperne.

Vi har fået en dejlig regn i går og i dag, vi trængte også meget til regn.

Søndag d. 3/7 venter vi besøg af københavnerne og de fra Nyborg og Astrid, det glæder vi os til, vi havde håbet på at få jydebesøg den dag også, men det har ikke kunnet lade sig arrangere.

Jeg må hellere slutte, jeg kan ikke rigtig samle mig til at skrive, men det er jo heller ikke hver dag, man har en datter der bliver student.

Mange kærlige hilsener fra os alle 4

Kristian

Nyk. F. 6/7-66

Kære alle!

Tak for jeres indlæg, og undskyld jeg har beholdt bogen for længe, som Kristian skriver fik jeg den i Næstved den 21, og det var meningen Edith skulle have den da vi var samlet i Næstved den 4/7, men der skete så meget i ugen forinden, så jeg helt glemte bogen.

Ja alle har jo hørt så meget om branden i Sellerup, så det vil jeg ikke skrive om, kun ønske for Hans, at du finder en løsning du bliver glad for, for min eget vedkommende vil jeg savne at kunne holde fri et par dage dernede, og arbejde eller lade være som jeg havde lyst til.

Min ferie begynder den 16/7 og da rejser Sinne, Inger og jeg til Læsø en uge, derefter skal vi bo i et sommerhus nede ved cementstøberens, det lød meget lovende, og vi håber så på lidt godt vejr, men sommeren har ellers vist sig fra den pæne side i år, især har der været mange dejlige sommeraftner. Måske familien fra Næstved kommer derned den første uge i august. De har jo rigtig fejret studenterfest, jeg har været med 2 gange, i søndags var Vagn, Joan og Sussi der lige hjemvendt fra Rimini og meget solbrændte, Joan forvred foden dernede den sidste dag, så hun humbede rundt. Faster og tante Johanne var også med foruden Sinne og Edith og Erik, vi havde en meget hyggelig dag og kunne være i haven det meste af tiden.

Jeg regner med at rykke teltpælene op endnu engang, jeg er jo snart ved at være for gammel til at flakke rundt, men jeg tror aldrig jeg bliver helt fortrolig med befolkningen hernede, og da skoleforstanderinden og jeg aldrig har kunnet enes om eleverne til- og afgang og deres undervisning så foretrækker jeg at rejse nu.

Kærlig hilsen til alle

Astrid

Nordenhuse d. 21/7-66

Kære alle!

Mange tak for indlæggene i “de tolv”, ja jeg har desværre også ladet den holde en lille ferie her i Nordenhuse, men nu skal den også afsted.

Her står alt vel til, vi nyder rigtig det dejlige sommervejr, vi har haft de sidste dage, nu håber jeg det vil vare ved, jeg har ferie fra søndag og 14 dage frem, vi regner med at holde ferie herhjemme i Nordenhuse, og så køre nogle småture hist og her, vi håber da på at komme en tur over og se til dig Hans og til sommerhusbeboerne, og gerne ser vi familien her. Det glæder os Hans at du efter forholdene har fået dig indrettet så nogenlunde godt, og vi er også meget spændte på hvad du bestemmer dig for, det kan være svært når man pludselig skal til det, så vide hvad det bedste vil være at bestemme sig for.

Til 1. september skal vi skifte inspektør på fængslet, det er meget spændende især da det menes, at den nye inspektør er en meget streng herre, vores nuværende inspektør er en meget elskelig mand som altid har taget meget hensyn til os sygeplejersker, så vi er jo lidt spændte på hvor stor forandring det kan give.

De kærligste hilsner til alle fra os begge

Edith

Nibe, den 9/8-66.

Kære alle!

Tak for jeres indlæg i “de tolv”, og særlig tak til Gerda for de to udklip. Ja, det var morsomt at læse om jubilæet i Gl. Sole. Jeg kender de fleste på billedet, men dog ikke dem alle.

“De tolv” havde lidt svært ved at nå mig denne gang, idet Edith sendte bogen til Hans, men da den nåede frem, var jeg rejst hjem til mormor og morfar, hvorfor Hans sendte “de tolv” derhen; men inden den nåede frem, var jeg taget på skolerejse sammen med en II-realklasse + Anna og et par kolleger. Jeg synes, at turen var meget vellykket, og jeg tror også, at de øvrige deltagere havde glæde og udbytte af turen. Vi var i Harzen og ved Rhinen.

Fra søndag til tirsdag – i dag – har vi haft besøg af Bente fra Andkær + Kristian, Karen og Peter. Det var dejligt at have deres besøg. I går var vi på en tur til Bulbjerg og Hanstholm nye havn, og det var også en tur, som vi nød meget.

Ester, Bodil og jeg skal nok selv holde hus et par dage sidst i denne uge, idet Anna, Mary og Ellen har planer om at tage til Skringstrup for at passe Elly og en lille dreng, som blev født i søndags. Fredes søster passer hende indtil i morgen, men så er hendes ferie forbi, og det er vist for tidligt for Elly selv at klare det hele.

Ja, også for mig er ferien ved at være forbi; men når man har haft syv ugers ferie, skulle man jo også nok kunne holde ud at tage fat igen, og det er da godt, at der er arbejde nok at tage fat på.

Vi er meget spændte på, hvad Hans beslutter sig til.

De kærligste hilsener fra hele familien her

Ove

Askely den 20-8-66

Kære alle!

Tak for brevene, det er rart at høre nyt og gammelt, vi har ikke set meget til familien i sommer, men der er jo sket så meget i familien i sommer. Jeg sidder ude på terrassen og nyder den dejlige morgensol, vi har været heldig med vejret i vores ferie, meteorologerne har ellers talt om køligere vejr og regn, men nu er de begyndt at tale om varme, så vi frygter jo det værste med vejret, i morgen venter vi besøg af familierne fra Andkjær og Brædstrup, da var det rart med godt vejr.

