Bog 2 (1946-48)

Vandrebogen “De tolv”, bog nummer 2

Afskrift lavet af Mary Garne Kjeldsen, Oves datter 

(Ingen dato)
Kære Søskende!

Tak for jeres Indlæg. Ja saa er den første Bog altsaa skrevet ud. Allerførst vil jeg have Lov til at forsvare mig imod den haarde Anklage der er rejst imod mig. Jeg maa ærligt tilstaa, at jeg regnede med at det var en kendt Sag at jeg var kommet ud på Nygaardsvej. Og jeg har ogsaaa i de sidste Uger flere Gange sagt til Karen, at man mærker faktisk ikke meget til, at man har en stor Familie; Ingers Skæbne har været mig ukendt siden Maj. Astrids ligesaa og Ediths Adresse har jeg aldrig faaet. Jeg vil derfor slaa kraftigt til Lyde for at vi skriver de nye Adresser i Vandrebogen, så snart som muligt. Til alt Held havde Vagn skrevet Astrids Adresse ellers havde jeg ikke vidst, hvor jeg skulle sende ”De tolv” hen. Altsaa lad os få de nye Adresser frem i Vandrebogen, selv om vi regner med at det er en kendt Sag, så er det ikke sikkert, at det er det alligevel. Det ser man nu med mig. Jeg gaar og er godt gal i Skallen, fordi jeg ikke hører noget fra Familien, og saa viser det sig at være mig egen Skyld.
Ja jeg er altså rejst om på den anden Side Næstved. Det er i Byens Udkant jeg tjener. Jeg er Enekarl på en Gaard med 35 T.L. god Jord. Gaarden drives på almindelig Maner uden Frøavl af nogen Slags, og det er flinke Folk jeg er hos, så jeg har ogsaa denne Gang været heldig og faaet en god Plads. Karen og jeg faar Sommerferie fra den 5. Juli til den 12. Juli: d.v.s. Karen faar nogen Dage før mig. Hun faar 10 Dage. Provstens holder Ferie i tre Uger; og skal tilbringe Ferien i Rinkenæs ved Flensborg Fjord, og der skal Karen saa med, naar vi er færdige med vores Ferie, så det bliver jo en dejlig Oplevelse at komme til Sønderjylland. Ja, jeg maa vel hellere fortælle at Karen tjener hos Provst He. Andersen Herlufholm. Og hun har det ogsaa mægtig godt og er glad for at være der.
Til slut vil jeg gratulere Edith med hendes fine Eksamen, og havde jeg haft din Adresse lille Edith, skulle du nok have faaet et par Ord fra mig.
Nu tror jeg ikke, jeg har mere at berette denne Gang. Nu haaber jeg at se jer alle sammen i Sommerferien det glæder jeg mig meget til.

De kærligste Hilsener
til jer alle fra
Karen og Kristian

Min adr. er Stæremosegaard v/ Nygaardsvej, Næstved
Mandens Navn er Peter Sørensen Tlf. Næstved 1299X
Karens Adresse er Herlufholm Præstegaard Næstved

Og i det jeg hermed har indviet den nye Bog, vil jeg ønske at den lige som dens Forgænger maa virke med til at knytte os nærmere sammen.

Modtaget den 28. afsendt d.
Rødkilde d. 30-6-46

Kære søskende!
Ja, så er ”de tolv” endelig naaet mig igen. Det har jeg også ventet længe paa.
Nu er jeg jo saa på Højskole, og det er jeg meget glad for. Det er smukt hernede på Møn, men på grund af al det Regnvejr og travlhed har vi ikke set så meget af Øen endnu. Vi har lige haft 70 overordnede Sygeplejersker har i 8 Dage, så vi har ordentlig slidt i det for at blive saa dygtige som mulige, inden de kom. Vi havde ogsaa Opvisning og opførte et Skuespil ”Dronning Margrethe”. Sygeplejerskerne rejste i gaar Morges, og i Gaar aftes kom der nogen og tyve K.F.U.K. fra København og skal være her i 8 Dage. Den dag de rejser, kommer der saa gamle Elever, her skal nemlig være Elevmøde den 7. juli. Om mandagen skal vi saa til Klinten. Det glæder jeg mig til. I Dag har nogen af os været inde og se Stege Museum. Jeg skal love for der var mange Ting, og det var gratis for Mønboer. Det var næsten det bedste af det.
Den 28. juli faar vi Ferie i en halv Snes Dage. Det glæder jeg mig også til, så regner jeg med enten at cykle eller gaa hjem. Jeg ville bare hellere det havde været i Jordbærtiden. Jeg skulle gerne tjene lidt Penge. Jeg kunne ogsaa godt have tænkt mig at hjælpe til med at spise dem. I dag fik vi for resten Jordbær til Middag, d.v.s. vi fik Stikkelsbærgrød, og så fik vi lidt Jordbær foruden ved, men det var dejligt at smage Jordbær.
Det var vel nok en fin Karakter du fik Edith. Det er du vel glad for. Lisbeth og jeg har søgt ind på Kolding. Nu venter vi spændt på Svar. Desværre skal vi selv betale Dragten. Det bliver sikkert meget dyrt.
Det var en god ide med Billedet Jens. I skriver ellers noget om, at der skulle være to, men jeg kan nu ikke finde mere end en.
Mandag. Jeg blev ikke færdig i Gaar. Vi var til Møde i Skolestuen hvor en af de tilbageblevne Sygeplejersker som er Sygeplejerske i Arabien talte om Livet der. Hun talte ualmindelig godt.

Naa, men nu tror jeg ikke, der er mere at skrive om denne Gang, saa jeg vil slutte med at sende jer alle de kærligste Hilsner
fra Astrid

Dst, den 19-7-46

Kære alle!
Først mange Tak for alle Brevene, det er nu dejligt saadan at få Mappen, den laa til mig, da jeg kom hjem paa Ferie, saa nu er det vist på Tide, jeg faar den sendt. Onkel Karls er jo i Jylland i de her Dage, saa jeg har været ude for at plukke Hindbær, jeg har næsten aldrig set saa mange og store Hindbær før, men lige som jeg var begyndt gav det sig til at øsregne, og jeg kunde ikke komme ind nogen Steder, saa jeg lignede en druknet Mus, da jeg kom hjem, og Hindbærrene fik jeg ikke plukket. I går var jeg ude ved tante Agnes, og om Aftenen var vi først en tur paa Langelinie, og bagefter var vi ude ved fru Wengel til Aftenkaffe. Da vi kom ud til Gefion springvandet sprang Pan derop og begyndte at drikke, det saa vel nok morsomt ud for den bed vandstraalen over, og bagefter sprang den selv ud, men da blev tante Agnes ligegodt bange. I Mandags havde vi lige været her et halvt Aar, så holdte vi Pandekagefest, vi opførte Skjets og sang, og vi havde lavet Hagesmækker af Servietter og klistret Billeder paa. Vi havde inviteret nogle ældre Søstre, og jeg tror nok de morede dem godt, det var altså et festligt Syn at se dem med Hagesmæk paa, og bagefter var der en ældre Søster, som dansede brudevalsen solo, nej hvor saa det sjov ud, men hun kunde nu nok danse.

Jeg synes ikke, jeg ved noget at fortælle, saa jeg vil slutte med de kærligste Hilsner til jer alle S. Edith

Modtaget den 24.juli, afsendt den 29. juli

Kære Søskende
Naa, saa maa ”de tolv” videre for ellers ligger den bare og samler Støv, og det er jo ikke Meningen. Forrige Uge havde jeg Sommerferie og var hjemme hele Tiden, da jeg ikke selv har noget at cykle paa; det er som Jens har skrevet en Skam, at ingen af os er Cykelhandler, naa, P. Christensen har lovet mig en ny Cykel af næste Sending, som han venter hver Dag, saa der er Lys forude.
Sidste Uge har Fodermesteren saa haft ferie, og vi har passet Køer. Vi har haft held til at presse Mælkeydelsen betydeligt op, hvad vi er meget stolte over. Vi har endnu ikke begyndt at høste endnu, men begynder sikkert en Gang i denne Uge; vor Nabo begynder vist allerede i Morgen. Kornet staar godt og kun ganske lidt er gået i Lys. Fru Hansen havde i ørerne paa mig i Gaar, det var Kirsebærrene det var galt med; vi skulle sandelig sørge for at faa nogen af dem sat til Livs. Behøver jeg at fortælle, at jeg lystrer Ordre?
I Aftes var jeg ovre i Forsamlingshuset og se Filmen: ”Danmark rundt”. Det var en Farvefilm, og skønt der var sagt til os, at vi ikke skulde gaa derover, da den var dødkedelig, fortryder jeg ikke, at jeg gik derover tværtimod, jeg synes det var rart at se saa mange smukke Egne og Byer. Der blev ogsaa vist en lokal Film her fra Frøbjerg og Omegn. Ham der viste dem var en værre en, han lignede lige H.C. Andersen.
Næste Søndag skal vi til Afslutningsstævne paa Håndboldturneringen i (Assens overstreget og rettet til) Verninge (?). Vi er helt godt placeret, men ingen af vore tre Hold kan dog naa at blive Kredsvinder, ja det skulde da være Pigerne, men det er heller ikke ret sandsynligt, men ellers bliver de Nummer to. Naa nu tror jeg at jeg vil slutte, Vejret er næsten for godt til at sidde og skrive i. Saa I faar ikke mere Gramseri at læse fra mig denne Gang.

De kærligste Hilsner
fra Ove

Kære Søskende
Nu er det vist på Tide at faa fat i Pennen selvom det er Høstens travle Tid, saa må jeg vist ikke beholde den længere. Ja Binderen er jo i fuld gang nu vi bliver færdige med vores Byg i Dag. Vejret er jo ellers ikke det allerbedste.
Jeg har faaet mig en ny Cykel en Tysker der har ligget siden før Krigen, det måttet jo ikke sælges under Krigen; det er en ny Gorike med ægte Danlap Dæk. Den har kostet 216 Kr. med Laas og Begasebærer, nu bliver jeg jo nok fri for at Lappe foreløbig. Jeg var paa Udflugt sammen med Andkær til Sønderjylland forrige Søndag vi tog over Aabenraa til Krusaa, vi var endogsaa inde i Sydslesvig og hilse på vore Landsmænd men vi blev dog hurtig jaget tilbage, saa tog vi til Dybøl og var der det meste af Eftermiddagen, derfra tog vil til Aabraa og spiste vores Aftensmad og saa tog vi til Andkær igen, Det var en Nordmand der kørte Rutebilen, han havde været i en Konsentrasionslejr i 3 ½ År men han kendte alligevel vær Plæt vi kom forbi . før Krigen har han kørt Turistkørsel i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien Frankrig og Polen. men nu tror jeg ikke der er mere denne Gang de Kærligste Hilsner
Gunnar

Sellerup Skov den 13-8-46

Kære Alle
Mange Tak for brevene.
I Dag har vi været ved at luge Jordbær, vi skulde jo ellers høste, men da Vejret ikke tillader det maa vi jo hitte på noget andet. Vi mangler at faa det meste af bland-Kornet høstet.
I Fredags kom Marie Jørgensen fra Filskov, og var her til i mandags.
Lørdag Aften havde vi Lejrbaal omme ved Saltbæk Strand, hvor alle der havde Lyst var med. Gerda, Anker, Marie og Mor var ogsaa med, det er vel nok pragtfuldt at sidde ved Baalet en saadan Aften.
Ja, jeg blev ikke færdig den anden Dag, saa nu fortsætter jeg.
I Dag er vi bleven færdig med at høste, i Morgen tænker jeg vi skal køre Rug ind, det har ogsaa snart staaet længe ude, men det er jo ikke let at faa det tørt, naar der kommer saa meget Regn.
I Gaar var her en Bil fra Vamdrup Fjerkræslagteri, de fik 94 Hanekyllinger, som de gav 310 Kr for.
Nu har Mor faaet Nr: 2 Kjole syet jeg synes ellers, den er blevet nydelig
Aage Bestyrer nede fra Vigen er her i Aften, for at hente den største af vore Kvier, som hun har købt.
Mille er blevet lam paa den ene Bagben, saa den hopper rund paa tre Ben
De kærligste hilsner
fra Edel

Modtaget 19/8-46, København 26-8-46

Kære Alle!
Rigtig mange Tak for brevene. Vagn skrev i sit sidste brev om Edel vilde sørge for at Hans og Jens fik læst Brevene i den gamle Bog inden den blev sendt til mig, nu er vi i Tvivl om hvorvidt Jens har læst de sidste breve, da Edel ikke skriver noget om det; men har han ikke det, saa vær venlig og giv mog et Praj om det, saa skal Bogen omgaaende blive sendt til Jens. Mange tak for Fødselsdagsbrevene et Par havde ganske vist glemt den; men jeg skriver det paa Huskens (?) Konto. Tak for Opringningen Kristian, det var kedeligt, jeg ikke var hjemme, jeg var nemlig saa ”heldig” at have Aftenvagt paa min Fødselsdag, saa jeg har heller ikke haft Gæster endnu, det skal jeg ha i Morgen aften til cacao, Kaffe og senere Is. Vagn skaffer mig nemlig noget Cacao.
I Gaar var Tante Agnes, Edith og jeg paa en Biltur ned og besøge Astrid, den var en Bekendt Ane Christensen der kørte for os, Vagn blev der ikke Plads til, da det er en lille Vogn. Vi vilde ellers have været med Toget; men Forbindelsen var ikke særlig god, saa det her var betydeligt nemmere og adskilligt mere behageligt. Vi tog fra København ca 8.30 og naaede Højskolen ca 11.30, vi spiste til middag paa Skolen og var bagefter rundt og bese det hele baade Skolen og Haven, senere paa Eftermiddagen var Astrid med på en Tur til Møns Klint, der er ca 20 km fra Skolen, saa det var en helt god biltur, vi fik ud af det. Det var en stor Oplevelse at se Møns Klint, hvor er der smukt, det minder om Bornholm fraset at det er Kridt i Stedet for Granit. Vi var meget glade for, at vi fik den Tur med. Paa Vejen derfra spiste vi Aftensmad i en Kløvermark og da Tante Agnes havde sørget for maden var den lige til ug med Kryds og Slange. Derfra kørte vi saa til Stege, hvor vi maatte sige Farvel til Astrid, og satte saa Kursen mod København. Det var en dejlig Tur med fint Vejr, det varer sikkert noget før vi kommer på saadan Biltur igen, de sagde også til Edith ude Diakonissestiftelsen, at hun var vel nok en heldig en. Astrid har nu faaet Besked på at hun er antaget paa Kolding Sygehus fra 1. Oktober (husk det – naar det gælder Adressen). Faster fik Kort fra Inger forleden fra Nordkap, saa vidt vi kan forstaa kommer hun snart hjem; men nogen Dato er ikke angivet. Jeg skriver lidt af fra mit Fødselsdagsbrev og et andet Tante Agnes fik samme Dag.

Mange kærlige Hilsner fra Sinne.

Afskrift

Altafjorden d. 8/8-46

Kære Alle sammen
Nu er jeg saa paa Ferie, og hvor er det herligt. Vi er fem som har pakket vore Rygsække, jeg har været saa heldig at faa Tag i en rigtig god Sæk.
Desværre vejer de lidt rigeligt. Proviant og Regntøj vejer godt til. Det første er en Nødvendighed og det sidste har været uundværligt, da Regnen har styrtet ned hver Eftermiddag. Nu staar vi foran en Vandring paa ca. 60 km ind over Fjeldet mod Skogannarre (?). I gaar kom vi fra Kautokeino, vi kom der i mandags, og saa kørte vi Hø ind den første Aften og sov paa Høstangel om Natten, næste dag skulde der ”slaas Hø”, og vi tog med. Op af Elven i Baad, det er en besværlig Forestilling at slaa hø her. Det gav god appetit til Kaffen kogt over Baalet, hjemmekværnet Smør, tørret Rensdyrkød. Og for en Fart en gammel Fjellap kan tænde Baal. Der er dejligt her ved Elven, det minder næsten om Himmelbjergsøerne.
(fra I. Brev)

II. Brev
Snogarunarne (?) d. 11/8 – 46

Vilde du ikke godt være med paa Turen her? Selv om den byder paa en del Strabadser, som især de 15 kg i Rygsækken er Skyld i. Vi har Ferie med Kostpenge i denne maaned, saa det er jo mægtig fint. Vi havde regnet med at gaa fra Kaulakurie (?) til Karasjak (?); men vi blev betænkelige da vi rigtig fik rede paa hvad Besværligheder den kunde byde paa.
Saa da vi havde slaaet Hø i Kaulakurie (?) tog vi med lastbil tilbage til Gargrå Fjeldstue, og her fik vi Nys om, at der gik Baad fra Bugten(?) til Rejsparfjord (?) om en Time, vi kom med en Lastbil, men da vi naaede derned var Baaden gået for to Timer siden. Gode Raad var dyre. Regnen havde blødt jorden godt op, saa ligge ude var ikke praktisk; men de to som havde Bilen, kom i tanker om at et Rum som de havde forladt for nogle Dage siden maaske endnu var tom. De undersøgte Sagen, Rummet var tomt, det eneste Inventar var en Kakkelovn. Vi bredte Soveposerne ud og Nattesøvnen var reddet. Næste morgen tændte vi Baal nede ved Stranden. Første Kedel Kaffe kogte vi paa Saltvand, det var ingen Succes, den var udrikkelig, naa så fik vi da fat på fersk Vand. Men vi maatte jo se at komme videre, vi forsynede os med Brød fik en Bil til at køre os et Stykke, og den kørte os ca. 20 km af en ubeskrivelig Vej, smuk; men egentlig ikke værdig til at faa Navnet Vej. Saa begyndte vores Vandring, vi fulgte Telefonledningerne og oplevede rigtig Naturen her. Mon ikke ”de tusind Søers Land” minder om det her. Søer og Elve bryder Ensformigheden, smaa Krat og Skove er her ogsaa, og det er saare let at finde en fin Lejrplads, hvor man kan tænde Baal , holde Storvask i Elven og vil man have sig en Lur, kryber man bare helt ned i Soveposen for at skjule sig for Myg. De to nætter vi sov ude var Vejret fint men køligt, saa naar vi gik til Ro, havde f.Eks. jeg først mit Undertøj paa, saa Pyjamas, lange uldne Underbukser, Slipover, Pullover, Halstørklæde og vindtætte Bukser og Anorak og saa ned i Soveposen, saa klarede det sig lige. Den sidste Hindring mødte vi i Gaar Aftes, de andre Elve vi havde vadet over var Smaating, og nu fik vi en ordentlig Skylle. Vi maatte af med Støvler og Bukser og stoppe det i Rygsækken, ja selv de smaa lyseblaa maatte gaa samme Vej, og saa drog vi i en lang Kæde ud i Vandet, det gik godt, og tænk kort Tid efter, vi var kommet paa den anden Side, mødte vi et helt Selskab, som skulde ud på kombineret Fiske- og multebærtur. Vi var glade for de ikke havde overværet ”Overfarten”. Naa det var en Del fra militærlejren her, og vi fik saa en Hilsen med til en Fændrik (?) her og blev installeret i en Soldaterbarak her. Her er Madrasser ukendt, vi har ligget med Soveposer paa Spiralbund; men vi sov godt. Og Dagen har vi brugt til at hvile ud i, holde Storvask i Søen. Vi stod langt ude og vaskede Haar. – Nu begynder jeg igen, vi blev inviteret til middag, og Fændriken og hans Kammerater havde virkelig gjort det festligt. Der var dækket et langt Bord med gul papirdug, Blomster og et norsk og et dansk Flag. Ja – men hvor har de dog faaet fat i det her i Ensomheden – udbrød vi som med en mund: ”Ja vi lagde Hovederne i Blød og pludselige havde vi klister hvide Papir paa det blaa”. Var det ikke rørende, og nu skal vi saa på Fisketur i aften
N.B. Nu er Planen for Ruten

Bannak – Karasjak – Tur op af Tanaeelven (?) evt. Kirkenes – og saa skulde jeg til Skjanes og være nogle Dage.
Hvis det kan lade sig gøre vil jeg ringe dertil i morgen.

Hilsen til Jer alle
din Inger

P.S. Vi talte med Hammerfest i Dag, og fik at vide, at der laa Post til os der. Saa vi staar lidt i Forbindelse med vores tidligere Verden endnu

Sellerup Skov 8-9

Kære alle!
Da der kun er faa breve i Mappen denne Gang, maa Kravet til mig jo ogsaa kun være lille.
Her i Skoven gaar alt til dels i sin vante Gænge, og det regner som saa ofte før i denne Tid. Kornet har vi faaet i Hus; men vi mangler Lupinerne, Lucernehøet og saa godt 1 Td Ld eftersæd (?), som jeg skulde have som en del af Betalingen for en Kvie.
Mor er rejst til Filskov i dag, hun regner med at komme tilbage Tirsdag.
Siden Søster skrev har vi solgt 100 Hønneker (?) til U.K.B.N. det vil dog sige de 5 blev kasseret, vi har ikke faaet Afregning på dem endnu; men vi skal have 8 kr for Stk.
Nu er Begyndelsen gjort til det hvide Lys i Sellerup Skov, der er rejst en del Master; men jeg talte med en af Montørerne i Dag, han sagde at de havde ikke Materiale nok til at gennemføre Arbejdet.
Jeg har kørt Mælk de sidste dage. Mælkekusken stillede med Lægeattest paa at han ikke maatte køre Mælk mere. Jeg kører med Mælkekuskens Heste, det er dog sidste Dag i Morgen, saa skal vi enten køre paa Omgang eller ogsaa skal en af Vognmændene køre den i Bil.

Til slut de kærligste Hilsner
fra Hans

”Stadgaard” Højen pr Vejle d. 17-9

Kære allesammen, og tak for Brevene, det sidste gælder dog ikke Gerda og Vagn, da jeg ikke har modtaget nogle breve fra dem. Jeg anede nok at saadan vilde det gaa, det kan dog næsten ikke betale sig at sende den gamle Bog herover, da det ikke drejer sig om mere. Jeg gaar ud fra at Vagns Indlæg beskæftiger sig med Afstemningen som jeg ser I har startet bag i Bogen, uden Kommentarer ser det ud som om Afstemningen drejer sig om løse Blade som vi begyndte med eller Protokol og saa sætter jeg X ved sidste, men efter min Mening skal X staa ved Protokolet med udskiftelige Blade.
Slut for denne Gang jeg skal til Hjemmeværnsøvelse, selv om det øsregner.

d. 18-9 1946
Jeg har endnu ikke faaet Plads, jeg har søgt en Chaufførplads ved Vesterlund og en medhjælperplads hos en dansk Farmer i Kanada paa en ca 200 Arces = Td L, men det lader ikke til jeg faar nogen af dem, desuden har Sørensen tilbudt mig at fortsætte for samme Løn, men jeg vilde ikke gaa under 3500 kr, og saa kunne vi ikke enes.
I Søndags var jeg en Tur i Vandel for at se Flyvepladsen, det er et temmelig imponerende Foretagende, jeg kom derud ved 15.30 tiden men naaede ikke at komme rundt over det hele inden det blev mørkt, det er en mægtig bred Startbane i Midten Og saa en rundt om det hele med mange Sidespor, ind i Skovene, for at faa Maskinerne i Dækning regner jeg med, Jeg naaede lige hen til Kirkegaarden for de tyske Flyvemaskiner der stod og laa ca. 100, de var ikke saa ramponerede som jeg havde troet dog var alle Motorerne sprængt af og laa på Jorden.
Vi er færdige med Høsten det er over 14 Dage siden vi fik de sidste Neg ind, men vi blev først færdige med Rivningen i Fredags. Der er ellers nogen Stykker her omkring der ikke er færdige endnu.
Jeg skal op til Køreprøve paa Lørdag, og haaber saa at jeg kan klare den, men Kørelæren lover ikke for godt, det er mit Indtryk, og den Motorsagkyndige er noget efter ham, en Dag havde han 4 eller 5 oppe og samtlige dumpede, han har kun været selvstændig Kørelærer et par Maaneder, jeg begyndte ellers hos hans gamle Mester men han havde saa faaet for mange saa jeg blev overflyttet.

Hermed de bedste Hilsener Jens

”Stadegrd.” Højen pr Vejle
Billedtekst: Ankers Mor har opdaget Fotografen og søger at redde sig ved Flugt.
Belysningen er desværre mislykket.

Modtaget den 20. September – Afsendt den 27. September
København, den 27. september 1946

Kære Alle
Mange Tak for Brevene.
Denne Gang maa jeg se at gøre mit Brev lidt kortere, da det sidste har været saa langt, at Edel ikke har overkommet at faa det læst; havde hun læst det, havde Jens nemlig ikke behøvet at skælde ud over ”Systemet”, da jeg bad Edel om at lade Hans og Jens se den gamle Bog, før hun sendte den til København.
Naa, men nu sender jeg atter den gamle Bog til Sellerup, og kan Gerda tage den med hjem, saa Hans og Jens kan se de sidste Breve, og saa kan Sinne maaske faa den med tilbage, naar hun kommer hjem til Ellen Egebjergs Bryllup den 12. Oktober.
Mens jeg husker det, vil jeg lade Gerda skrive Astrids nye Adresse i Bogen, saa Christian kan faa Mappen sendt videre.
I Gaar fejrede vi saa alle Kongens Fødselsdag – Det var en stor dag for København, selv om det ikke var det samme som sidste Aar – men da fyldte Kongen ogsaa 75 Aar, og det var hans første Fødselsdag efter Besættelsen.
Jeg lægger lidt Brødmærker ind i Mappen, vil du give dem til Mor, Gerda.
Billederne nederst paa Siden er taget i min Sommerferie – er der nogen der gerne vil have et eller flere af Billederne har Mor Filmene.
Ja Inger kom alligevel ikke hjem i denne Omgang, men vi har vel Lov at haabe paa at se hende til Jul.

De kærligeste hilsner til jer alle
Joan og Vagn
(Indsat to billeder: Et af Gerda med Birgit og et af Jens Peter Garnes gravsted).

”Viggaard” d. 14-10-46

Kære allesammen.
Nu maa jeg nok hellere faa skrevet i ”De tolv” at jeg ikke helt falder i Unaade, jeg har jo haft den noget over Tiden, men det var et meget uheldigt Tidspunkt jeg fik den, da vi næsten har fløjet og fartet hver Dag i den sidste Tid for at se paa hus, grund o.s.v. Nu har vi saa altsaa købt et træhus i Hvidbjerg til 2600 kr, som vi saa skal have flyttet til Breining, vi syntes selv det er et herligt lille Hus og glæder os saadan til at flytte op i det, nu er det jo saa spændende, hvad I mener om det.
Birgit er jo snart en stor Pige nu og begynder ogsaa at blive sjov, hun har 6 Tænder og dem er det gaaet nemt med at faa igennem, naar det saa bare maa lige saa let med de andre, havde vi haft et nyt Billede af hende, vilde jeg have sendt det med, men det har vi ikke.
Pennen løb tør og det gjorde dem mig opmærksom paa ved at sætte en ordentlig Klat.

Fredag d. 18-10
Ja, jeg blev ikke færdig forleden Dag, og de sidste 3 Døgn har vi faktisk kun været hjemme om Natten, Tirsdag og Onsdag var vi ude at gøre Huset rejseklar, og i Gaar blev det flyttet til Breining, det er nu alligevel ikke saa lige en Sag at flytte et helt Hus . Hans var med ude og tage et ordentlig Nap med samt en hel del andre, men bortset fra en enkelt Par Knubs kom den helt og godt til Brejning. Birgit har jo været hjemme i de Dage, Sinne passede hende Tirsdag og Onsdag. Tak for det Sinne, jeg er bare ked af at jeg ikke kunne være mere sammen med dig, jeg havde saadan glædet mig til du skulde komme, men forhaabentlig varer det ikke saa længe inden du kommer hjem igen.
Naa, du har sagt Landbruget farvel, Kristian, ja Lykke og Held med dit nye Arbejde og med jeres flotte Hus saa falder vores jo helt igennem, men der er jo ogsaa Forskel paa 29 500 kr. og 2 600 kr., men I kommer jo ogsaa nok til at bo herligt. Nu maa jeg vist hellere se om jeg kan faa lidt ordnet herhjemme i Dag. Vagn bad mig skrive Astrids Adresse. Jeg ved ikke mere end det er Amtssygehuset Kolding.

Kærlig hilsen til jer alle fra Anker, Gerda og lille Birgit

Modtaget den ? oktober. Afsendt den 4. november

Kære Alle!
Tak for jeres dejlige Indlæg, og det er vist ogsaa paa høje Tid, at jeg faar sendt den videre.
Ja jeg har jo saa sagt Landbruget Farvel for en Tid, men det er da ikke udelukket, at jeg engang med Tiden bytter Huset bort med en Landejendom, men foeløbig er jeg altsaa Papurarbejder, og det er en stor Virksomhed, der findes tre Papirfabrikker her i Landet.
”Magle Mølle” Næstved og Silkeborg og et sted som jeg ikke rigtig kan huske Navnet. Fabrikken her i Næstved beskæftiger ca. 700 Srbejdere + 100 Funktionærer – , vi leverer alt Landets Tolletpapir – Indpakningspapir – Ugebladepapir – Rationeringskort o.s.v. Jeg er beskæftiget oppe i noget der kaldes ”Hollænderiet” det er der Papirmassen bliver blandet . Arbejdet gaar jo i Døgndrift, og vi skiftes for hver Uge, den ene Uge begynder vi Kl. 6 den anden Kl. 14 og den tredje Kl. 22. Lønnen er forskellig for hver Uge, 105, 110, 11k kr for 48 Timer, men saa faar vi fuld Løn for alle Helligdage, undtagen Søndag selvfølgelig.
Og Huset vi har købt er jo et rart lille Hus, men det har jo heller ikke været gratis.
Det er jo næsten omsonst at skrive alt for meget, for inden længe træffes vi jo og kan snakke sammen om Tingene.
Jeg vil slutte med de kærligste

Hilsner til jer alle
fra Karen og Kristian

P.S: Jeg bor stadig paa Gaarden og flytter først ud i Huset den 10. November og fra den Dato er adressen
Papirarbejder Kristian Garne
Falkevej 1
Næstved

Vi glæder os meget til Brylluppet.

Modtaget den 5 – 11 – 46

Kære Søskende!
Tak for Brevene i Bogen, som jeg har ventet meget længe efter, men man maa vel tilgive Gerda og Kristian, da de har saa meget at tænke paa.
Ja, nu er det jo over en Maaned siden vi begyndte her paa Kolding, og nu er vi ved at blive lidt kendt. Jeg har Nattevagt for Øjeblikket. Og har haft det i 8 (?) Dage næste Lørdag faar jeg saa Vaageferie, det bliver dejligt. I Morgen gaar Lisbeth i Aftenvagt, saa ser vi ikke meget til hinanden i de følgende 8 dage. Jeg er paa en medicinsk Kvindegang, hvor der er mellem 25 og 30 Pt. De er mægtig flinke mod mig alle sammen, og jeg er glad for at være der.
Ja, nu varer det ikke længe inden Karen og Kristian bliver gift, jeg vilde gerne have været med til deres Bryllup, men det kommer jeg nu ikke. Næste gang bliver det vel Vagn og Joans Tur. Nu kan vi jo passende komme til Bryllup en Gang om Året, nu da det er ovre med Konfirmationen.
Jeg kan ikke rigtig samle mine Tanker til at skrive i Aften, Lisbeth er rigtig i Snakkehjørnet i Aften, hun snakker og snakker og fortæller nogle værre Historier. Vi har været ude at gaa i Aften, saa blev vi uenige om hvad Vej vi skulde, Enden blev, at vi gik hver sin Vej, og ingen af os kunde finde Hjem, pludselig mødtes vi igen paa et Gadekryds, og da var vi kommet helt modsat Vej vi skulde, men til sidst fandt vi da hjem.
Vi har ellers et dejligt Værelse Lisbeth og jeg med et stort Vindue, Vask med Forhæng for, Et Skab, Bord, 2 Lænestole, 2 Taburetter, en Kommode og en Boghylde. Lisbeth har faaet et par Potteplanter og jeg har hentet et par hjemme, en Hængeplante har vi købt, Lisbeth havde nogen af de her Plader til at hænge på Væggen og en Lampe, vi synes selv at vi har faaet det saa hyggeligt.
Naa, men jeg maa hellere slutte for denne Gang. Kl gaar mod 12, jeg maa over paa min ensomme Vagt.