Ja vi har jo alle hørt at Hans har solgt ejendommen, jeg synes han har fået godt solgt, sådan som det hele har udviklet sig synes jeg også det var fornuftig af ham at afvikle det. Men Hans bliver nok nødt til at indstille sig på der går ca 90.000 til en ordentlig hus. De er allerede begyndt at flytte huset fra idrætsparken, (Vejle stadion) her ud, jeg er spændt på at se det rejst her ude, han spekulerer noget på campingplads, han skal give 25.000 for huset og så har han akord med en mand, han skal have 15.000 for at brække huset ned og rejse det herude, men Hanses køber skal selv betale materialerne, der regner han vist med ca 20.000, så hvis det holder stik skulle han have det hele klar for ca 60.000, men det går jo noget ekstra på hvis den skal godkendes til campingplads.

I familien har vi det alle godt, om alt går vel bliver vi en mere i oktober.

Mange kærlige hilsner fra os 4

Gunnar

Brædstrup d. 29-8-66

Kære alle!

Tak for breve og samvær her i sommer. Forrige søndag var vi, som det fremgår af Gunnars brev nede og besøge dem i sommerhuset, vi havde en hyggelig dag og nød rigtig det gode vejr.

I går havde vi besøg af Hans, og vi kørte så en tur til Hedensted for at se Hans’s nye hus, det skal nok blive et dejligt hus når det bliver færdig, men der mangler meget endnu, så man tvivler lidt på at det kan blive færdig til oktober, som de har lovet, men de får ingen penge inden det er helt færdig, så det kan jo være de kan hjælpe til at de skynder dem, især da de vist mangler pengene, huset kostede 80 tusind, men så skulle alle pengene på bordet, Hans mente det muligvis ville være klogere at lave lidt gæld på det. Når garagen er medregnet er huset 117 m² en ret stor vinkelstue 1 soveværelse og 2 mindre værelser + køkken badeværelse og entre og baggang hvor oliefyret står. Familien fra Andkær kom også til Hedensted for at besigtige huset, og vi fulgtes så alle her til Brædstrup igen. I dag har Hans så begyndt at arbejde ved brd. Michaelsen i Hedensted, det er spændende hvad han synes om det, men kan Hans ikke finde sig i det har han da lov at prøve noget andet, det er jo der Arthur Madsen arbejder og han er vist glad for det.

Jesper’s brændende ønske bliver ved at være en hund, så nu har vi lovet ham at få en, vi har fået tilbud på en gravhund til 70 kr, så den tager vi muligvis, den er 3 mdr, vi ville godt have haft en lidt ældre, men det lader ikke til at være nemt, vi ringede og forhørte os på en “stueren” skotte 9 mdr, men de forlangte 400 kr, så var vi ikke interesserede.

De kærligste hilsner til alle fra os alle fem

Edel

Ballerup d. 4/9-66

Kære alle!

Tak for brevene her i bogen og også for breve og hilsner til min fødselsdag, jeg kan ikke klage over mangel på opmærksomhed, for jeg blev straks om morgenen på kliniken modtaget med en stor buket roser, gave og lykønskninger.

Jeg er meget spændt på, hvordan Hans og Astrid befinder sig i deres nye stillinger, mest spændt er jeg nok på Hans, det må være en større omvæltning for ham end for Astrid, der bliver indenfor sit fag. I øjeblikket er det også en lang vej Hans har til arbejdet; men forhåbentlig bliver det nye hus færdigt til den fastsatte tid; men jeg kan forstå på Edels brev og på tante Johanne, som også har set det, at der mangler temmelig meget. Tante Johanne fik sidste weekend kørelejlighed til Jylland og var i et par dage på besøg hos onkel Hanses, og da havde onkel Hans kørt en tur til Hedensted, for at de kunne se det nye hus, som tante Johanne også syntes så ud til at blive godt og velindrettet.

Birgit og Eivind har også købt grund og skal bygge hus; men Birgit skriver i brevet til min fødselsdag, at det tager en værre tid at få papirerne i orden; men når de først får begyndt at bygge, skulle det kunne blive færdigt i løbet af en 8-12 uger. Det var meningen, tante Johanne skulle rejse derned til november, men det kommer vel nok til at afhænge lidt af byggeriet. Eivind havde været på hospitalet og var blevet opereret for brok, det var femte gang, han blev det, skrev Birgit.

Mange kærlige hilsner fra Sinne

Aarhus d. 16/9-66

Kære alle!

Tak for Brevene her ja som Sinne ogsaa skriver “til min Fødselsdag”. Det var jo en Søndag i År saa vi tog paa Tur sammen med Leth’s, de unge i deres Vogn med Sønnen Mads ved Rattet, vi 4 modne i “vores”, Ing. Petersen’s Husbestyrerinde har ellers faaet Kørekort, men endnu tør Ing. P. ikke køre med hende uden Poul sidder ved Siden af, men inden længe bliver hun vel sluppet løs. Naa men Vejret var fint Turen gik efter Vitskjøl Kloster, hvor der er anlagt en gammel Klosterhave, nærmest i sydlandsk Stil, paa Vejen op var vi en Tur rundt “i Verden” i Klejtrup Sø. Udenfor ved Foden af en Gravhøj nød vi saa vores Frokost Leth serverede frisklavet Kaffe. Vi var næsten lige kommet hjem da de ringede fra Sellerup, hvor der jo var stor Komsammen.

Harry kom her-op i Søndags han laver Svendestykke her i Byen, saa jeg har jo benyttet Chancen og faaet ham til at køre. I aftes var vi ude hos Gunnars og havde en hyggelig Aften Birgitte havde slidt i det hun havde slået Græsplæne, hun er ogsaa allerede god til huslige Sysler, sikken et Håndelag, man tror jo hun er mere end de 5½. Margit havde lige faaet “Kopper paa”, men var dog ret kvik. Grethe regnede med at kunne melde nyt om c. 4 uger og bar stadigvæk Ventetiden nydelig.

Harry hentede Else i Lystrup, der kom hun 1 Sept. paa en Gaard m. Frugtplantage som Fruen tager sig af, saa det er kun f. 2 Maaneder. De er vældig søde og flinke, men Arbejdsdagen er “landlig” fra 6.30 til 19.30 med 1 Time fri om Eftermiddagen, men der er moderne Bekvemmeligheder bl.a. Opvaskemaskine. Der er 3 Børn 7 – 5 – 2½ Aar.

Jørgen er begyndt paa Aftenskole, det er toårigt og skulle give Adgang til Teknikum paa lige Fod med Studenterne.

Bare dog snart Høsten kunne komme i Hus, ude i Lystrup mangler de meget.

Harry har lovet at tage Bogen med til Hans, deres Svendeprøve hviler fra i Aften.

Kærlig Hilsen Inger

P.s. Bare en lille Efterskrift: jeg har faaet Sinne’s Mixer, og jeg maa sige det er en vidunderlig Hjælp i Husholdningen hvor mange af “de tolv” mon der er som ikke har den?

Sellerup Skov 1-10-66

Kære alle!

Tak for Breve og Hilsner i Bogen, og samværet med de forskellige i Sommerens løb.

Saa er det en Maaned siden at jeg begyndte paa Fabrikken, og jeg har befundet mig godt med arbejdet, men jeg er ikke naaet op paa at kunne holde Akkorden. I det Vejr og føre vi har haft har køreturen ikke været besværlig, der er godt 26 km derom, indtil nu har jeg selv lavet Middagsmad, og saa købt Frokostpakker i Kantinen, normalt begynder jeg kl 7, men i den  Uge har jeg haft nattur og begyndt 15.30.

Mureren jeg købte Huset af har ladet Kreditorerne overtage det, og de har saa paataget sig at gøre det færdig, men det trækker jo ud. Jeg kunde jo ogsaa have ladet handelen gaa tilbage, men saa skulde jeg jo ud paa handelen igen, og maaske alligevel ikke kunnet flytte ind før.

I det milde Vejr vi har haft, har jeg jo heller ikke haft besvær med at holde Varmen i Skuret her, i øvrigt tager jeg meget i Byen. I Lørdags tog jeg til Brædstrup, vi var saa ovre at besøge Astrid om Søndagen, sammen med Andkjærfolkene, saa hun havde stor rykind, og vi var der baade til Middag og Aften, hun bor dejligt, og vejret var fint, saa vi fik en god Dag ud af det, vi var ogsaa en Tur ude og se Brobyggeriet, jeg tog saa fra Brædstrup Mandag over Middag, Bjanka var med paa hele Turen. En Søndag var jeg i Skannerup, og et par gange før har jeg været i Brædstrup, jeg er ikke meget her om Søndagene.

Med de kærligste Hilsner

Hans

Hvidovre, den 8. oktober 1966.

Kære alle.

Tak for brevene, som ikke alle er nye. Mappen har denne gang været over 4 mdr om en omgang, og så har den endda ikke været hos Jens.

Der er også vendt op og ned på mange ting siden sidst.

Samlingsstedet i Sellerup har vi ikke mere. Selvom ingen af os er født der, er der alligevel så mange gode minder fra stedet, som i mange år var vor hjemmelige havn, hvor vi har haft så mange glade timer.

Vi var lige ude på stedet den 18. september for at hilse på Hans, men vi havde ikke meldt os i forvejen, så vi traf ingen hjemme.

Vi håber, at det ikke varer alt for længe, inden Hans kan flytte ind i sit nye hus. Indtil nu har vejret jo været mildt, men det kan hurtigt blive for koldt at bo i skurvogn.

Joan har haft noget vrøvl med sine ben. Nu har hun været ved læge og fået en sygemelding og ordineret nogle vanddrivende piller, som allerede har hjulpet. Så nu håber vi, at det fortsat hjælper, og at hun ikke bliver for træt af pillerne.

I dag har vi sammen med Faster og Sinne været i Smidstrup for at hente sveskeblommer og de sidste kartofler. Vejret var mildt, men der var en del tåge.

Vi måtte rykke turen en dag frem, da jeg dårlig kan undværes i Køge i morgen, da skal vort folboldhold prøve, om vi kan komme nærmere et Danmarksmesterskab.

Sussi er nu i gymnasiet, og nu har hun fået nok at se til. Hun har valgt den matematiske linie.

Gerda skrev til Sinne, at Jens nok skulle på en ny tur til Vestindien om en god måneds tid.

Vi venter spændt på nyt fra Skannerup.

Mange kærlige hilsener

Sussi Joan og Vagn

Andkær d. 16-10-66.

Kære allesammen.

Mange tak for brevene.

Nu er efterårsferien begyndt så Ole kom i dag; men han har haft ferie i 1 uge så han skal begynde igen torsdag, han fortalte at Else havde fået plads i Svejts hos en af deres gamle lærere, men det var jo lidt langt at rejse hen.

Birgit skifter også til november, hun har fået arbejde i Skandinaviens største skotøjsforretning der er 60 arbejdskammerater.

Oves kiggede lige ind i går da de var på vej til Annas hjem, det var sjovt at se lille Ellen, hun er blevet så dygtig, gåt fint, spiser selv og er et stort smil næsten hele tiden. Vi venter som Vagn skriver om også spændt på nyt fra Skannerup.

Tusind tak fordi alle huskede min fødselsdag jeg syntes det er flot nu vi er så mange, det syntes vores post også.

Hans håber da stadig på at flytte ind inden så længe, det er jo godt vejret har været så mildt til det her, men vi er jo så langt henne nu, at vi godt kan regne med koldere vejr.

Vi indledte kartoffelferien med en kartoffeludflugt som Erling kalder det, vi startede 5 biler her fra Andkær i aftes for at køre vest på for at hente kartofler på en gård, ja det var hos Lillys søster. Lilly ved alle vist hvem er. Derude var det ikke at se der var dårlige landbrugstider, alt var tip-top i orden både ude og i stalden og markerne er vist lige så fine; inde havde de moderniseret med badeværelse og oliefyr. Vi mangler jo Hans’ kartofler i år, men dem vi fik i aftes er også gode.

Bente sidder og laver en strikket trold til skolefesten.

Jeg syntes ikke rigtig jeg har noget spændende, og fylde bogen med pjat er der jo ingen nytte til, så jeg vil slutte med mange kærlige hilsner

til store og små fra os alle

Gerda

Næstved, d. 30/10-66

Kære alle!

Tak for jeres indlæg, ja det er på høje tid at få sendt den videre.