De kærligste Hilsner
til jer alle
fra
Astrid

Min Adresse:
Astrid Garne
Amtssygehuset Kolding.

Modtaget Dst. den 19-11-46

Kære Søskende!
Allerførst mange tak for Brevene i ”de tolv”, det er vel nok dejlig, naar man faar den.
Ja nu er jeg jo begyndt paa Hospitalet, jeg er kommet paa en kirurgisk Kvindegang, jeg er meget glad for det, det er alligevel bedre og have rigtige Patienter, man kan være gode ved, og som trænger til ens Hjælp, end bare at have en Kammerat i Sengen som ”Prøveklud”.
De er saa flinke og søde alle sammen paa Afd.
Ja nu er Inger jo kommet hjem fra Norge, og hun er blevet forlovet, det er vel nok godt gjort, hun skulde helt derop for at blive det med en Dansker, nu er det jo spændende hvem den næste bliver.
Paa Lørdag skal vi jo til Bryllup nede hos Kristian og Karen, jeg glæder mig saadan til det, jeg har ogsaa faaet fri til det, nu er det jo spændende hvor mange, dr kommer, Joan kan ikke faa fri til det, hun havde ellers saadan glædet sig til det.
Hvordan mon de forskellige er tilfredse i deres nye Pladser?

Jeg tror ikke jeg vil skrive mere da jeg jo regner med at se de fleste på Lørdag saa jeg vil slutte med de kærligste Hilsner
Edith
Min Adr. er: Afd. BIII
Diakonissestiftelsen
Kbhn. F

Modtaget den 22-11 Afsendt 29-11

Kære alle!
Naa, endelig kom Mappen igen, den har været længe undervejs denne Gang, mon det er Alderen, der allerede begynder at gøre sig gældende? Jeg tror vi kommer til at have en ny Ordning paa det her, for ellers gaar den vist helt i staa til sidst. Jeg foreslaar, at vi skal skrive dato for Modtagelse og Afsendelse. Jeg synes at have bemærket, at det særlig er dem, der har den for længe der glemmer det. Starterne af Mappen har troet at vi alle var saar ærekære, at vi sørgede for, at Mappen kom rettidig af Sted. Det er imidlertid ikke tilfældet, jeg foreslår, at vi indfører Bødestraf for at beholde ”de tolv” mere end en Uge, for Eks. 50 øre pr dag. Disse Penge skal saa vedlægges som Frimærker bag i Bogen og siden benyttes til en ny Bog. Og saa maa de tolv selvfølgelig gerne sendes af Sted Dagen efter, at vi har faaet den. Det er der vist ingen der har gjort endnu.
Mange af jer skriver jo, at I er saa glade hver gang ”de tolv” kommer, saa sørg for at faa den af Sted saa hurtigt som muligt, des før kommer den jo igen.
Ja, denne Gang har jeg ikke ret meget at fortælle, da jeg jo lige har været sammen med de fleste af jer ved Brylluppet. Jeg kom godt hjem derovre fra. Jeg synes, at det var et Par herlige Dage, og at det næste var et Vidunderhus Kristian og Karen har faaet, Hvis jeg ikke har fortalt, kan jeg fortælle, at jeg nu har faaet en ny Cykel, jeg blev saamænd saa glad ved den, saa det var helt forfærdeligt, og det er jeg endnu. Jeg er ualmindelig godt tilfreds i min nye Plads, det lader til, at jeg atid er heldig med mine Pladser. Jeg er begyndt at gaa i Aftenskole og til Gymnastik i Gummerup, og paa Onsdag begynder jeg i den landbrugsfaglige Aftenskole i Haarby. Det har jeg aldrig været med til før, da jeg aldrig har haft lejlighed til det. Ja, nu vil jeg holde op, da det vist ikke er særlig interessant, hvad jeg skriver.
De kærligste Hilsner
fra Ove
Rosengaard Glamsbjerg

Kære Alle
Naa saa er det altsaa blevet min Tur igen Ja jeg er hjemme i Aften det er Søndag. Gerda og Anker er ogsaa hjemme. Birgit er ogsaa med hun er blevet en stor sød Pige. Jeg befinder mig ellers ganske godt paa Brunhøj det gaar bedre med at komme op end jeg havde regnet med. Angaaende Oves Forslag synes jeg det er for meget med 50 øre om dagen da vi jo ikke alle faar saa stor Løn som Ove Hermed de kærligste Hilsner
Gunnar
Brunhøj Ankærskovby
Børkop
Tlf. Sellerup 63

Modtaget den 8/12. Afsendt 17/12 46

Kære Søskende!
Tak for Brevene.
I dag har vi været ved og vaske Storvask, og fortsætter i Morgen igen.
Ja, nu nærmer Julen sig med hastige Skridt, Gerda, Anker og lille Birgit kommer nok hjem og fejrer Juleaften, Vi har lige faaet Brev fra Astrid og Inger i Dag, Inger skrev at hun ikke kom hjem Juleaften det havde vi ellers saa smaat regnet med. Astrid er mere heldig hun har faar fri fra mandag Eftermiddag til Juledag om Eftermiddagen, saa det bliver nok hendes Tjans og pynte Juletræ i Aar igen, sidste Aar var det ogsaa hende der pyntede den. I Aar skal vi have vores Juletræ oppe fra Brunhøjs. Gunnar har den nok med hjem på Søndag.
I Aar faar vi nok ingen Risengrød til Juleaften, det er den første Juleaften vi ikke faar det, vi havde nemlig ikke gemt noget, fordi vi saa bestemt regnede med at til den Tid kunde man da købe det igen, men det har da heldigvis ogsaa kun mindre og sige om det er forloren eller ikke.
Det bliver ikke til Jul vi faar Elektricitet, de er slet ikke begyndt at installere, og hvornaar de kommer, ja det aner vi ikke noget om, men forhaabentlig bliver det inden næste Jul. Man kan i det hele taget i(kke) tro en smule på hvad Elektrikeren lover længere.
Paa Onsdag skal vi (Spejderne) lave Juledekorationer, som vi saa skal rundt til de Gamle og Syge med. En gammel Mand som faar en til hver Jul hænger den op paa Væggen og der hænger den saa til vi næste Jul kommer med en ny, og saa bliver den hængt derop i Stedet for.
Ja I maa undskylde Klatterne, men jeg har lige fyldt Blæk i Fyldepennen, og saa vil den ikke rigtig makke ret.

De kærligste Hilsen
fra Edel

Modt. 20-12-46.
27-12-46

Kære alle!
Mange tak for Brevene i Bogen og for Julehilsenerne fra de forskellige, en særlig Tak til Karen og Kristian for Brudebilledet, det var nydeligt, og Tak til Gerda for Billedet af den lille Skat, hun er en kær Unge, jeg glæder mig til at høre hvad hun mente om Juletræet.
Jeg havde en hyggelig Juleaften hos Tante Agnes i al Stilhed, Der var kun Tante Agnes, Fru Wengel og jeg , men vi havde det saa rart, paa Afdelingen havde jeg jo i Forvejen fejret Julen, det er nu altid saa smukt og højtideligt, Edith havde ogsaa været glad for sin første Jul på Diakonissestiftelsen . Jeg har ikke haft fri nogen af Juledagene; men været ude begge Aftener, 1 ste Juledags Aften hos Faster og i gaar hos Søstrene Jørgensen, i Aften skal Tante Agnes og jeg have Middag en Slags Afskedsfest for Inger, dette er en ”rejsemiddag”, Tante Agnes giver Suppe, jeg Steg og faster Dessert. Lørdag skal jeg til Middag hos Oda, Søndag hos Fru Wengel og om Aftenen i Teatret, Nytårsaften er vi inviteret ud til Onkel Karls, mon jeg holder til det, jeg er allerede godt træt og søvning. Edith har fri baade i Dag og i Morgen og i Overmorgen, det synes jeg er ualmindelig flot, hun har lovet at hjælpe Inger med at pakke hendes Ting, jeg tænker de slider vældig i det.
Ove har ret, vi maa ikke beholde Bogen over Tiden og bliver det ikke bedre maa der indføres Bødebetaling; men 50 øre er vist lidt meget pr. Dag – mon ikke?
Denne Gang skal jeg saa for første Gang i lange Tider aflevere Bogen til Inger, saa faar vi se om hun hat noget spændende at fortælle.

Mange kærlige Hilsner
fra Sinne

modt. 28/12-46
7/1 – 47

Kære alle sammen!
Ja den er ikke gunstig, men der kan nok siges en del til min Undskyldning. Dagen før min stilfærdige Bryllup fik jeg Bogen af Sinne, og Resultatet var ja, at Bogen blev gemt en Stund.
Saa jeg maa nok som første Mand betale Bøden.
Det er saa længe siden, at jeg har haft Lejlighed til at skrive i ”de tolv”, jeg finder det rørende af Sinne, at hun har skrevet mine Breve ind i Bogen.
Det har været en Tid fyldt med mange Oplevelser, de 1 ½ Aar jeg var i Norge, og det vilde være en god ide og tage Rygsækken paa og tage en Sommerferietur til Norge. Men saa skal Sækken ikke veje 15 kg, som min gjorde, da jeg tog de 70 km fra Alta til Skoganvane.
Men det eneste overflødige, som var med, var egentlig et Par smarte røde Shorts, som mit Evahjerte ikke kunde lade tilbage i Alta, hvor vi ellers holdt generel oprydning i Sækkene.
Det var ellers en anden Form for Jordbrug der blev vist os i Finmarken. Alma norsk søster. Lisbeth, Else, Grethe og jeg besøgte den største Jordbruger i Alta, han var allerede kommet langt med Genopbygningen.
Da de kom tilbage byggede de allerførst en Jordramme, rejste et Skelet til et Hus af Resterne fra Brandtomten, og her lagde de Græstørv udenpå, her var lunt og godt for Dyr og Mennesker.
Tømret som skulde bruges til Huset, de vilde rejse, huggede de i deres egne vidtstrakte Skove.
Og nu da vi besøgte dem i August 46, godt et Aar efter deres hjemkomst, boede de i et solidt Tømmerhus med Køkken og Stue nedenunder og soveplads ovenpaa, alt hyggeligt og skinnende rent. Huset skal siden være Forrådskammer. Fjøset (?) var man i fuld sving med. Kælderen her skal rumme Jøpselkælder (Gødning), Aljebeholder og Kartoffelkælder, saa det maa være ganske nemt at holde de Stalde rene.
Naa men nu kan det maaske være praktisk at vende tilbage til de hjemlige Strande. Poul og jeg fandt, det var saa fint at holde Bryllup ganske i det stille, og er der en eller anden, som maaske tvivler paa, at det er rigtigt, saa viser vi Vielsesattesten frem.
Foreløbig lever vi lidt som Normader, Hytten som vi lever i nu, faar vi beholde til 20 Januar, og efter den Tid regner vi med at der bliver et andet Sommerhus, som aabner sine Døre for os.
I Kvarteret her, er der mange solide grundmurede Huse som staaer tomme om Vinteren, og foreløbig staar mine Møbler i København, og en Kurvekuffert og en Køjesæk kan vi let flytte.
Det vilde være dejligt om i efterhaanden kunde finde vej til Aarhus.
Ryvangsalle 14, Riisskov.

Mange Hilsner til jer alle fra os begge, jeres Inger.
P.S. Er der mon Fare for at i glemmer mit nye Navn? Her har i det – Inger Helbo.

Modt 7-1
18-1-47

Kære Søskende!
Hvad Oves Forslag angaar med at skrive Dato for Modtagelse og Afsendelse, saa synes jeg Ideen er god nok, hvis man da kan huske Datoen, men hvad angaar Bødeforslaget det aksepterer jeg ikke, Bøden er for stor og desuden synes jeg heller ikke Bogen taber ved at de forskellige ikke skal fare til at skrive i den i et ubelejligt Øjeblik.
Herhjemme har vi haft en Generalforkølelse alle tre; men nu er vi ved at være alrigt igen.
Vi havde en Kvie der smed Kalven i December engang; vi leverede den saa til Slagteriet i Mandags, den gav 504 Kr hjem, jeg har endnu ikke faaet Besked fra Labotoriet angaaende Kostning blodprøverne.
Jeg arbejder i Skoven for Svend Ravn sammen med Karl Marius, vi faar 6 Kr pr rm Brænde, jeg ved derimod ikke hvad vi faar for Hegnspælene og dem er der ogsaa en Del af. Jeg skulde jo ellers have været i Søren Bundgaards Skov sammen med Viggo Christoffersen; men vi holdt for lang Juleferie, og saa var der nogle andre der fik Arbejdet.

Hermed sendes i alle
De
Kærligste Hilsner
fra Hans

d. 20-1 1946
d. 27-1 1946

Saa blev det endelig min Tur at skrive i de 12 igen, det har været en lang Omgang, man kan ikke sige at det er Nyheder det hele, jeg har været sammen med de fleste af jer 2 gange siden sidst.
Jeg har saamænd heller ikke overvældende med Nyheder i Øjeblikket. Jeg var i Sellerup i Nytaaret, men da hilste jeg jo paa flere af jer, saa det var heller ikke nyt.
Edel, Gunnar, Ove og jeg lejede en lille Opel Vogn og saa var vi en tur i Ø. Snede, vi saa fars Grav og var til Gudstjeneste, men vi have ikke megen Tid da vi skulle være i Brejninge Kl. 12, vi var ellers nær blevet siddende i Sellerup Skov, da jeg skulle vende gik Dyret i staa, og vi maatte laane Bensin ved Peter Hansen, inden vi fik den i Gang igen.
Jeg er ene hjemme på Heden i dag, Sønnen og Fruen er udrejst fra i Gaar Eftermiddags.
Vinteren viser tænder af og til, det er vist ogsaa noget mere Barsk og blæsende har end ved Vejleegnens bakker.
Sidste Søndag var jeg til et stort Møde i Brørup. I Morgen begynder Missionsugen ved Holsted St, og da skal vi ogsaa begynde på Gymnastikken, vi har ellers holdt Juleferie det meste af Januar, og naar saa Vinteren rigtig tager fat kan vi gaa i Gang igen.
Jeg har nogle Feriedage til gode, jeg tænker jeg tager dem en Gang i Februar.
Nils Sønderjyde er bleven gift og er Fodermester paa Augustenborg Hovedgaard. Jeg er inviteret ned og se til ham det kunne jeg godt have lyst til.

Hermed de bedste Hilsener
Jens
% ”Hedestykke”
Pr. Holsted
(ikke Holsted St. Det er en anden Posthus.)

Modtaget den 29. januar – afsendt den 3. februar
København, den 2. februar 1947

Kære alle 14.
Mange tak for brevene, selvom nogle af dem efterhaanden er blevet lidt oldnordiske.
Nåå, men da jeg altid plejer at skælde ud i mine breve – og det er jo dog ikke det, der skulle være det fremherskende i vandremappen – vil jeg denne gang nøjes med at skrive, at jeg er enig med Ove – og maaske lige tilføje, at det aabenbart for de fleste er sket en misforstaaelse, idet de sikkert regner med, at mappen skal ligge mindst en uge, før den sendes af sted, men meningen fra begyndelsen var, at mappen under ingen omstændigheder maatte ligge stille over en uge.
I Gaar tog vi saa afsked med Sinne; hun rejste kl. 16 med ”Kronprins Olaf” til Oslo. – Jeg gaar ud fra, at de fleste af jer har hørt, at hun skal være i Oslo 2-3 mdr. – Hun har byttet med en norsk sygeplejerske, der skal være paa Kommunehospitalet indtil Sinne vender tilbage.
Men da det tit hænder, at en eller anden ikke bliver underrrettet om familiebegivenheder og lign. – (jeg tænker bl.a. paa Astrid, der ikke vidste besked om Ingers bryllup før langt hen i januar)noterer jeg det for en sikkerheds skyld.
Sinne var meget glad for at komme til Norge, og det maa ogsaa være dejligt at komme lidt ud og faa lidt luft under vingerne, selvom det kun er for et par måneder.
Tante Agnes og jeg – joan var på centralen – var ude og vinke farvel, vi var dernede en time, saa vi frøs godt inden vi gik hjem.
Jeg misunder Sinne og Inger en del og længes ogsaa selv efter at komme ud nogle aar. Det er da ogsaa muligt, at jeg søger ansættelse i en engelsk plantage i Kenya (kaffe) og underskriver kontrakt med Englænderne for 5 eller 10 aar. Hvis planen bliver til noget, gifter vi os nok til sommer og rejser saa umiddelbart derefter til Afrika.
Jeg mener mulighederne for at komme af sted er relative gode, da en af mine bekendte har været plantagebestyrer dernede i 10 aar i en plantage, hvor der var beskæftiget 1000-1200 negre.
Nu har Joan saa været på telefoncentralen i 1 maaned, og hun er meget glad for sit nye arbejde.
Hvordan klarer I den med tekstilmærker? Jeg kan slet ikke faa mine til at slaa til, men det slider ogsaa slemt paa tøjet at cykle rundt hver dag. Jeg har lige købt en sommerhabit og maatte endda bytte et par sukkermærker for 2 tekstilmærker hos Onkel Karl. Nu venter jeg paa, at der bliver sat nogle flere mærker i kraft, saa jeg kan faa en frakke.

Nu faar I ikke mere denne gang og jeg slutter med de kærligste hilsener til jer alle.
Joan og Vagn
P.S. Sinne vil meget gerne have vandremappen til Oslo. Nu er det vist heller ikke noget i vejen for, at det kan lade sig gøre, men for en sikkerheds skyld, maa du nok hellere spørge paa St.(?) Edel.

”Nybo” Fredag

Kære alle
Tak for Indholdet nu maa jeg nok hellere passe paa jeg ikke overskrider Tiden denne Gang.
Sikke da et herligt Solskin der er i Dag. Stuen ligger badet i Sol saa vi behøver næsten ikke fyre i dag, Huset ligger nemlig saadan at vi rigtig faar Gavn af Solen.
Det er nok svært som Flokken faar Udflugtslængslen Vagn og Joan tænker nok paa rigtig at faa Vingerne prøvet Held og Lykke med det, det maa jo være en stor Oplevelse, men jeg kan nu ikke sige mig fri for at jeg bliver lidt ked af da jeg læste det saa faar man jer jo ikke saadan at se af og til, og 5-10 aar er jo lang Tid naar man ser fremad der kan jo ske meget i den Tid.
Vi har faaet en ”Bille” til Birgit den er hun mægtig glad for og vi ikke mindre, saa kan hun jo bedre faa Tiden til at gaa, hun er ved at være en lille Sludrechatil, hun prøver paa at sige mange smaa Ord nu, hun er en rigtig lille Gavtyv, nu kan hun jo ogsaa snart blive et Aar, men hun kan nu ikke gaa alene endnu, men tripper godt af Sted naar vi har i hendes Sele.
Paa Søndag kommer Familien Helbo og Astrid nok hjem til Sellerup Skov, saa vilde vi jo gerne hjem ogsaa, hvis Vejret bliver godt.
Jeg syntes ikke rigtigt jeg har noget at fortælle denne Gang, saa jeg kan vist lige saa godt slutte. Birgit og jeg skulde ogsaa ud at køre mens Solen staar højt det bliver jo nok koldt igen naar den gaar ned, det kunde jo snart være rart om Frosten kunde knække (?) … nu det vilde jo spare paa det kære Brændsel, men naar ellers det er Sol og stille Vejr klager vi nu ikke.

Nu sendes I saa alle fjern og nær de kærligste hilsener fra Trekløveret i ”Nybo” Gerda
NB: Mange tak for det smukke Brudebillede Karen og Kristian det staar i Glas og Ramme paa Reolen, og undskyld vi ikke har skrevet før, men Tiden flyver af Sted for os.

Modtaget den 13. februar
Afsendt den 20.

Kære Søskende!
Tak for jeres Indlæg, som jeg jo som sædvanlig var meget glad for at modtage og læse.
Ja det er en frygtelig Kuldeperiode vi gennemlever. Vi har maatte flytte hjem til Karens Forældre paa Grund af Brændselsmangel, og har boet der i godt 14 Dage, vi har endnu 4 kl Sinders til gode, men det nytter jo ikke stort, naar ikke der er Dækning for dem. Jeg fik for en Uge siden 2 kl kul, og dem har vi altsaa ikke begyndt paa endnu, og nu bliver vi da boede her paa Ankervej til bliver lidt mildere i Luften.
Jeg har faaet en anden Tjans nede paa Fabrikken, jeg har været der i godt en Maaned, det er mere selvstændigt og lidt bedre lønnet. Jeg staar ved et Rulleværk og ruller Toiletpapir (V.C.Papir) det er Akkordarbejde. Det vil dog sige, det er en bunden Akkord, vi maa ikke rulle over2450 Rl i Vagten, og hvis det gaar godt, kan vi klare det på 6 Timer, men andre Dage hvis det driller lidt, kan vi jo have nok at gøre for at naa det.
De sidste Dage har jeg dog haft en anden Beskæftigelse, da det på Grund af Isvanskeligheder har været umuligt at faa sendt Papiret over Storebælt.
Ellers gaar livet sin rolige Gang. Jeg læser en Del Bøger, som jeg laaner på Biblioteket, man holder sig jo indendørs saa vidt muligt.
Vi har lejet et Værelse ud og faar 50 Kr om Maaneden, det er til en nystartet Maskinfabrik, der har lejet det fra 15. jan. Men endnu er der ikke flyttet noget ind, men bare vi faar Pengene, er det jo ogsaa lige meget, og det har der ikke været noget i vejen med.
Ja det bliver jo noget hvis Vagn og Joan rejser til Afrika, men mon ikke de betænker dem to Gange alligevel, inden de tager Afsted.
Paa grund af Stofmangel bliver jeg nødt til at slutte og jeg vil slutte med de kærligste Hilsener – nær og fjern, og haabe at vi snart maa faa Sommer saa vi kan komme ud i vort Hus igen.

De kærligste Hilsner
Fra Karen og Kristian

Modtaget den 21 Februar
Afsendt d. 27-2-47.

Kære Søskende!
Mange Tak for alle Brevene, nu maa jeg hellere faa den sendt, da jeg i Morgen har haft den i 8 Dage.
Hvor er det dog skrækkeligt, at det vedbliver at være saa koldt, Vinduerne er stort set ikke tøet op hos os saa vi fryser med Anstand.
Karen og jeg har Fridag i Dag, vi skulde lige ud i Byen og handle lidt inden Middag, saa jeg skal skynde mig at have skrevet, saa jeg samtidig kan faa Bogen sendt. I eftermiddag var det Meningen vi alle tre skulle ud til nogel af Lisbeths Bekendte ude i Alpedalen, det tager en ½ Time at gaa derud, Lisbeth har nemlig Nattevagt.
Jeg har saamænd ellers ikke oplevet noget nyt, jeg har været indlagt i 8 Dage, det er stadigvæk Maven der er galt med, og var saa hjemme sidste Torsdag, Fredag og Lørdag. Jens og jeg traf tilfældigvis hinanden i Toget fra Fredericia, saa kunde vi jo slaa Følge, han skulde hjem paa et Par Dages Vinterferie.
Om Fredagen skøjtede Jens af Fjorden til og fra Vejle, men han var ogsaa godt træt, da han kom hjem.
I Gaar var det jo saa Birgits 1 Aars Fødselsdag, jeg havde strikket en Nissehue til hende, men den kom til at passe Edels Dukke i Stedet for, nu er jeg ved at strikke en anden, Lisbeth og Karen siger godt nok, at den bliver aldrig ordentligt, men det haaber jeg den gør.
Jeg er stadigvæk paa den samme Afdeling, jeg havde ellers regnet med, jeg skulde have været flyttet, men jeg har ikke hørt noget, saa det bliver jeg nok ikke.
Med Haab om at I alle har det godt, og at denne forbistrede Vinter snart vil faa Ende, vil jeg slutte med at sende jer alle de

Kærligste hilsner
fra Astrid

Modtaget den
Afsendt d. 11-3-47

Kære Søskende!
Allerførst mange Tak for Indlæggene i ”de tolv”; det er vel nok dejligt at læse, hvordan de forskellige har det. Det er vel nok en frygtelig Vinter vi har faaet, det er vel nok strengt for de Mennesker, der ikke har noget at fyre med og ikke kan faa fat i noget. Vi har det dejligt varmt ude ved os; men vi har ogsaa Fjernvarme. Hvordan mon det gaar med Vintersæden og Kartoflerne, som er kulet ned, det fryser vel ikke altsammen. Jeg havde Fridag i Gaar og var ude ved Faster, om Eftermiddagen var vi en Tur i Haveselskabets Have, Søndermarken og Frederiksberg Have, det var noget saa smukt og Solen skinnede jo paa alt det hvide Sne, saa Øjnene blev helt blændet deraf. Du har vel ogsaa faaet Brug for dine Ski i Aar Edel. Sinne klager over, at de ikke har Sne i Nærheden af Oslo, saa hun skal saa langt op for at staa paa Ski, men hun skulle vist være god til at staa paa dem. Det er da rart for Inger og Poul at I nu faar noget at bo i, saa skal I til at nyde jeres Hvedebrødsdage, naar der bliver Foraar.

Jeg synes ikke, jeg har oplevet noget spændende, saa jeg tror jeg vil slutte med de kærligste Hilsner til jer alle fra
Edith

Modtaget d. 13-3-47. Afsendt d. 17-3-47
Rosengaard d. 16-3-47

Kære Alle!
Tak for Brevene! Denne Gang synes jeg at nogle af Indlæggene er blevet lidt korte, saa derfor vil jeg tillade mig at male en ordentlig Ladning ned. Ja, jeg skal vel nok love for, at vi har faaet Vinter i Aar, men personlig lider jeg nu ingen Nød, da jeg jo gaar inde ved de rødhaarede, og de giver godt med Varme, og selv om vi ikke har Overflod af Brændsel holder vi dog en Temperatur fra 12 til 16 grader, saa vi maa ikke klage. Selvfølgeligt kniber det med at faa Roerne tøet op, de er næsten frosset alle sammen, men det gaar nu igen nogenlunde med det; vi har da helt godt med Mælk, og det er jo Hovedsagen.
Min Husbond har det skidt; han havde 40 Grader Feber i aften og har ligget og talt i Vildelse. Det er nu ogsaa mærkeligt, nu har han ligget siden Jul, og det er stadigvæk gaaet langsomt tilbage. Det er Kalvekastning (?).
Saa nu kan jeg høre det blæser op igen, saa nu ryger Sneen nok sammen igen. I kan tro, vi har nogen ordentlige Driver herovre, somme Steder er de op til 5 Meter høje. Forleden Morgen, da jeg kom op var Vinduerne helt lukket i den ene Side af Sne, saa jeg maatte til at kaste mig fri, før jeg kunne komme af med Møjet. Jeg har siddet og hygget mig hjemme næsten hver Aften i den sidste Tid, vi har holdt Kuldeferie baade med Gymnastikken og i Aftenskole men i sidste Uge begyndte vi med begge Dele igen. Paa Onsdag skal vi have Afslutning paa den landbrugsfaglige Ungdomsskole i Haarby. Denne Fest skal holdes sammen med en helt Masse andre Kursusdeltagere fra Oplandet baade Karle og Piger. Der kommer vist seks-syv Hold i det hele, saa det skal jo nok blive spændende.
Jeg var hjemme paa Vinterferie for ca. fjorten Dage siden, jeg var saa uheldig, at jeg traf Jens paa Hjemvejen fra Stationen, han var lige blevet færdig med sin Ferie.
Hans har til en vis Del Ret i, at vi ikke skal tvinges til at skrive i ”de tolv” i et ubelejligt Øjeblik, men jeg vil dig mene, at i Løbet af 8 Dage, maa vi kunne finde et belejligt Øjeblik, hvis man da ikke er nygift, eller skal have en særlig Inspiration for at skrive i ”de tolv”.

Kærlig Hilsen Ove.

Modtaget ?Afsendt 30-3
Sellerup Søndag

Kære Alle
Mange Tak for de dejlige Indlæg som har læst ganske enkelte af. Da jeg jo har talt med de fleste af jer siden i har skrevet var det ikke nyt al sammen, naa jeg er nu ogsaa blevet et Par Timer forsinket denne Gang Jeg har næsten ikke været i Seng de sidste fjorten Dage og Resultatet heraf er blevet, at jeg glemte Mappen. Ellers gaar alt ved det gamle, bortset fra at Foraaret har meldt sin Ankomst men nu er det ogsaa snart paa Tide at vi kommer ud at harve og saa det bliver dejlig igen at komme ud i Guds frie Natur, og lade sin Sang lyde ud over de danske Agre. Daisy gaar og venter sin Nedkomst i disse Dage. Men det bliver desværre ikke ægte Hvalpe denne Gang.
Naa saa der er Mulighed for at Vagn forlade Danmark men det bliver forhaabentlig ikke til noget da det i saa tilfalde vil vare længe inden Hele Familien kan samles igen. Men ellers tror jeg ikke det er noget særlig at fortælle saa jeg slutter med de kærligste

Hilsener
Gunnar Garne
Andkær Skovby
Brejninge
Sellerup 63

Modt. 30-3. Afsendt 8-4

Kære Alle!
Tak for Brevene. Ja nu sender jeg Mappen til Inger, jeg har forhørt mig paa Stationen om det kunde lade sig gøre at sende den til Norge, men det sagde de, man ikke kunde uden man skulde søge om Tilladelse dertil.
Langfredag døde Aage Villardsen, det er nok et hårdt Slag for Metha og Tante Anne, men det maa dog være en stor Trøst for dem at vide han havde fundet Fred og var beredt til at gaa hjem til Jesus.
Vore Kartofler har ikke kunnet taale denne Vinter, godt 1/3 part af dem er frosset, dem har vi saa taget og kulet ned igen, saa er det Meningen Grisene skal nyde godt af dem.
Daisy fik 4 Hvalpe Paaskelørdag men de er desværre uægte, saa vi har druknet de tre. Den Hvalp Daisy har beholdt er hvid med brune Pletter, ligesom sin Mor, men man kan jo ikke se endnu om det vil blive spættet, men det haaber vi.
Den ene af Køerne har lige kælvet og en Dags Tid derefter fik den Mælkefeber og var meget syg, men nu er den faktisk rask igen.
Der har ikke været mange hjemme i Paasken, de første Paaskedage var Ove og Gunnar hjemme og de sidste Paaskedage Jens, og Gunnar som var hjemme i Dag/ Anden Paaskedag. Paaskedag var Joans far og Mor to af hendes Søstre og hendes Svoger ude og besøge os.