Ja så er efteråret over os, de sidste 2 nætter har der været frostvejr.

Så endelig skete der noget i Skannerup, vi har også gået og ventet længe, rigtig hjertelig til lykke med sønnen, Grethe og Gunnar.

Siden sommerferien har jeg været fritaget for natarbejde efter eget ønske, det er jeg glad for, efter denne ordning slutter arbejdet om lørdagen henholdsvis kl. 13 og kl. 17.30.

Ja så er Kirsten jo godt igang på Haslev Seminarium og hun er meget glad for at gå der; Kirsten har jo, som de fleste vel har hørt, fået en ven, de blev ringforlovet d. 9/10 66.

Peter er jo oprykket i IIg. efter sommerferien.

Kjeld, Galla og lille Karen er rejst til Kalifornien, han var blevet bevilget et års studieophold af, ja nu kan jeg ikke huske navnet, men mon ikke det var “Europæisk Rumforskningsinstitution”, der havde arrangeret opholdet, de besøgte os, umiddelbart inden de rejste.

Den 19. oktober var vi til sølvbrullup hos Rigmor og Poul, det var den første af Karens søskende, der rundede de 25 år.

Jeg opdager, at jeg ikke har Astrids nye adresse, men jeg håber bogen når dig, selv om adressen er mangelfuld, Astrid.

Mange kærlige hilsener til jer alle fra hele familien i Næstved

Kristian

Middelfart 5/11-66.

Kære alle!

Tak for brevene, ja så er jeg havnet i Middelfart og har nu været her i mere end 2 måneder, det er jo et lille sygehus og en meget lille afdeling jeg er på, der er kun plads til 12 børn og det meste af tiden har vi kun haft 8-10 patienter, så det har været nogen gange lettere end det jeg er vant til fra Nykøbing, til gengæld har vi så her ingen legestue, ingen legefrøken og kun lidt legetøj, så børnene har det ikke så morsomt her hvor pladsen er trang.

Det er en meget rar lejlighed jeg har fået, der er da plads nok til mig, nu håber jeg, de forskellige familiemedlemmer vil aflægge visit, de fleste af jer kommer jo denne vej flere gange om året.

7/11-66

Ja jeg kom ikke længere i lørdags.

Inger og Else har været en tur i Paris hvordan rejsen er gået, ved jeg ikke, men de er da kommet vel hjem igen.

Den 20 nov. er det meningen gutten i Skannerup skal døbes, Grethe og Gunnar inviterer hele familien, det glæder jeg mig meget til. Hans håbede at flytte til Hedensted inden den tid så nogle langvejsfra kunne overnatte, men det går langsomt deromme, så det bliver der vist ikke noget af.

Onsdag har jeg fridag og regner med at rejse til Brædstrup i morgen tirsdag, det er nu ikke fordi der er så farlig langt men forbindelserne er ikke særlig gode, jeg må snart se at få mig en lille bil, så kunne jeg også hurtig smutte til Andkær, der er vist ikke meget mere end 25 km.

Nu har jeg da omsider fået tlf. igen, det tog sandelig også sin tid, jeg meldte flytning 11/8 og fik den her 2/11 efter at have rykket mange gange, Middelfart blev fuldautomatisk 1/9 og det har voldt en del uforudsete kvaler, mit nr er 09.41.20.04. og min adr. Danmarksvej opg. B. nr. 13 Middelfart

Kærlig hilsen til alle

Astrid

Nordenhuse d. 18-11-66

Kære alle!

Mange tak for indlæggene i De tolv.

Her står alt vel til, vi har nydt det milde efterår, det er jo dejligt når vinteren lader vente på sig.

Vi glæder os til at hilse på det meste af familien i Skannerup på søndag, og jeg regner med der at kunne aflevere bogen.

Ja vi får en hel lille ferie ud af det, i morgen henter vi Astrid i Middelfart og skulle så en lille tur ned til Hans og evt. om og se hans nye hus, det bliver helt spændende, det er bare en skam det trækker så længe ud med det bliver færdig. Vi har så fået lov til at logere i Brædstrup, de får stor indkvartering, Sinne, Hans og Astrid skal også sove der, så det kan blive helt hyggeligt, jeg har fri mandag også, så vi skal først tilbage mandag.

Nu mange kærlige hilsner fra os begge to.

jeres Edith

Nibe, den 27. nov -66.

Kære alle!

Først en tak for samværet i Skannerup sidste søndag, særlig til Grethe og Gunnar, som gav os alle en meget festlig dag, som vi tænker tilbage på med stor glæde.

Ja, så har vi 1. søndag i advent, og juleforberedelserne står lige for døren.

I dag skal vi en tur til Gudumholm og besøge nogle venner fra tiden i Haderslev. Det er blevet en tradition, at vi besøger dem 1. søndag i advent, (jeg tror, det er 11. gang i år), og at de kommer her nytårsaften.

Vi skal dog tilbage til aften, da Anna og jeg skal i “teater” på Nibe skole i aften. Det er “Det danske Teater”, der opfører “Vi talte om roser”, et prisbelønnet amerikansk stykke. I den forløbne uge har vi haft skolefesterne; torsdag aften for 1. – 6. kl., hvor 5. klasse opførte “Snehvide” og fredag aften for de største klasser, her opførtes “Aprilsnarrene” af 2. realklasserne. Jeg synes, at begge opførelser gik godt. Efter forestillingerne var der begge aftener skolebal til tonerne af forskellige – men mest dårlige – poporkestre.

Esters klasselærerinde, fru Frandsen, deltog i festen – og dansede med – lige til kl. 23.30, hvorefter hun gik hjem og fødte en søn, dvs. hun nåede da at blive kørt på sygehuset forinden. Drengen vejede 2900 g, og begge har det godt – efter hvad der oplyses!

Også her i Nibe blev valget fulgt med stor spænding. Jeg skal ikke gøre mig klog på regeringsdannelsen; kun synes jeg, at toppolitikere bør holde, hvad de lover før valget, uanset hvad der efter valget er mere tiltrækkende for dem.

De kærligste hilsener fra os alle 6

Ove

Skannerup 6-12-66

Kære alle!

Tak for brevene i de 12, det er rart at høre nyt fra familien, nu havde vi jo godt nok været sammen med de fleste af jer til Jens Peters barnedåb. Tillykke med den nye plads Vagn, håber du bliver glad for den. Jeg har egentlig kun hørt at du stadig skal sælge kaffe, og folk fortsætter vel også med at drikke kaffe. Det var rart for Hans snart at komme ind i sit hus, men håndværkere er jo ikke det mest stabile folkefærd. Her i Skannerup er alt vel, vi spekulerer på at give os til at bygge men vi er jo i den situation at vi skal have tilladelsen af vores arbejdsgiver, og det kan i bedste fald tage nogen tid at få den. Ellers er alt vel her i Skannerup, børnene er sunde og raske og det er forældrene også, pigerne er vældig glade for Jens Peter, ja det er vi andre også, han får endnu ikke anden føde end bryst.

Til sidst mange kærlige hilsner fra os 5

Gunnar

Brædstrup d. 16-12-66

Kære alle!

Tak for breve, og tak for samværet med de fleste af jer i Skannerup, det var festligt at være sammen, og højtideligt i kirken især at høre navnet Jens Peter Garne nævnt ved døbefonten, den gave der bliver os tildel i dåben er jo det mest betydningsfulde der sker for os i hele vort liv, måtte vi så hver især, hver dag leve i vor dåbspagt og aldrig blive færdig med at takke derfor, det ved vi jo også var mors største ønske og bøn for os hver især.

Så har vi alle juletravlt, Hans regner med at flytte til Hedensted i morgen skønt det ikke er bleven helt færdig, han skulle komme her i aften, og Bent og Hans vil så køre herfra lørdag med tæpper og møbler, nu ville det være rart om vejret ville holde sig nogenlunde.

Første sønsag i advent havde vi adventsfest i søndagsskolen, drengene opførte et lille julespil og pigerne var med i Luciaoptog, det var egentlig så festlig pigerne sang pænt og især de små piger var så søde med de lange hvide kjoler og glimmer i håret.

Sidste gang jeg skrev i vandrebogen, fortalte jeg at vi ville købe en hund, men det blev ikke til noget, da de på “De unges Hjem” fik den dejligste hund som børnene leger med, og som tit er herover.

De kærligste hilsner fra os alle

Edel

Ballerup 27-12-66

Kære alle!

Rigtig mange tak for brevene her i bogen og for Jeres julehisner. Ja – så er julen også snart forbi for denne gang. Jeg har været ude alle dagene, så jeg købte ikke juletræ i år; men nøjedes med et par dekorationer og gran i vaser.

Faster og jeg havde en hyggelig juleaften hos Vagn, jeg tog fra hosp. til Mariendalsvej for at følge faster derud, da Vagn jo ingen bil har før 2/1; men så viste det sig, at vi alligevel blev hentet, da Vagn havde lånt Joans fætters vogn. Juledag var jeg i Næstved, der var også kommet 2 gamle mostre, Johannes med familie og Ellen, hvis juleferie nær var gået i vasken, da fruen havde brækket håndleddet og gik med armen i gips. Ja – jeg fik da også hilst på Kirstens forlovede, en nydelig, stilfærdig ung mand. I går – II juledag var jeg igen hos Vagns sammen med faster, Karen, Kristian og Peter, Kirsten var ikke med, hun skulle hos noget af hendes forlovedes familie, han hedder forresten også Peter, det er nu ikke så praktisk.

Ellen – Egebjerg – beder mig i sit julebrev hilse alle i familien hun kender, og som husker hende, hun fortæller, at Dagny Jensen er død her op mod jul efter et meget langt og strengt sygeleje siden juli måned, jeg har ikke set Dagny i masser af år, for mig stod hun stadig som den gang frisk, munter og slagfærdig. Ellens mor har det godt – trods alderen – er ikke forkalket og husker godt.

Jeg hører også at Hylleberg har mistet sin mand i slutningen af november, han havde også været syg meget længe, havde ikke kunnet gå siden i febr. md.

Til slut de kærligste hilsner med ønsker om alt godt i det nye år for store og små

fra Sinne

Aarhus d. 8/1-67.

Kære alle.

Godt Nytår og Tak for Breve og godt Samvær i Aaret, der svandt.

I 66 havde Familien så 2 Konfirmationer, nu bliver der vist lidt længere imellem, Barnedåb havde vi også, og nu er Kirsten som den første blevet ringforlovet, nu fortæller Sinne, at det er en “Peter” også, maaske du Kristian næste Gang skriver hele Navnet.

Vi var en Tur i Hedensted tredje Juledag, der var lunt og godt inden Døre, og skønt vi kom uanmeldt, var vi heldige og traf Hans hjemme, Harry var igang med at montere Gardinstængerne, færdig var Huset jo ikke, men der manglede da kun Småting.

I Aar fejrede Else Jul i Dornach, og havde en god Jul, var med til Midnatsgudstjeneste i Basel, hun skriver lange glade Breve hjem, det er søde Mennesker, hun er hos, og de synger meget, både når de er alene, og når de har Gæster. Det er dog ikke, som Gerda skrev, hos den tidligere Lærer, der skulle hun bo ude i Byen, Hr. Gabel er ansat ved det Bio dynamiske Laboratorium.

I Morgen begynder Ole Skolen igen, det har været en travl Ferie, Mælkedreng fra Kl. 5 til c. 13, og så en Avistur om Eftermiddagen.

Vinteren har meldt sig her i Århus, men så lang som sidste Vinter bliver den vel ikke, vi er da allerede i Januar, Solen er jo da gerne lidt fremme, da jeg tog hjem efter Kl. 13 i Dag var det dejligt Vejr.

Jørgen har lige begyndt en 3 Mdr. Periode på Firmaets Tegnestue, så han skal først møde Kl. halvni nu, og tilbringer nu det meste af Dagen ved Tegnebrættet, forhåbentlig er det atter Forår når han igen skal have Arbejdstøjet frem.