Til slut sender jeg jer alle de kærligste Hilsener fra
Edel

Blaamejsevej 29
20/4 – 47

Kære Drenge og Piger!
Den er nok gal med mig, men det er Dagene som er fløjet for hurtigt af Sted.
8 Timer af dagen er jeg en ”venlig” Aand på Riiskov, Resten af Dagen en træt Husmor, der huserer med tre Gryder en rød, en blaa og en grøn og saa en gul Kaffekande.
Naa en del af Døgnets Timer bruger jeg dog ogsaa til Slid paa vores fortræffelige Senge, en Gang imellem er det sundt at slappe af.
Jeg synes, det er rædsom længe siden, vi har set noget til min Familie, Jens og Ove har endnu ikke lært Poul at kende, vilde det ikke være en Ide, om de forskellige kom op og kiggede paa Huset og dets Indbyggere.
Det er dejligt at have en Have, men der er ikke mange Foraarsblomster, saa det faar vi raade Bod paa næste Aar.
I Paasken var vi en Tur paa Als, det var en ordentlig Biltur, men da Bilen faktisk ikke havde været brugt de sidste Mdr, kunde Benzinen nok række.
Sidste Lørdag Søndag havde vi liggende Gæster og Spisekrogen viste sig at være velegnet til Gæsteværelse.
Han skulle op Kl. halv fem for at naa Toget Mandag morgen, men det Spørgsmaal skulde han nok selv klare, naa da jeg kom op, bar Gryden endnu tydelige Tegn paa, at Grøden var brændt paa, skønt Gryden øjensynlig havde faaet en grundig Omgang.
Nu er Gunnar vel gaaet i gang med sin Foraarssang, hvem klarer sig bedst Lærken eller dig?
Mon Karen og Kristian møbleret det Værelse de lejer ud, siden de faar saa meget for den, den 3værelses lejl her ovenpaa koster nu 60 kr. vi har faaet Prisen sat 10 kr op.
I onsdags var vi til et Møde i Højskolefor. Forstander Terkelsen talte om Slesvigspørgsmålet, det var godt.
Er der nogle, som ikke ved hvad i skal i jeres Somerferie har ”Danebod” Als i den første Uge af August ”8 Dage paa Højskole”. Der vil i faa Valuta for pengene, selvom i ikke stifter Bekendskab med jeres kommende Ægtemage.
Nu kan det maaske ikke vare saa længe før Sinne igen vender hjem, det vilde være morsom om vi til Vagns Bryllup kunde samles alle sammen.

Nu faar i saa en Ladning Hilsener med Tak for alle jeres hyggelige Breve fra os begge.
Inger

N.B. Fra 1. Maj gaar jeg over til noget andet Arbejde. I allernærmeste Fremtid begynder jeg paa Kommunehospitalet her at lære en mystisk Form for Hjerneundersøgelse, som jeg saa siden skal praktisere paa Riiskov. Det er Professor Strømgren, som har foreslaaet mig det. Det byder paa mange fordele, aldrig Søndagsarbejde bl.a.

Sellerup Skov 2.-5-47

Kære Søskende!
Anker kom paa Sygehuset med Lungebetændelse og Halsbetændelse for en halv Snes Dage siden, og han var vist for resten ogsaa meget syg de første dage, men nu er det meget bedre. Astrid og Edel var der ude i Dag, og de siger, at han er utilfreds med, at han ikke maa komme op.
Det er vel nok sent at Foraaret kommer i Aar, vi har slet ikke saaet Korn endnu, derimod har jeg saaet lidt Spiseærter og tidlige Gulerødder samt sat lidt Kartofler, Ærterne spirer ogsaa godt nok; men Jorden er nok for kold til at Gulerodsfrøet kan spire.

Til slut de kærligste
Hilsener til eder alle Hans

M. d. 5-5. Afs. d. 12-5

Kære Alle!
Det er Søndag og Solen skinner fra en skyfri Himmel, en kraftig Blæst smelder hen over Agrene, men det er en herlig mild Blæst, det har det været siden, jeg tror det var Onsdag i sidste Uge.
Men den Tid der ligger forud da har det været koldt og barskt, saa koldt har det været herude paa Vesteregnens flade Marker, at I vil have vanskelig ved danne jer nogen Mening derom. Sydøstenvinden har rent bogstaveligt næsten uden Ophør slidt ind over Agrene i Måneder. Virkningerne er heller ikke udeblevet. Havren (?) var frosset væk, saa vi har maattet saa Foraarskorn, Græsmarkerne, og især 1ste aars harfrosten tyndet slemt i, men der er da Liv, og jeg haaber at de Planter der har klaret Kulden vil kunde brede sig saa meget, at det vil kunde give en tålelig Udbytte, og give det hurtigt, for sandt at sige vi sejler paa Pumperne. Hø og Roer er opbrugt Halm kan vi strække til 14 Dage, KJraftfoder tildelingen er lille, saa det vinner vældig i Korn og Klidbeholdningen, saa vi havlsulter Guldkoen (?) og Ungkreaturer, for at skaane Græsset mest muligt. Vi har haft Malkekøerne ude de sidste 3-4 Dage, men de er utilfredse, men Mælken har de holdt nogenlunde.
Paa Kirkegaarden ved Stationen hvor der dog er Læ var Frosten 1,40 m nede da det var værst.
Vores Fodersukkerroestak var frosset 7 læs ind fra Øst, til trods for Frosten ikke er gaaet væsentlig igennem. Luecerne , det tog 3 Uger for dem at tø, men det passede os godt, saa kunde vi naa at bruge dem inden de rådnede.
Nu tror jeg I vil kunde forstaa at det har været koldt, sidste Søndag fra Transmissionen fra Frihedsfesten, var det ejendommelig at høre Tale om at det var varmt i København, da det var bidende koldt her.
Jeg gaar ud fra at jeg vil komme til at tale personlig med de fleste af jer, inden I vil faa Lejlighed til at læse mit Indlæg, saa jeg vil spare paa de personlige Hilsener, og jer der danner en Undtagelse vil jeg ønske paa Gensyn.

Med de bedste hilsener. Jens
Hedestykke pr Holsted d. 11-5 1947

Modtaget den 13. maj – afsendt den 18. maj
København, den 18. maj 1947

Kære alle
Mange tak for brevene.
Vi er her i hovedstaden noget forbavset over, at vi ikke siden mors brev til Tante Agnes´ fødselsdag har hørt noget om, hvordan det gaar med Anker. Men da vi har faaet flere breve – bla. Fra Astrid, der skriver fra Sellerup – siden, gaar vi ud fra, at det gaar bedre, maaske er han helt all right, det haaber vi da i hvert fald.
Vi glæder os meget til at være sammen med de fleste af jer pinselørdag; desværre ser det jo ikke ud til, at Karen og Kristian kommer med, men skal vi ikke være enige om, at de har lovligt forfald. Vi haaber at I alle tre i Næstved har det godt og ønsker jer rigtig hjertelig til lykke med arvingen. Jeg ved ikke, om der er andre, som var bedre underrettet end os, men for os kom nyheden som en atombombe.
Men som sagt bortset fra Karen og Kristian, regner vi bestemt med at I andre kommer. Gerda og Anker har ganske vist sendt afbud, men da vi haaber, at Anker nu er rask igen, vil det blive meget vanskeligt for jer at finde en acceptabel undskyldning.
Vi har lejet et klubværelse i en nybygning i Hvidovre, hvor der i disse dage lægges sidste haand paa værket. Jeg var derude i gaar for at foretage et par opmålinger, da jeg skull til at gaa op ad trapperne, var der en ung dame paa vej op af trapperne med et par flyttemænd med møbler, og hun paastod at hun havde lejet værelse nr 42, det samme som jeg havde papirer paa. Imidlertid kom vi ikke op at skændes om det, da en 3. (en ung dame) allerede var flyttet ind paa nr 42. Hvordan udlejningskontoret har kludret i det, ved jeg ikke, men jeg faar nok nærmere besked i morgen.

De kærligste hilsener til jer alle og paa gensyn i pinsen. Joan og Vagn

Modtaget d. 19 maj. Afsendt d.

Kære alle sammen.
Desværre maa jeg ogsaa denne gang tilstaa at jeg har haft Mappen lige længe nok, men ligesaa rart det er at læse Brevene ligesaa kedeligt syntes jeg nu det er at skrive i den, men nu maa jeg se at faa det overstaaet.
Ja, saa er der sket to store Begivenheder siden Bogen var her sidst., Vagn og Joan er smedet i Ægteskabets Lænke og Storken har besøgt Karen og Kristian, ja nu vil jeg rigtig engang igen ønske Lykke og Held i begge Hjem, ja Vagn og Joan har vel nu ikke rigtig faaet et Hjem endnu, men vi vil saa rigtig haabe at der maa blive en Lejlighed til jer inden ret længe, det er nu skønt at have Foden under eget Bord.
I kan tro vi nød det rigtigt da vi kom tilbage igen efter Ankers Sygdom, naar en man holder saa meget af har været alvorlig syg lærer man rigtig at skønne paa hvor stort det er at have ham hos sig igen, men nu gaar det da Gud ske Lov bedre med ham naar det saa bare vil lade være med at komme igen.
Birgit og jeg har været i Børkop i Dag vi skulde ned til Dr. Thomsen efter en Kontrolseddel saa Anker kunde faa Dagpenge for den Tid han har været syg. Doktoren spurgte saa om Birgit var blevet vakcineret mod Difteri og det var hun jo ikke saa syntes han hun skulde det nu vi var der. Jeg var nu ellers bange hun vilde blive meget ked af det, men det gik nu over al Forventning.
Det er vel nok en herlig Tid nu hvor alt spirer og gror vi trænger jo bare til lidt Vand naar bare det ikke gaar som sidste Aar at det saa bliver ved hele Sommeren, men det vi har saaet i sidste er nu da begyndt at komme op trods Tørken, vi er jo kommet lidt bagefter med Saaningen over det at Anker har været syg saa længe, og B. og jeg var jo i Højen i den Tid og da han blev udskrevet var vi i Tørring en Ugestid for at han kunde hvile ud.
Naa Anker er kommet hjem saa vi skal til at spise.

Kærlig Hilsen til jer alle
fra Birgit, Anker og Gerda

Næstved d. 10-6-47.
Modtaget d. 30-5.Afsendt d. 11-6-47

Kære Søskende!
Tak for jeres Indlæg, som jeg med Glæde har læst.
Ja vi er jo saa blevet tre i Familien her i Næstved, og vi har det godt, den lille er saa sød saa sød, og hun vokser ogsaa godt, hun staar ude hele Dagen naar vejret tillader det, hun ligner Karen lige paa en Prik siger hendes Familie, ja man kan vel nok blive lykkelig for saadan en lille en.
Paa Søndag venter vi at se Københavnerne nede hos os, vi regner med de kommer alle fire og saa Tante Agnes og Faster.
Vi er næsten ved at drukne i Papir nede hos os paa grund af Typografstrejken, men vi maa jo saa slaa om til at lave en anden Art Papir, saasom Rullegardiner, Persienner o.s.v.
Jeg har forresten travlt i Sommer; jeg har i nogle Dage været ude hos Karens Onkel og luge Roer; de har en Gaard på 23 T.L. og ingen Folk, og tilligemed er de ældre Folk, saa det er jo ikke saa nem for dem. Desuden har jeg en Kolonihave paa 1/3 T.L: i kompagni med min Svoger.
I vores egen Have har vi gode Køkkenurter, men ingen Jordbær.
Jeg er forresten i Handelen med vores Hus, da jeg kan købe en nyopført Tofamilies Hus til næsten samme pris, som vi kan faa for vores Hus. Og Lejen i det nye Hus vil blive cirka 90 Kr Maanedlig, og paa den Måde skulde vi komme til at sidde nogle 100 Kr billigere om Aaret, og det er jo ogsaa værd at regne med. Men det svæver jo nu alt sammen ud i det uvisse.
Lars Kjær, som jeg tjente hos i Rislev, ligger paa Sygehuset, og de er bange for at det er Kalvekastningsfeber, bare han nu kan staa det igennem, han har jo et meget svagt Hjerte.
Og i Haab om at I alle har det godt, vil jeg slutte med at sende jer alle de kærligste Hilsener, og saa haaber vi at I kommer ned og besøger os i Sommer og ser den lille Pige.

De kærligste Hilsener
Fra os tre
Kristian

Modtaget d. 12-6-47. Afsendt d. 20-6-47

Kære Alle!
Selvom jeg er alt andet end oplagt til at skrive maa jeg vel hellere faa det gjort, ellers glemmer jeg det vist.
Jeg er i Nattevagt for Tiden, det kan jeg nu ikke saa godt lide, det hele bliver saa sært bagvendt og man har ikke rigtig Lyst til at foretage sig noget. Lisbeth og jeg vaager sammen, det er rart, saa kan vi sove nede hos os selv.
Fredag og Lørdag var jeg hjemme, jeg cyklede baade frem og tilbage, der er jo ikke saa langt , naar blot Cyklen vil holde, men jeg har en utrolig Held til altid at punktere. Denne Gang gik det nu godt selvom Cyklen var omtrent flad, da jeg naaede Sygehuset.
De var begyndt at plukke Jordbær hjemme, jeg fik nogle med mig, at spise undervejs Ih hvor jeg nød dem. Jordbær er en pragtfuld Spise.
Jeg har ellers ikke oplevet noget spændende, jeg har haft Ferie, hvad de fleste af jer vel ikke har haft endnu, men finere Vejr end jeg havde, er der nok ingen der faar.
For et Par Dage siden modtog jeg et Kædebrev med fire navne, jeg skulde saa sende et Lommetørklæde til det øverste navn, og saa slette det ud og skrive mit under og sende det til fire andre, saa skriver de jeg skulde faa 256 Lommetørklæder. Nu er jeg spændt paa hvor mange jeg faar, og om jeg i det hele taget faar nogen. Jeg har heller ikke sendt en til hende jeg skulde, jeg vilde først være sikker paa, jeg selv fik nogle først.
Naa, men jeg maa hellere slutte vi har faaet Gæster nu saa vi skal lige have en Kop The vi har været heldige og faaet fat i noget Kringle i Køkkenet, saa nu skal vi feste.

De kærligste Hilsener til jer alle
fra Astrid

Modtaget den 21-6-47. Afsendt den 29-6-47

Kære Alle sammen!
Allerførst mange Tak for Indlæggende i ”de tolv”.
Nu har vi vel nok faaet Sommer, vi er til Tider ved at smelte af Varme men vi skal jo ikke klage nu har vi sukket efter det saa længe, for Øjeblikket sidder jeg baade med Dør og Vindue aaben saa trækker det lidt ah det er dejligt.
Forleden Søndag var Sinne og jeg nede at se ”Dejligheden” i Næstved hun er ogsaa kær lille og butte med langt mørkt Haar som krøllede en lille Smule oppe i Panden.
Fredag Aften var jeg inde ved Sinne, hun havde været ude i Onkel Karls Have og plukke Jordbær saa vi fik Jordbær med Fløde det smagte vel nok dejligt det er jo ikke noget man er forvendt med at faa, hjemme har I vel travlt med at plukke.
Jeg regner med at jeg faar Sommerferie midt i Juli saa maa jeg se at komme op og se Inger og Poul jeg glæder mig til at se hvordan I bor.
Jeg har været saa heldig at faa to nye Dæk og Slanger til min Cykel saa nu skal jeg rigtig ud at cykle, for Øjeblikket er Cyklen til Hovedreparation saa den bliver nok god naar jeg faar den igen.
Vagn og Joan har nu langt om længe faaet en toværelses lejlighed ude i Hvidovre, jeg har endnu ikke været ude og se hvordan de bor det er nu rart de fik noget.

Jeg synes ikke jeg ved noget nyt at fortælle saa jeg slutter med de kærligste Hilsener til jer alle
fra Edith

Modtaget d. 1. Juli. Afsendt d. 7.-Juli
Gl. Ejby d. 6. Juli

Kære Alle
Naa, saa naaede ”de tolv” til Ejby paa sin omflakkende Vandring. Jeg havnede jo, som I sikkert ved her, og er godt tilfreds med at være her. Gaarden er paa 35 Tdr. Land. Foruden mig er der en ældre Mand, der hjælper til med lidt af hvert. Her er ogsaa nok at gøre, da der er Hønseri og Gæs og Ænder i Mossen, saa Manden selv laver næsten ikke andet end passe dem, saa jeg maa hænge i det bedste jeg kan i Marken. Da vi kom her, var her ingen Besætning, men nu har vi faaet 4 Jerseykøer og der kommer vist flere endnu, Ja Køerne passer han nu ogsaa selv. Jerseymælk er noget der smager godt paa Øllebrød, vores holder omkring 6 % i Fedt. Nu har vi da heldigvis faaet lidt Regn igen i Gaar, det er jo rart med Ferievejr, det kan vi jo bare ikke leve af. Nu skal det jo nok passe, at naar I, der ikke har haft Ferie endnu, faar det, bliver det mindre godt Ferievejr. Astrid og jeg var jo heldige. I Aftes var Drengene her og jeg ude at lægge Ålekrog (?) ud i Mosen, kun en 8-9 stk for vi har ikke flere. Resultatet var 2 Aal og 1 Karpe. Helt godt i Betragtning af vor ubetydelige Indsats og Maanen der tittede for meget frem. Drengene er forfærdelig stolte ad det. Forrige Søndag var jeg nede ved Baaring Vig og bade sammen med et Par kammerater, det var vel nok dejligt, og sikken en Masse Mennesker, der var ved Stranden. Naar man hører om de seks smaa Piger, der druknede ved Køge Bugt, saa kan man godt forstaa, hvor frygteligt det maa være for Læreren som var med og for de Paarørende, Jo, Lykken kan omskiftes fra Morgen til Kvæld.
I denne Uge er der Sportsuge her i Ejby, og her er et meget omfattende Program bla. skal Sogneraadet spille Fodbold mod de utilfredse Skatteydere, Landstingsmedlem Frk Ingeborg Juhl Andersen skal spille Maalvogter paa Sogneraadets hold, jo, det skal nok blive spændende.
Vi har en lille Polak her paa Ferie for Tiden, han kom den 8. Juni, skal være her i tre Maaneder, tror jeg nok. Han er 12 Aar og vejede 55 Pund, da han kom, men nu begynder han at se bedre ud, det er en rar Dreng, og da han er ualmindelig opvakt gaar det helt godt med at gøre sig forstaaelig. Naa, her er jo ikke Plads til mere, derfor slutter jeg.

De kærligste Hilsener Ove
c/o R. Nørreskov, Gl. Ejby pr Ejby St.

Brunhøj Søndag
Modtaget 8. Juli. Afsendt 15. Juli

Kære Alle
Mange Tak for de pragtfulde Indlæg. Denne Gang har Mappen vist ikke været saa længe undervejs ellers ogsaa er det fordi Sommeren er løbet fra mig det er rædsomt at tænke paa at vi er midt i Juli det er snart paa den Tid at man skal til at søge Plads men det er jeg nu heller ikke saa ked af i Morgen skal jeg op kl 4.20 Kusken kører Kl. 5.30 Han har faaet 1. Tur og det er vel saktens ved den Tid i andre gaar i Seng. Jeg synes heller ikke jeg kan faa ret mange Aftener fra i til at blive hjemme. Tirsdag Aften faar jeg Ferie det skal blive herligt at komme hjem og nyde Tilværelsen naar det ellers bliver godt Vejr men det haaber jeg; nu har vi faaet Vand nok den første Maaned men det kom lige sent nok. Græsmarkerne ser sorlig ud det der klarer sig bedst er Tidslerne. Vores ene Græsmark ligner mest af alt en Bomuldsmark. De siger for resten det er Karlenes Sommerferie der staar ude paa Tidselmarkerne i gamle Dage hakkede man jo Tidsler ved den Tid man nu har man jo fundet en Mikstur der kan dræbe dem saa kan vi maaske faa Sommerferien forlænget.

Men nu tror jeg at jeg vil slutte med de
Kærligste Hilsener
Gunnar

Undskyld Fejlene men jeg skrive i Børnestuen

Kære Alle
Mange Tak for Indlæggende i ”de tolv”.
Ja saa er jeg kommet hjem fra Landslejren, i kan tro det var dejlige dage vi havde paa Hindsgavl. Det var flot at se, naar vi havde Parade. De ca. 25o Faner rykke frem. Alle de smukke danske Faner, og saa hist og her en Udenlandsk stukken imellem. Om Lørdagen da Dronningen skulde komme, havde vi ordentlig travlt med at faa Lejrpladsen i fineste Orden, vi havde faaet Ordre paa at naar Kirkeklokken ringede saa skulde vi alle sammen komme løbende op til Paradepladsen det bedste vi kunde, og saa snart Klokken havde lydt for vi alle sammen af sted, men da vi kom derop fik vi at vide det var en fejltagelse og at vi skulde skynde os at løbe hjem igen, for at Dronningen ikke skulde blive mast naar hun kom, vi løb saa af sted igen, men inden vi var naaet hjem igen ringede Kirkeklokken, og da var det rigtigt at Dronningen kom, og sikken en Mylder og sikken en Jubel der blev. Dronningen var og se Lejren i to Timer.
Fredag Nat var vi paa Natøvelse, det var kun for 1. Kl spejdere, men der var alligevel en ordentlig Flok, det gik ud paa at vi skulde fange nogle Smuglere der vilde smugle nogle Atompapirer. Vi blev saa delt i smaa Patruljer, og først skulde vi trænge gennem Skoven ned til Kysten, da vi var kommen derned, fik vi ordre paa at rykke frem mod Lillebæltsbroen, deromme kom ”Smuglerne” sejlende i en Baad og gik i Land, og da vi var efter dem spredte de sig rundt i Skoven, og nu skulde vi jo have dem alle sammen fanget, og vi dannede saa Kæde og gennemsøgte Skoven Vi kravlede op af Skrænten og gik igennem Krat og Skildt og naar vi saa fangede en sikken en Halløj der blev, ja I kan tro det var spændende, der var 27 Røvere i alt.
Den 20. Juli var jeg sammen med K.F.U.M og K paa Udflugt til Molsbjergene, da vi kom igennem Aarhus var vi nede og se Kongeskibet, og vi var endda saa heldige at vi fik Kongen at se . og vi var oppe og se Kalø Slotsruin og meget mere.
Jeg har allerede faaet Plads til November, jeg skal op til Gartner Rivers i Brejninge, det skulde efter sigende være en god Plads, Lønnen er 130 pr Maaned.
Paa Lørdag skal Mor og jeg til Aarhus og se hvordan Inger og Poul bor, det var ellers Menningen Sinne skulde have været med Mor, men saa havde de ringet fra København om hun ikke kunde komme en Uge før hendes Ferie ellers holder op, da der var en bleven syg og de derfor ikke længere kunde undvære hende.
Vi er saa smaat begyndt at høste herhjemme.
I Gaar slyngede vi Honning fra Bierne der blev ca. en 15-16 pund ud af det.

Til Slut de kærligste Hilsner til jer alle
fra Edel

p.t Sellerup d. 6/8- 47

Kære Alle!
Mange Tak for Brevene. Jeg vil lige skrive i Bogen før jeg rejser hjemmefra, saa haaber jeg Mor og Edel husker at tage den med op til Inger paa Lørdag. Jeg skulde jo ellers have været derop paa Lørdag og holde Ferie til Onsdag den 13 og derfra rejse til København og begynde mit Arbejde den 14-8; men det blev der ikke noget af da det blev ringet fra Hospitalet i mandags om jeg ville rejse tilbage i dag i Stedet for om 8 Dage, det kommer mig meget ubelejligt, nu da jeg havde lagt Planer for hele den sidste Del af Ferien, havde det saa sket et af de andre Aar, hvor jeg havde Regnvejr saa meget af Tiden; men lige i Aar, hvor Vejret er saa godt, er det meget irriterende. Det fordyrer jo ogsaa Ferien, det at fare frem og tilbage; men det maa jeg finde mig i.
I Eftermiddag skulde jeg efter Planen have besøgt Ellen og set hendes nye Hjem og derfra rejst en lille Tur ned til Astrid. Jeg naaede da at komme til Snede. Edith og jeg tog en Tur rundt i sidste Uge, først kørte vi til Grejs derfra til Kirkegaarden og saa til Faster Stine hvor vi var om Natten, næste Dag var vi hos Karen ”Madsen”, Sadelmageren (?) Chr. Christensens, Sigvalds og til sidst hos Onkel Hanses, hvor vi blev den næste nat. Edith rejste i Søndags og var saa heldig at blive kørt til stationen i Bil, da Ingrid, Emil og Børnene var her paa besøg, Ove var hjemme i Søndags, ligesaa Astrid, der havde fri fra Lørdag til Mandag Kl. 16. Lørdag var vi alle til Aftenkaffe hos Gerda og Anker, undtagen Edel, hun serverede til et Bryllup i Andkær, Gunnar kom ikke, han har saa mange Jern i Ilden. Jeg har endnu ikke faaet Billederne fra Barnedåben i Næstved fremkaldt, der mangler et Par Plader enndu; men hvis Gerda kommer på St. med Bitten skal jeg se at faa dem taget.
Til Slut rigtig mange kærlige Hilsener
til jer alle fra Sinne
Inger og Poul ønskes en rigtig god Tur i Norge.
Jeg er frygtelig skuffet over ikke at kunde besøge Jer nu, hvis ikke det er fuldstændig paakrævet at kalde mig hjem, bliver jeg meget ærgerlig.

28. August 1947

Kære alle sammen!
Ja den er gruelig gal, men dagen før jeg, skønt det hedder jo vi, naar man har faaet Navneforandring, altsaa Dagen før vi rejste til Norge, fik jeg tag i Bogen, den er blevet lagt for godt til Side.
Naa, jeg naaede ikke at faa skrevet, egentlig havde jeg ogsaa haabet paa at kunde sætte et Billede af ”Nordkap” i Bogen, men Billedet er endnu ikke færdig.
Vi havde en dejlig Tur i Norge, tog op med ”Frederikshavn” til Oslo og ssa videre med Toget til Hundorph det ligger ikke saa langt fra Dovre, nede ved Gudbrandsdalen. Vi boede her paa Vandrehjemmet i to Nætter og benyttede den hele dag vi havde til en rigtig Sætertur.
Poul er en Knag til at vaagne om Morgenen saa vi kom saa tidligt af sted at vi fik Turen opad 2 ½ Time overstaaet inden Solen rigtig begyndte at stege.
Man maatte tænke paa ”Sæterjentens Søndag” naar man kom her, ganske vist laa der flere Hytter deroppe men Stemningen var der alligevel. For en Mælk vi drak deroppe vi fik ogsaa et rigtig stykke sæterost med os ned.
Men hvad der var af Landsmænd selv nu uden for Sæsonen, det var ganske utroligt.
Det kan varmt anbefales for andre Medlemmer af Familien at se lidt af Norge til næste Aar.
Tager man en god Cykel og kører paa den til Frederikshavn, tager med Færgen til Larvik og saa her paa Vandrehjem kan saadan en Tur gøres til en rimelig Pris.
Vi brugte ca 425, heraf Transport ca. 300, men vi var jo ogsaa ganske højt oppe.
Og særlige sparsomme med Spisningen var vi ikke, mere end 1 Gang stod den paa Middag med 3 Retter, en Art Modvægt mod andre Maaltider: Vand, Brød og Margarine.
Toldkontrollen i Fredrikshavn er en Kapitel for sig.
Op ad havde vi en Spegepølse og en Ost, altsaa et Stykke, men vores troværdige Udseende og lille Bagage gjorde, at vi slap let igennem.
Hjemturen gik ogsaa smertefrit, øverst oppe havde vi lagt, hvad vi havde af The og Cigaretter, at Poul i sin Lagenpose havde flere m. Flonel, som han skulle tage med for en anden og jeg havde tre dejlige Haandklæder Brudegave fra Pouls Tante, var der ingen Snak om.
Poul er atter begyndt sin daglige Dont, mens min ”Ferie” varer til Mandag, saa jeg sylter Agurker 50 Pund, vasker Storvask o.s.v.
I skal alle sammen have Tak for jeres Bidrag i Slægtsromanen og saa ellers tak for Fødselsdagsbrevene, Gunnar er nok den eneste der ikke kender Datoen Ak.
Naar Bogen naar Kristian haaber jeg, at der kommer et Billede af deres Dejlighed.
Er det tørt herhjemme, var det om muligt endnu værre i Norge, man forstår jo ikke rigtig, at netop nu, hvor der er saa haardt brug for en god afgrøde, skal Solen brænde saadan, men der er vel Mening med det ogsaa.
Bare vi snart maa se Regnen sile ned i mange Dage.
Rigtig mange kærlige Hilsener til alle jeres Inger

Hilsen til alle ogsaa fra Ingers Mand Poul

Sellerup Skov 7 – 9 – 47

Kære alle!
Da jeg har haft de tolv en Uge maa jeg vel hellere se og faa den sendt af sted.
Kornet har vi faaet i Hus; det var vist den letteste Høst nogen af os har oplevet, det fyldte jo heller ikke ret meget; men vi har nu ikke været stærkere plaget af Tørken end de er i andre Egne, vi har da haft lidt Græs hele Tiden, det det kniber haardest med er Roerne. De tidlige Kartofler har vi taget op, de var ret gode, faa men store Knolde, vi har ogsaa gravet 9 Tdr Bintje op, men der er sendt ud til Huskas.
VI har ikke plantet Jordbær paa grund af Tørken og nu er det jo ved at være for sent i Aar, de gamle faar nu ogsa lov at staa et Aar mere.
Vi har stadigvæk ikke faaet Elektrisk Lys, vi er dog færdige med Installationen i Stuehuset; bortset fra at vi mangler en Lysekrone i Dagligstuen.

Hermed de kærligste
Hilsner fra Hans

Hedelykke d. 10-9 1947

Kære alle!
Siden jeg skrev i Mappen sidst, har jeg oplevet et og andet, og jeg skal prøve i korte Rids at give jer et Indtryk af mine Bedrifter. Som I jo ved var jeg med til Vagn og Joans Bryllup d. 24. Maj.
Nogle af jer har undertiden givet mig Skyld for at jeg var slem til at være sent paa den, derfor vil jeg give jer et Eksempel paa, at det ikke er altid at jeg er det. Jeg havde faaet Dato og Klokkeslæt paa 24 og 17 paa Indbydelseskortet forbyttet. Saa trods Travlhed i den forsinkede Foraaar, gjorde jeg mig i forventningsfuld i Stand til Brylluppet, og jeg naaede ogsaa at komme med Middagstoget, men da jeg efter at have faaet den værste Sved tørret af, aabner Indbydelseskortet, som jeg havde stoppet i Lommen af Hensyn til Adr., ser jeg straks at jeg var en Uge for tidligt paa den, det var en hel ny Fornemmelse, og jeg var ham der følte sig meget lang i Hovedet, og jeg satte straks Hjernen i høj Gear for at faa det bedst mulige ud af Situationen, jeg havde jo løst Billet til Vejle, og først tænkte jeg paa at tage Hjem eller at afbryde rejsen straks, men jeg besluttede mig til at tage til Kolding der lejede jeg et Værelse og saa gjorde jeg Kolding usikker om Lørdagen og om Søndagen var jeg i Christiansfeldt til det store aarlige Missionsfest, jeg havde en hyggelig og opbyggelig Søndag ud af det og traf en Del Bekendte, og for en Gang Skyld var jeg hel glad over, at jeg havde baaret mig klodset ad.
Jeg har haft en lang ferie i Aar hele 5 Uger. Jeg startede den med at tage til Ungskue i Varde, hvor vi havde en Gymnastikopvisning, den fjerde store Opvisning i Løbet af Sommeren. Derefter tog jeg til Elevfest paa H.H. og cyklede saa ned paa Als hvor jeg besøgte Niels Sønderjyde der er gift og ansat som Fodermester paa Augustenborg Hovedgaard, jeg skulle hilse fra ham, han var rigtig i sit Es dernede ved Skov og Strand. Derefter var jeg hjemme en god Uges Tid, og saa gik Turen til Odense til Gymnastikfest hvor jeg var 3 Dage, vi Ringkøbing og Ribe Amtshold, indledte Gymnastikopvisningerne under Kongeparrets tilstedeværelse.
Saa havde jeg faaet nok af at gaa og drive, og søgte saa Brunkulsarbejde ved Nr. Snede, men forgæves. Jeg bestemte mig saa til at cykle til Sjælland, hvor jeg søgte og fik Høstarbejde ved Slagelse hvor jeg var i 9 ½ Dag; om Søndagen besøgte jeg Kristian og Karen, hvor jeg tilbragte en dejlig Dag, de havde allerede faaet deres nye Hjem indrette hyggeligt, og det er ikke det rene Pral, at Kristian skriver at Ungen er sød.
Jeg var saa blevet træt af Slagelse, og cyklede ned over Sjælland, Falster, Lolland, Langeland og Fyn, jeg saa mig om efter Arbejde undervejs, men naaede helt til Middelfart før jeg fik Arbejde for de sidste 5 Dage af min Ferie paa en Gaard, hvor Lønnen var tilfredstillende, Forplejningen f.f., Pærerne modne (og rigelige), Badestranden ideel, og vi arbejdede kun 9 Timer, saa vi havde god Tid til at ligge og pladre i vandet, saa selv om jeg tjente 20 Kr. om Dagen følte jeg mig som en rigtig Landligger; saa det var med Vemod, at jeg trillede til Holsted igen; min Vagabondtilværelse var slut.
Kornhøsten her var nogenlunde; men Roerne er smaa og Græs er der stort set ikke noget af. Vi har endnu den 11-9 kun faaet meget lidt Regn, dette er blødt 2 Tommer ned, men vi haaber stadig paa mere, med en god Grundbløde og en mild Efteraar kan der rettes noget.