Her i sidste uge reparerede jeg for første Gang hans Jakke og Bukser, som dog havde været i Brug i et År, og jeg tænkte paa Mor, og det elendige Stof Arbejdstøjet under Krigen var fremstillet af. Sinne fortalte om Tante Johannes Brev, Raceproblemet i Sydafrika virker nok helt anderledes, når man bor dernede, vi har jo en sort Præst dernede fra, jeg er med i en Studiekreds om Afrika, som han sammen med Sognepræsten leder.

Vi havde i Juleugen Besøg af Jens, selvfølgelig kun fra den ene Dag til den anden, men han nåede dog at slå både Ole og Poul i Skak, jag havde et Program over Tjæreborg rejser fra Else’s og min Parisertur, en stor Oplevelse, og nu hører jeg, at Jens tænker paa at tage med til Jerusalem, er det ikke fantastisk, at Rejser i Dag næsten er blevet “Hvermands” Mulighed. En virkelig god Vinterfrakke og en Rejse til Paris er næsten samme Pris. Jeg indrømmer, man kan trænge saa hårdt til Overtøj, at man må droppe Pariserturen og købe Frakken og hente en Bunke strålende Rejsebrochurer gratis paa Bureauerne.

Sidste Aar, da jeg var syg, tænkte jeg paa, om jeg skulle holde Pause om Vinteren, men til nu har jeg haft det godt, og jeg har jo så meget glæde af det Arbejde.

Mange kærlige Hilsner til store og små og Ønsket om et velsignet Nytår for Hjemmene.

Inger.

Hedensted 15-1-67

Kære Alle!

Mange Tak for Indlæggene i Bogen, og for Julehilsnerne.

Ja saa er det første gang jeg skriver i Bogen, efter at jeg er flyttet. Der mangler stadig flere smaating at faa færdig, bortset fra at jeg har haft Elektriker til at sætte Lamper op, har der ikke været Haandværkere siden Jul.

Astrid har været her et par Dage og Jens kom i aftes.

Fredag havde jeg Astrid med nede og købe Lamper, og Elektrikeren satte dem op i gaar Formiddags.

Astrid har ellers haft travlt, med at gøre rent og rydde op i Skabene.

Onkel Hanses aflagde et kort visit i gaar, Tante Marie kom med en flot Sammenplantning.

Vi venter Andkærfolkene til Kaffe i Eftermiddag.

Nu de kærligste Hilsner

Hans

Anemonevej 22 Tlf 550

Hedensted d 15/1 67

Kære alle.

Mange tak for hilsenerne, for breve og hilsener og for samværet ved julekomsammen.

Jeg har været ude og arbejdet i skoven jeg har solgt alle de gamle graner på roden og de er hugget og kørt ud, og så har jeg selv haft en masse arbejde med at få toppen pakket ned mellem de små planter.

Jeg har meldt mig til en 15 dages tur til mellemøsten med tjæreborgpræsten jeg skal med fra Kastrup den kommende onsdag.

Jeg har overnattet hos Hans og jeg regner med at køre mod Hälsingborg nu ved middagstid.

Jeg har bestilt centralvarme ude på gården, det skulle blive monteret i næste måned. Jeg har gået med til at forlænge forpagtningskontrakten 2 år dog med gensidig ret til opsigelse til marts 68.

Min adr er indtil videre den gamle i Sverige.

Jeg skal over til Doshult og se at få lidt gjort ved min selvangivelse inden jeg rejser på ferie.

Hermed de kærligste hilsener til jer alle.

Jens.

Döshult pr Viken Sverige

Hvidovre, den 21. januar 1967.

Kære alle.

Mange tak for brevene.

Ja, jeg har jo skiftet stilling her ved årsskiftet. Egentlig havde jeg ikke regnet med at skulle begynde  i et andet firma. Men forholdene efter sammenslutningen af de 2 kaffefirmaer i 1964 har desværre udviklet sig i en for personalet uheldig retning. Jeg havde meget let ved at få andet arbejde og håber nu at jeg har valgt rigtigt. Firmaet Ferd. Andersen & Co., som jeg nu er ansat i er meget velanskrevet indenfor branchen. Det er altså stadig kaffe.

Det er lidt af en eventyrrejse, Jens p.t. er ude på, men som Inger skriver er rejsemulighederne nu så store, som ingen havde drømt om for ikke ret mange år siden.

Vi har lige haft besøg af Anna og de 2 små fra Nibe. De var her torsdag aften, og jeg kørte dem så til båden. Vi havde en hyggelig aften sammen, Sinne var her også.

Nå så fik Hans da endelig flyttet ind i sit nye hus. Nu håber vi, at han bliver glad for det. Vi glæder os til at besøge ham når vi kommer til Jylland, hvornår ved jeg ikke, vi har ingen planer om at rejse i den nærmeste fremtid.

Den nye vogn, jeg har fået er en Volvo Amazon og hedder “Ferdinand”.

I dag bliver Joans Onkel 69 år. Vi var lige inde og gratulere i eftermiddag. Vi plejer at være der om aftenen, men i år var de inviteret ud til nogle af deres venner.

Jeg har været vurderingsmand her ved lejevurderingen. Vi blev færdig den 11. januar, men da der er et råd, der endnu ikke er færdig har kommunen endnu ikke offentliggjort noget resultat, men jeg tror vi ligger lavt her i Hvidovre i forhold til tilsvarende kommuner.

Mange kærlige hilsener til jer alle.

Sussi, Joan og Vagn.

Andkær d. 5-2-67.

Kære allesammen.

Tak for brevene.

Her i Andkær går livet sin stille gang så noget spændende er der ikke at fortælle.

Bente og tre veninder skal lave et show i morgen på gården her overfor hvor den ene af pigerne bor nemlig Anna-Mette, de er gået vældig ind for sagen og har haft mange hyggelige timer før tiden, nu håber vi så det vil klappe for dem, der er sat indbydelser op rundt ved købmanden.

Harry og en 6-7 andre unge skal på vinterferie i Norge de skal være i Oslo på Birgits fødselsdag, hun fylder jo 21 i år, ja tiden går. Hun har lige fået lønforhøjelse så det er hun jo godt tilfreds med.

Vi har holdt rigtig hjemmesøndag i dag alle 5, det er hyggeligt men længe imellem det sker.

Mange kærlige hilsner fra os alle

Gerda.

NB. Jeg sender et udklip med men måske de fleste af jer har hørt om det.

(Udklippet handler om at fru Dagny Jensen, “Toftegaarden”, Vejle, tidl. Gl. Sole har testamenteret omkring 140.000 kr. til Dansk Blindesamfund.)

Næstved, d. 15/2-67

Kære alle!

Tak for jeres breve, så må jeg se at få givet mit bidrag til bogen.

Her står alt vel til. Kirsten er i “lære” som lærerinde fra den 8 til 18 februar på Lindebjerg skolen i Næstved, de skal undervise men klasselæreren skal være i lokalet. Peter er begyndt at lære at køre bil, det er jo også lige før han fylder 18.

Inger synes at navnet på Kirstens forlovede er mangelfuld, her kommer hele navnet, han hedder Hans Peter Høeg Klausen, siden den 2 januar har han været soldat ved telegraftropperne i Høvelte, men vi ser ham da gerne et par gange om ugen alligevel, soldaterne har jo fribillet til togene.

Efter Karens mor var død fik vi nogle gl. egetræsstole som blev sat op på loftet, nu i vinter har jeg syret dem af, og vi har fået sat nyt betræk på dem, og de er ærlig talt blevet pæne af denne omgang, så nu er jeg på udkig efter mere gl. egetræsmøbler.

Ellers er der småt med nyheder, så I får ikke mere denne gang.

Mange kærlige hilsener fra os alle 4

Kristian

Middelfart 24/2-67.

Kære alle!

Tak for indlæggene.

Ja så fik jeg den lille bil jeg længe har ønsket mig, det blev til en Fiat 600 model 1967, jeg er ikke nogen særlig dristig eller rutineret chauffør, men jeg håber at blive det, jeg fik bilen onsdag aften, da var Harry og hans kammerat her med den.

I morgen og søndag har jeg fridag og agter mig til Andkær og derfra til Hedensted, og så kan de øvrige familiemedlemmer godt snart vente sig besøg af mig og “Fiante”.

Det var en fæl storm der rasede i går torsdag, men den løjede da heldigvis ret hurtigt af igen, den fik også ødelagt meget i den tid.

Sinne og Oda holder så vinterferie på Madeira i 15 dage, håber de må få en god til dernede, Jens’s tur til mellemøsten har jeg ikke hørt noget om. Jeg har ingen egentlig vinterferie men har omkring 50 timer til gode og håber på at kunne afspadsere dem den sidste uge i marts. Karen J. og Grøn har også ferie i den uge og jeg håber de kommer her i weekenden omkring 1. april.

Hans har ellers fået det rart i sit nye hus nu er håndværkerne da vist også omsider blevet helt færdige, men indkørslen haven og terrassen mangler endnu.

Familien fra Skannerup skulle komme på besøg i dag.

Hans fik solgt lillestuemøblerne og skrivebordet til Frost for 200 kr tror jeg det var, det er blevet til en ordentlig kolos det hus han har rejst, men ikke så ilde som det en overgang så ud til, der bliver mange rum og en vældig udsigt.

De kærligste hilsner

Astrid

Nordenhuse d. 6/3-67

Kære alle!

Mange tak for indlæggene i “De tolv”. Og til lykke med bilen Astrid, det er jo dejligt at være selvkørende, rutinen kommer jo hurtig når du først har din egen bil at køre i.

Her står alt vel til, vi har nydt den milde vinter og det lader jo også til vi skal have tidlig forår, så nu bliber det nok snart travlhed i mark og haver.

Vores fængselsinspektør er død ret pludselig 54 år gammel han har kun været ansat på Nyborg fra september sidste år, han regnedes for at være en meget dygtig fængselsmand, men vi kan jo ikke sige meget om ham efter knap ½ års virke, men det må være svært for hans kone som nu står alene.

På lørdag-søndag skal jeg til møde for fængselssygeplejersker, mødet skal være på Vestre fængsel, ja vi skal om søndagen ud at se forvaringsanstalten i Herstedvester, det kan blive helt spændende.

Jeg skal bo ved Vagns, så jeg får da hilst på lidt af familien selvom der ikke er så meget tid, det skal blive hyggeligt.

Vi havde en kort besøg af Jens sidste søndag, det lød til at have været en vellykket tur han havde haft, men det må også være noget helt for sig selv en tur derned.

De kærligste hilsner til alle fra os begge

Erik og Edith

Modtaget 7/3 –                                                                                                                                                                                          Afsendt 14/3-67.

Nibe, den 13/3-67.

Kære alle!

Først tak for jeres breve, som vi hver gang læser med stor interesse.

I vinterhalvåret har vi ikke megen kontakt med familien, så da er “de tolv” dobbelt velkommen. Tak, fordi du medsendte avisudklippet om Dagny Jansen, Gerda. Det var interessant at læse. Forrige søndag havde vi besøg af hele familien fra Skannerup. Det var hyggeligt, og børnene legede så godt sammen. Ellen var meget optaget af Jens Peter – “lille baby”, siger hun, når hun snakker om ham. Hun er meget ivrig til at snakke; men det er ikke alle givet at forstå hende.

Ester og Bodil er blevet blåmejser, idet der desværre ikke er KFUK-spejdere i byen. På onsdag skal der være forældrefest, og både Ester og Bodil skal optræde, og det er de meget optaget af.

Det kan være lidt vanskeligt for Mary at tage, at de to store er meget optagne af noget, som hun ikke er med i; men vi regner da med, at Mary kommer med til forældrefesten. De går alle tre i danseskole, og der skal være afdansningsbal tirsdag før påske. Det er også en meget stor dag for dem.

Onsdagen før påske regner vi med at tage sydpå med besøg hos Hans og hos mormor og morfar. Hvis lejlighed gives, kikker vi også nok indenfor i Brædstrup på hjemturen.

Familien i Andkær kan vi måske træffe hos Hans, men i øvrigt kender vi slet ikke andres planer end vore egne, og de er foreløbig kun løse skitser. Men vi håber, at vi træffer så mange af jer som muligt.

Kærlig hilsen

fra os alle 6, Ove.

Skannerup – 24-3-67

Langfredag.

Kære Alle!