Nu faar I nøjes med dette og de kærligste
Hilsener Jens
”Hedelykke” Holsted
Jeg sender hoslagt et Ark med Billeder.

Modtaget den 13. september – afsendt den 17. sept
København Valby, den 16.september 47
Hvidovregade 6 A

Kære alle.
Mange tak for brevene, de var meget interessante denne gang, navnlig synes jeg Jens´s indlæg var pragtfuldt. Derimod synes jeg ikke billedet, hvor du står med ”liden Kirsten” er særlig godt, det ser ud som om du er bange for at blive vaad paa armen; naa jeg maa indrømme, at jeg har de samme tanker i lignende situationer. Maaske faar jeg en anden indstilling, hvis jeg selv en gang bliver stolt far, men det bliver nu ikke før 5. maj 1949, saa det er jo et par dage til endnu. Men ellers ser det ud til at være god grøde i familien. Jeg elsker ogsaa smaa børn, naar bare jeg maa blive fri for at sidde med dem.
Nu ser det ud til at det skal være alvor med vor Næstvedtur og det glæder vi os til – ikke mindst forbi Mor kommer med, og vi haaber ogsaa meget paa, at Mor tager med til Hvidovre og ser vort nye hjem. Vi har anskaffet en sovesofa med plads til 2, fordi vi regner med, at nogle af jer kunde finde paa at komme paa besøg, men endnu har vi ikke haft brug for den til nogle af jer, derimod har Joans familie været flinke – men nu ved I altsaa, at vi har plads og jeg tilføjer at I er meget hjertelig velkomne.
Inger bliver maaske den første; vi haaber da i hvert fald at se hende og Poul i næste maaned.
Vi synes selv, vi bor dejligt, selvom vi mangler mange ting endnu, men det maa jo komme lidt efterhaanden. Nu har vi faaet vores soveværelse, det er nøddetræ – møblerne i stuen er cuba maghogni.
Nu er Gerda og Anker vel snart færdig med byggeriet – vi glæder os til at komme hjem og se det, men det bliver nok ikke før til jul.

De kærligste hilsener
Joan og Vagn

Modtaget d. 17. eller 18-9 afsendt d. 29 – 9 – 1947
”Nybo” d. 29 – 9

Kære alle sammen.
Mange Tak for Brevene, det er vel nok interessant med alle de Billeder Jens sender med, hvor ser jeres lille Pige dog kær ud Karen og Kristian hende kan I nok være stolte af og hun er vel ogsaa vældig kvik, men nu kan Mor jo nok rigtig fortælle om hende naar hun kommer tilbage, jeg skulde jo ellers have haft Vandrebogen med, men fik det jo altsaa ikke, men nu maa jeg jo saa se at faa skrevet i den.
Birgit har jo været syg i den sidste Tid, men nu er det da ved at være bedre, men hun var meget syg Søndag d. 21 da laa hun ligefrem og snakkede i Febervildelse og hendes Blik var saa fjernt, I Kan tro det var svært at se hende saadan, men hvor var det saa til Gengæld vidunderligt da hun blev klar igen, da var jeg mere lykkelig end første Gang jeg fik hende i mine Arme, hun har Mundbetændelse og Halsbetændelse.
Det bliver nok til Regn i dag igen, men vi trænger jo ogsaa til Vand, vi kan godt behøve at faa lidt saa der kan komme Vand i Brønden, den er tør, saa vi har ingen Glæde haft af den til det Hus, men der er da et vandførende Lag en 4-5 Alen nede, saa den kan nok give Vand noget af Aaret, nu er det jo ogsaa ualmindelig tørt. Vi er jo stadig ikke færdige med Byggeriet men det gaar da fremad, vi skulde til at have det stænkpudset nu, men vi skulde jo ogsaa gerne være færdige inden Storken besøgte os, men det bliver vi nok ogsaa om alt gaar vel, vi er glade ved hver Ting vi faar færdig, det er jo bare trist at blive ved at gaa og rode i det.
Ja, nu er Sommeren nok ved at synge paa sidste Vers, men vi har vel ogsaa nok haft mange pragtfulde Dage, og de havde endda spaaet os en daarlig, maatte Spaadommen om den strenge Vinter nu bare passe lige saa lidt.

Nu tror jeg ikke jeg ved mere denne Gang, saa jeg vil slutte med at sende Jer alle de kærligste Hilsener fra
Birgit, Anker og Gerda

Modtaget den 1/10 – 47 Afsendt den 8/10 – 47

Kære Søskende
Ja det er med Glæde jeg har læst jeres Indlæg, og nu maa jeg saa se at faa skrevet og sendt den til Astrid.
Jeg har ellers næsten daarlig Tid til at skrive, da jeg har travlt i Roerne ude hos min gamle Husbond i Fritiden.
Vagn synes ikke Billedet er særlig godt, der vor Jens staar med Kirsten, jeg synes staar saa sødt med Kirsten, man kan se han holder lige saa forsigtigt om hendes lille Arm, jo Kirsten vokser jo godt, da Mor var her, fortalte hun os at Kirsten var lige ved at faa Tænder, men der er da ikke kommet nogen endnu.
Det vilde maaske være paa sin Plads lige at skrive et Par Ord om det andet Hus, som I sikkert alle ved, at vi er flyttet ind i det er en rødstens Tofamilies Hus, vi bor selv i Stuen, der er tre Værelser, men vi bor kuns i de to, det andet har vi lejet ud umøbleret til en Skolelærer, saa er der et Værelse i Kælderen, som vi har lejet ud møbleret til en ung Mand der er ansat på Næstved Rådhus, og saa er der jo Lejligheden ovenpaa der er en Toværelses med egen V.C. Huset her er ikke saa moderne som det første men mere rentabel. Vi faar i Øjeblikket 170 Kr ind om Maaneden i Husleje, d.v.s. det samme som at vi bor fuldstændig gratis og saa har vi endda Afdragene paa Laanene i tilgift. Men det har jo ogsaa sine Ulemper med saa mange Lejere, men det maa vi jo tage med.
Vi havde jo nogle dejlige Dage, da Mor var herovre; hun kom Lørdag Aften sammen med Sinne og var her til Onsdag Morgen, Mor var meget glad for lille Kirsten. Om Søndagen havde vi saa det store Rykind af Københavnere. Faster, Tante Agnes, Sigvald og Anne, Joan og Vagn, og vi havde en herlig Dag. Sinne havde fri om Mandagen med saa hun rejste først Mandag Aften.

Nu vil jeg slutte for denne Gang med de kærligste Hilsener til jer alle fra os tre her i Næstved
Kristian

P.S: Vibevej 8

Modtaget d. 10 – 10 – 47. Afsendt d. 18 – 10 – 47

Kære Alle!
Mange tak for Brevene, de var meget morsomme at læse, det er ikke nær saa interessant selv at skal skrive, naar man intet særligt har oplevet.
Jeg var hjemme sidste Lørdag og Søndag, Jens var ogsaa hjemme og Gunnar en lille Smut Søndag Aften. Gunnar har jo faaet Plads helt oppe ved Holstebro, saa er det slut med at smutte hjem for en Aften. Ove skal jo til Holsted, saa haaber jeg han vil besøge mig lidt, hvad Jens endnu aldrig har gjort, ha tør ikke siger han.
Jeg var saa heldig at faa noget pænt vandblaa Stof i en Forretning i Brejning, der lige var aabnet, nu er det bare om at faa den syet. Stoffet kostede mig 26 Kr, kunde jeg nu bare faa den syet til samme pris, saa bliver det jo ikke nogen dyr Kjole.
Lisbeth er hjemme i Dag og i Morgen, saa jeg har Lejligheden for mig selv. Der er ingen af min Familie, der har været og besøge mig hvad jeg er lidt skuffet over, men I er jo alle saa optaget. Vi har Gunnars Radio hernede, som vi har megen Glæde af, det er dejligt og have en Radio.
Jeg begynder i Nattevagt i Aften, saa regner jeg med at skulle flyttes paa en anden Afdeling, for saa har jeg været paa T.B. et halvt Aar, og længere skulle vi jo ikke være saadan et Sted, men jeg har nu været glad for at være der.
Jeg kunde vel nok tænke mig, at komme og se hvordan Vagn og Joan har indrettet sig, og at se Karen og Kristians Hus og ikke mindst lille Kirsten, men det bliver i hvert Fald ikke førend til Sommer, nu er vi jo ogsaa begyndt at læse igen, det er ikke spændende med al den Læsen. Vi skal op i skriftlig Eksamen i Anatomi og Fysiologi til Jul og i Sygeplejelære til Foraaret, men sidste Vinter læste vi heller ikke noget videre.

Til slut de kærligste Hilsener
Til jer alle fra
Astrid

Modtaget d. Afsendt d.

Kære Alle!
Allerførst mange Tak for brevene det er saa dejligt naar ”de tolv” kommer men det kniber mere med at faa den sendt af sted, og nu er jeg igen for sent paa den det er ogsaa skrækkeligt, jeg har haft saa travlt den sidste tid, vi skulde nemlig holde Eksamensfest for et Hold der blev færdig i Onsdags, vi opførte et stykke af Helge Rodes ”Moderen” saa det har vi jo haft travlt med at øve os paa. I dag er det vel nogen Stykker af jer der skal flytte jeres Teltpæle, Gunnar kommer jo et godt Stykke hjemmefra denne Gang saa er det jo spændende hvordan det gaar.
I Dag skulle Inger jo komme herind, det bliver dejlig at se hende herovre. I Aften skal vi jo være sammen ude ved Vagn, han fejrer jo sin Fødselsdag i Aften.

Jeg synes ikke jeg har oplevet noget saa jeg bliver nødt til at slutte med de kærligste Hilsener til jer alle
Edith

Modtaget d. 5-11-47. Afsendt d. 10-11

Kære Alle!
Tak for Brevene! Jeg benytter Søndagen i Dag der er Regnvejrsdag til at give mit Bidrag til ”de tolv”. Det kan nu desværre ikke blive saa interessant som f.eks. Inger og Jens´. Jeg har jo ikke faret Landet rundt som Jens, ej heller er jeg Smugler i stor Stil som Inger og Poul. For øvrigt var det maaske en Ide at lade dig Inger og Poul gaa i fast Rutefart paa Udlandet for at skaffe Familien de Varer som vi mangler saa haardt.
Ja, jeg er saa igen kommet i en ny Plads, hvad nogen af jer maaske synes gaar lidt for ofte paa, men som jeg selv er glad for. Det er ikke den ringeste Maade at lære sit Land at kende paa. Og det er jo nu, hvor man er ung, man skal gøre det. Naar jeg først bliver en 25-30 Aar mister jeg jo nok Lysten til saadan at flakke rundt. Jeg har jo kun været her i 8 Dage endnu, saa det er jo lidt for tidligt at udtale sig om Pladsen endnu, men det forløbne Uge er forløbet til min fulde Tilfredshed. Sidste Onsdag var jeg til Møde i Føvling, og i Morgen regner jeg med at tage til Aftenskole samme Sted. Det er Meningen at Aftenskolen skal holdes i Tilslutning til Gymnastikken, og at der bla. skal undervises i Engelsk. Der er desværre temmelig langt derover, men da jeg har en god Cykel gaar det forhaabentligt. Gaarden her, der er gammel, men temmelig vel indrettet har et tillliggende Areal paa ca. 105 Tdr Land ret god Jord. Folkeholdet bestaar af 2 Karle, 1 Fodermester, 1 Pige, fast Daglejer samt lidt løst Medhjælp. Bonden selv er temmelig haardt ramt af Gigt og deltager ikke selv i Arbejdet.
Jeg er spændt paa hvad Udgangen af Regeringskrisen bliver, men naar I læser disse Linier er det jo sikkert afgjort.

Naa i Haab om at I alle har det godt vil jeg slutte med de kærligste
Hilsener
jeres Ove
Lundtoftegaard Holsted St.

Modtaget 11-11. Afsendt 12-11

Kære Alle.
Tak for Brevene i de tolv. Naar man saadan er kommet lidt længere bort er det rart at høre fra de forskellige jeg har ellers til Dato befundet mig ganske godt men det er dog Hobro og ikke som Astrid skriver Holstebro.
Naa saa fik vi en Socialistisk regering det smagte unægtelig lidt af en Skuffelse men nu kan den jo faa Lov at vise at den kan gøre det bedre, men nu faar Sydslesvigerne vel ikke deres naturlige Ret. Men det gaar vel som det skal gaa.
Jeg vil benytte Lejligheden til at sige Tak for Fødselsdagshilsenerne især til Inger ak.

Men ellers har jeg saamænd ikke oplevet noget særligt saa derfor vil jeg slutte med de Kærligste Hilsener
Gunnar
Adr T Andersen
Stenild Hobro
Tlf Stenild 34

Modtaget den 16-11. Afsendt den 17-11

Kære Alle!
Mange tak for Brevene. Ja, denne Gang er det ikke min Skyld hvis ”de tolv” er længe om at komme igennem, da jeg skriver i den samme Dag som jeg har modtaget den.
Jeg er hjemme i Dag og har haft fri fra Lørdag Aften. Jeg har jo saa begyndt i min nye Plads, og de 14 Dage jeg har været der, har jeg været vældig glad for Pladsen. Det er en meget Familiær og selvstændig Plads, da Fruen ikke er hjemme om Dagen, hun er Lærerinde paa Anstalten. De har en lille Dreng paa 3 Aar, det er et Adoptivbarn de har taget, men han er en sød og velopdragen Dreng, selvfølgelig kan han ogsaa været uartig. Saa har jeg ogsaa et pænt lille Værelse hvor der er dejlig varmt, ja jeg opholder mig jo nede om Aftenen, men der er jo alligevel rart det er varmt paa Værelset saa man kan være der, hvis man har lyst.
Onsdag den 5. November var jeg i Vejle til Landlejrfest, hvor vi blandt andet saa Landslejrfilmen det var morsomt at se det hele dukke frem igen og se kendte Ansigter.
Tirsdag den 25. skal de slagte Gris herhjemme, saa nu maa vi jo se om de naar det eller det bliver forbudt nu, nu vi har faaet en ny Regering.