Tak for indlæggene, det er rart at høre nyt fra de forskellige, vi ser jo ikke saa meget til vor familie, vi har nu heller ikke været så meget i byen det sidste halve år, det har knebet lidt med afløsningen; jeg var dog i København tirsdag den 14., men jeg var der kun i 16 timer og var optaget af forhandlinger næsten hele tiden, der har været lidt uro om forskellige ting i Blaa Kors, men nu håber vi der bliver gode og rolige forhold igen. Vi ville også gerne på en eller anden måde have en lidt større lejlighed, det er mulig vi selv bygger et hus, men der er også mulighed for at vi udvidder hjemmet, men den slags institutionsbyggeri er jo længe om at blive fuldbyrdet.

I familien har vi det godt børnene udvikler sig tilfredsstillende, Jens Peter har haft lidt kludder med sine ører, men vi håber det bliver standset, så det ikke udvikler sig til mellemørebetændelse det var lige ved, og det er heller ikke helt overstået endnu, han vejer nu 10 kg Margit vejer 20 og Birgitte 30. Det er ikke for godt at Jens Peter kan bære sit hovede endnu men det kommer forhåbentlig snart, men han har da fået 2 tænder og kan også begynde og støtte på benene, nå men jeg vil slutte med

mange kærlige hilsner fra os 5

Gunnar.

modtaget d. 29-3                                                                                                                                                                                      afsendt d. 3-4-67

Kære alle!

Mange tak for brevene.

Så er Jens igen rejst til Grønland, og regner vel med at blive der sommeren over, Hans mente forpagteren på gården i Smidstrup helst så han ikke kom for hurtig hjem igen, det kniber nok med at få forpagtningen betalt.

Palmesøndag var vi i Andkær, Hans, Jens og Astrid var der også, de kom fra Hedensted hver i sin vogn, vi var da en tur i Sellerup Skov og se Frost’s bygningsværk, det var større end jeg havde forestillet mig.

Påskedag var vi i Hedensted og var der sammen med Sinne, Astrid og familien fra Andkær.

Tirsdag efter påske havde vi besøg af familien fra Nibe der var på vej hjem fra påskeferien, om onsdagen kom Gunnar om formiddagen med Pedersen, der skulle sælge lodsedler for “Blå kors”, Grethe, Gunnar og børnene kom så til aften for at hente Pedersen igen, han havde solgt 140 lodsedler tror jeg, så det var da fint af en mand på 60 år, det er da ret anstrengende.

Lørdag fik vi uventet besøg af Vagn Joan og Sussi, det er første gang de har besøgt os efter vi er flyttet ovenpå, så det var da rart de kunne tage sig sammen og komme en smut. Vagn, Bent og børnene + Sussi, hun vil nok ikke rigtig regnes mellem børnene længere, var i Østbirk og besøge Kristian “Skomager” der er Politibetjent der, de skulle være i Vejle og besøge Joan’s far der ligger på sygehuset kl 18.30 og om aftenen var det meningen de ville over til Hans, Søndag skulle de til konfirmation hos Joan’s søster Ella.

Vi har fået fjernvarme i vinter, vi havde en del kludder med fyret efter bagbygningen blev lagt til, det var ikke nogen billig fornøjelse, men vi er glade for byttet, og vi regner med at det muligvis bliver billigere i brug, det var ellers meningen at vi skulle have ny facade her i foråret, men nu bliver det nærmest udsat lidt, i efteråret fik vi indrettet et værelse nedenunder til Lars, og Bent har også nu fået sit kontor færdig, og det gamle køkken er bleven lagt til butikken.

Lars er bleven F.D.F.er og Jesper har fået en “privatlærerinde” det er nu kun engang om ugen en time, det er for at bøde lidt på, at der ikke er plads i Horsens, hvor han ellers skulle have begyndt allerede sidste sommer i børnehaven. Hanne er begyndt at synge meget og af og til fløjter hun også, men det synes Lars nu lyder “strengt”.

De kærligste hilsner fra os alle fem

Edel

NB Det lader til jeg fik lov både at begynde og slutte bogen. Vi har fået automatisk telefon nr: (05) 751281.

Bagest i bogen er der indsat to breve fra Jens (uden årstal):

Søndre Strømfjord d 2/4

Kære Sinne!

Lige et par ord for at sige tak for kortene, og for at fortælle at jeg er kommen til Strømfjorden i god behold, vi holdte pakkedag i går og fredag i dag især har vejret været strålende tindrende sol fra en fuldstændig skyfri himmel, det er rigtig dejlig i solen i skyggen er det ret koldt det fryser ca 10 grader.

Firmaet har beregnet vores arbejde her til små 2 md., og så er det meningen vi skal med til Frederikshåb, og der er der sikkert arbejde til os hele sommeren.

Jeg fik ikke bilen solgt, jeg kunne ikke få mere end 1000 kr for den, jeg har så indtil videre fået den opstaldet i Döshult.

De kærligste hilsener

Jens

M & T

Søndre Strømfjord

Grønland

Søndre-Strømfjord d 23/4

Kære Hans!

Lige et par ord for at sige tak for sidst og for at fortælle at jeg har det godt.

Vi har et vældig pres på for tiden for at få de dybeste piller som bygningen skal stå på støbt på fast fjeld som i fronten af bygningen er mellem 2 – og 4 m under terrenget der består af permanent frosset dynd der næsten er som sten indtil der kommer varme til, og solen tøer vældig på siderne selv om der fryser omkr 20 grader om natten, i sidste uge var været arbejdstid fra 14 til 16,5 t. lørdag dog kun 11 og i dag søndag har vi arbejdet 10 timer, kan vi være heldig med vejret i indeværende uge, vil jeg tro at vi kan få støbt de mest udsatte udsatte steder i løbet af ugen, og så tage den lidt mere med ro, selv om vi er ventet til Fredeikshåb længe før vi kan være færdig her, der er det vist så meget arbejde at det vil blive en lang kontrakt.

Jeg fik ikke bilen solgt forhandleren ville kun give omk. 1000 kr for den.

Hermed de kærligste hilsener og tak.

Jens.

M. & T.

Søndre-Strømfjord

Grønland.