Til slut de kærligste Hilsener
til jer alle fra Edel
c/o Gartner Riewers
Brejning

Modt. D. 18-11-47. Afsendt d. 22-11-47

Kære Alle!
Mange tak for Brevene, en særlig Tak til Inger for Brevene jeg fik i gaar. Det var meget kedeligt at høre du var blevet syg efter Turen herover, forhaabentlig bliver du snart helt rask igen, saa du kan faa arrangeret Modtagelsen af den lille Sk….herre Eller Sk…herrinde, der er jo nemlig de to muligheder, selvom du hele Tiden taler om Drengen. Vil du hilse Poul og sige Tak for Filmene, nu maa jeg se om der er nogen der vil lave Billederne.
Det lader til Normaderne er helt godt tilfredse i de nye Pladser, d.v.s. Skovkiggeren (?) i Sverige lod ikke til at være særlig begejstret i sit Brev til Vagn; men da havde han nu heller ikke været der ret længe.
Jeg benytter Natten til at skrive i, jeg er nemlig Nattevagt i denne Uge, det er sidste Nat, i Morgen Eftermiddag begynder jeg paa Aftenvagt.
Lørdag d. 30/11 skal Edith have Dragten, Vagn og jeg er blevet inviteret med, de maa have 2 Gæster hver, og vi er inviteret med til Spisning bagefter.
Nu bliver det ellers snart spændende med Gerda, jeg venter saa smaat hver Dag, der skal være Brev; men vi faar maaske Lov at vente noget endnu.
Der er nok Brandudrykning i Øjeblikket, det er farligt saa de tuder.
Lørdag Aften var vi til Fødselsdag hos Tante Johanne, det var ellers først om Søndagen men da havde Joan Tjeneste.
Ja, saa nærmer vi os atter Julen, der er kun godt 4 Uger til, det er slet ikke til at forstaa, saa den ene Jul kommer og gaar efter hinanden, man forstaar dårligt hvor Tiden bliver af.

Til slut de kærligste Hilsener til jer alle
fra Sinne
Inger ønskes rigtig god Bedring.

Modt. 25/11 – 47. Afsendt d. 28/11

Kære allesammen!
Tak for brevene, jeg vil denne Gang have Bogen Rettidig af sted.
Nu begynder jeg ellers at blive all right igen. Kort efter min Hjemkomst maatte jeg lægge mig, takket være den moderne Medicin tog det kun en halv Snes Dage. Naa jeg tror nu ikke, jeg er ”moderne” nok for naar jeg skal til at nyde sligt gaar Appetiten sig straks en Tur.
Det var ellers en helt igennem vellykket Ferie jeg havde, først besøgte jeg Familien i Næstved, og fik se at Beskrivelserne af Kirsten ikke er det bare Pral.
Men det er morsom nok, at Familiens Børnebørn synes at blive en Flok mørkhaarede, nu da vi ellers alle har været lyse. Jeg beundrede jeres rene Brændselsgulv, men jeg har dog ikke gjort Forsøg med vores. Jeg fik jo saa ogsaa Lejlighed til at se hvordan Vagn og Joan havde faaet sig indrettet og selvom det er en dyr Fornøjelse at bo der, saa er det nu alligevel godt, at I har det for jer selv, et Klubværelse kan nem give Besværligheder.
Det er godt, at I har Centralvarme, for selv om vores Brændsel er tørt og godt, saa har fyring nu aldrig været mit store Nummer, mærkeligt nok er det som om Kakkelovnen først liver op naar Poul kommer hjem naa efterhaanden lystrer den nu ogsaa mig.
Gunnar vilde besøge os i Morgen, men vi skulde til Framlev saa nu venter han til næste Lørdag-Søndag.
De otte Dage jeg havde i København fløj af sted og saa gik Turen mod Jylland igen, det var rart at se, at Gerda og Anker nu snart kunde faa Byggeriet overstaaet, det har ogsaa været en slem Omgang.
Birgit var rigtig i Humør da vi var deroppe, hun sagde Onkel Poul saa bredt som nogen gammel solid Bondemand. Det vilde være godt hvis hun nu fik en Lillebror saa meget før Jul at de alle sammen kunde tage hjem til Mor Juleaften. Birgit vil sikkert være glad for Juletræet.
Mon ikke en eller anden kan sende mig Jens´s Adr. han maatte da nødig blive snydt for Julebreve, naar han sidder deroppe i Skoven i Ensomhed.

Nu rigtig mange kærlige hilsener fra os begge
jeres Inger

Sellerup SKov 3-12-47

Kære Søskende!
Tak for brevene, der er for resten ikke meget nyt i dem naar man følger med i Mors Korrespondance. Men nok om det skrive skal jeg jo alligevel.
Bortset fra at Søster er komet ud at tjene, er her ikke sket megen Forandring herhjemme, og dog ændres et og andet jo gradvis, F.E.K.S. er der ikke nær saa mange til at komme hjem om Søndagen, Edel kommer jo dog omtrent hver Søndag, Anker og Gerda ikke nær saa ofte, Ove regner med at komme omtrent en Gang om Maaneden, Astrid er den der er flinkest til at besøge os, jeg tror til stor opmuntring for Mor, Mor er jo glad for baade Besøg og Breve. Sidste Lørdag var dog baade de tre fra Nybo, Edel og Ove paa Besøg her i Skoven, Birgit er saa interesseret i Hønsene.
Mandag og Tirsdag vaskede vi, ja det lyder jo flot at skrive vi, men jeg trak da baade Vaske og vridemaskinen, Mor fik dampet (?) Tøjet tørt i dag Onsdag.
Jeg har da faaet Hesten vænnet til at gaa baade i marken og for Vogn, jeg laaner mig dog stadig frem naar jeg pløjer eller kører Mælk, til at fodre paa kan den jo sagtens være stor nok, til Arbejdet er den nu i alt fald ikke for stor.
I Lørdags for fjorten Dage siden maatte Søren Peder Lund gaa i seng med Iskas og har ligget siden, han er endda knap klar over om det er blevet bedre. Fredagen efter maatte Else Lund i Seng med en lettere Blindtarmsbetændelse, hun var dog kun syg nogle faa Dage. I Søndags for 8 Dage siden kom Charles Olsen galt afsted i Skoven ved at han huggede et Træ over som stod spand fløj Rodenden af Træet op og flækkede Panden paa ham, og da Blodet løb ud af Øret var Lægen bange for at det var Kraniebrud, kom altsaa Charles var dog paa Jagt i Dag.
Hvad Landbruget angaar, saa mangler jeg en del at vinterpløje og jeg har heller ikke vinterdækket alle Kulerne endnu og Kuler har vi ikke saa faa af. Gulerødderne har jeg ikke kunnet afsætte til en rimelig Pris saa nu har jeg indmeldt dem til Huska (Salgforeningen) og Kartoflerne er meget skurvede saa dem har jeg kun solgt de bedste af Spisekartoflerne, af Deodore har jeg ingen solgt, der er ellers nogen af dem der er pæne nok, men de har jo Navnet imod dem, men Inger og Poul og Joan og Vagn kender dem jo fra Foraaret.
Jeg maa jo ellers se at blive færdig med Arbejdet derhjemme, saa jeg kan komme i Skoven og tjene lidt Penge.
Vi har da hørt fra Jens et Par Gange, han er vist kun nogenlunde tilfreds med Arbejdet deroppe, han skrev sidste Gang at saa længe Føret er godt, mente han nok det kunde gaa og det er vel ogsaa mest for at faa set noget paa en billig Maade.

Hermed de kærligste Hilsener
Til eder alle fra
Hans

Afskrift i brudstykker
Gyslinge den 9. november 1947

Kære Vagn
Ja, saa er jeg i Sverige. Jeg kom til Bestemmelsesstedet Fredag ved 18.30 Tiden, saa det var en lang rejse.
Jeg arbejdede i Gaar, men jeg har personlig ikke meget Mening om, hvor meget der kan tjenes, men vi kommer i alt Fald ikke sovende til noget her.
Men der er Mudder i Geledene for tiden, vi er 12 danske her paa Stedet, og deraf vil de 9 rejse i Morgen tidlig. De har været her i ca. 14 Dage, og de har daarlig nok tjent saa meget, at de kan klare deres Forpligtelser, men de har vist ikke været meget ude om sig.
Men nu prøver jeg foreløbig til den 15., da faar vi gjort op, og hvis Vejret holder, tror jeg ikke det gaar helt galt, men kan man ikke tjene rimeligt, prøver jeg noget andet.
Vejret er ff ca. 0 grader tørt, helt ideelt til Skovarbejde.
Skoven vi arbejder i er forholdsvis ung Skov, saa vi er paa een Mands Akkord. Det ejendommeligste for os er, at hele Bunden er oversaaet med Klippeblokke, saa der er ingen Mulighed for at kunne køre, hvor der ikke er ryddet, der er derfor indrettet en Svævebane, der gaar hen over Skoven. Træerne er Fyr, Birk og Gran og dam sagt ikke større end at en Mand kan magte dem.
I Dag har vi været ude at se paa Byen – det er en lille stationsby – der er Brugsforening, Restauration noget i retning af et Forsamlingshus, Missionshus, Herregaardspension – en del Huse, de fleste Bygninger er af Træ.
Det mest typiske er Dalelven, der i Gysinge er flere Hundrede m bred, og vandet larmer helt umenneskeligt ned over Klippeblokkene. Der ligger en del Tømmer og driver, men det ser ud til at være helt fra sidste Aar. Kan jeg ikke faa dig til at bestille Berlingske Tidende til mig snarest og betale den til Januar. Vi faar ingen Nyheder af nogen Art. Hverken Radio eller Avis, og vi har ingen Penge. Jeg fik ingen vekslet, saa jeg fik godt brug for Tierne (en svensk Seddel som Tante Agnes havde) som Tolderen ikke fandt selv om han var grundig.
Kosten er god og rigelig og Beboelsen ligeledes, men Kammeraternes Interesser er ikke store ud over dagen og Vejen, men nu kommer der jo nok nye.

Hermed de kærligste Hilsener Jens

Gysinge d. 18-11. 1947

Kære Joan og Vagn
Jeg befindr mig stadig i Gysinge, den sidste Tid har jeg arbejdet i Trækulsmiterne, jeg har kun haft Akkord i Skoven i 2 dage, da tjente jeg 9 og 12 Kr.
Vi har Arbejde i Miterne Ugen ud og i den Tid har vi 10-12 Kr om Dagen, det er ikke meget, men det ligger over, hvad de andre har i Skoven, en af de nye har været ude for at faa Fabriksarbejde i Dag, men uden Resultat. Saa længe Vinteren ikke lægger os væsentlige Hindringer i Vejen, er jeg ikke saa bange for Skoven, men vi kan ikke taale ret mange Spildedage – vi giver ca 3,50 for Kosten, Logien er gratis.
Vi har faaet Svedskegrød 4-5 gange, vi lever godt, men vi har ikke faaet eet Stykke Rugbrød, me Knækbrød og Sigtebrød bagt med Sirup i. Rationerne er væsentlig større end hjemme!
Kaffe pr Md. 1 kg + 05 (Ekstraration til Skovarbejdere) (Det er vist ikke rigtigt, Vagns Bemærkning). Sukker 2 kg + ? smaa 2 kg + vistnok 0,5 kg. Brød ved jeg ikke, men der er Knækbrød nok, og vi faar ca 6-8 Stk Sigtebrød daglig, Kød og Flæsk er der nok af- Pølser og lign er vist frit.
Vi har faaet Frost – vi har været nede paa – 12 grader, men Vejret er ret behageligt endnu.
Berlingeren har fundet mig, vi fik Fredag og Lørdagsnr. I Søndags kom Søndag; mandag i dag Tirsdag, saa jeg haaber , at de kan naa herop Dagen efter, naar det kommer i Orden. Vil du ikke lade mig vide, hvad den koster, da vi er nogle Stykker om at dele den.

Hermed de kærligste Hilsener. Hils de øvrige Familiemedlemmer.
Jens

Box 35
Gysinge
Sverige

Modtaget den 6. december – afsendt den 7. december
København, Valby, den 7. december 1947
Hvidovregade 6A

Kære alle.
Mange tak for brevene, det er vel nok gaaet hurtigt denne gang – det var dejligt.
Da Jens jo maatte springes over denne gang, har jeg skrevet det meste af 2 af hans breve af.
Og saa er det jo ikke for tidligt at faa Gerda og Anker ønsket til lykke med Sønnen. Sinne ringede til Joan i fredags og fortalte nyheden. Joan var lidt skuffet over, at du ikke kunde have klaret det en dag før, saa havde det nemlig blevet paa hendes fødselsdag. Vi har ogsaa gaaet og ventet spændt og er meget glade for, at det forløb glat, og haabe at baade Gerda og slamperen har det godt. Rigtig hjertelig til lykke. Ja, hvis I beholder storken en maanedstid kan I vel dirigere den til Aarhus.
I aar fejrer vi juleaften i hovedstaden, Joan skal væe paa centralen til kl. 20. For øvrigt skal vi sikkert fejre juleaften sammen med Sinne og Tante Agnes. Vi har faaet lyntogsbilletter til 2. juledag om morgenen og rejser sikkert tilbage nytaarsdag.
Vi havde haabet at se de tre fra Næstved inden jul, men det kan jo ogsaa naas endny. Ellers maa I se at faa gjort Alvor af det først i det nye aar. Joan og jeg skulle ellers have været inde i byen og set paa juleudstillingen, men det har regnet næsten uafbrudt siden kl. 9 i morges, saa vi holder hjemmesøndag i dag.
Sidste Søndag var Sinne og jeg paa Diakonissestiftelsen for at fejre den store dag sammen med Edith. Det var en dejlig og smuk begivenhed.
Det bliver dejligt at komme hjem i julen og haaber at faa lejlighed til at hilse paa de fleste af jer.
De kærligste hilsener og paa gensyn i julen
Joan og Vagn

Modtaget d. 8-12-47 Afsendt
Tak for Brevene Sinne, Inger og Edith
“Nybo Onsdag den 10-12

Kære alle sammen.

Mange Tak for Brevene; denne Gang maa jeg hellere faa Mappen af Sted i god Tid, da maa jeg da kunde faa Tid nu jeg ligger i Sengen, for som I jo nok har hørt alle sammen, har vi jo faaet os en velskabt Dreng, og I kan tro vi er lykkelige for ham alle 3, vi maa jo bare have et Øje paa hver Finger med Birgit, hun forstaar jo ikke rigtig, at hun skal være forsigtig med ham, og hun vil jo saa gerne kærtegne ham; nu har vi jo ogsaa lige tilpas en lille Pige og en lille Dreng.
”Nybo” Søndag
Ja, jeg blev ikke færdig i Onsdags, saa nu maa jeg hellere se om jeg kan blive det i Dag. Jeg er jo lige begyndt at komme op nu, men er dog ikke helt i Form endnu men haaber at blive det inden Jul. Naar bare du Inger havde været lige saa vidt, men vi haaber inderlig du snart maa faa det godt overstaaet, for det er vel nok skønt at være ved denne Side.
Ankers Søster Ingrid har været hos os mens jeg laa i Sengen, saa vi har haft en god Hjælperske.
Nu er vi jo endelig blevet færdige med Byggeriet, og I kan tro det er rart, det har vel ogsaa nok været et hæsligt Rod det meste af Sommeren, men nu synes vi ogsaa selv vi har faaet det ganske rart og der er ogsaa kommet Vand i Brønden, naar saa bare det vil holde. Anker har ogsaa rigtig været ved at plante, han har plantet godt 100 Hindbær, et par Brombær, lidt Blommer og saaa regner vi ogsaa med at faa lidt Æbletræer vi har et men det var jo rart med meget Frugt, Ribs, Solbær og Stikkelsbær har vi en Del af.

Da vi jo ikke har oplevet noget særligt i den sidste Tid hvor vi mest har holdt os hjemme kan jeg vist ligesaa godt slutte, med at sende jer alle de kærligste Hilsener fra
Lillebror, Birgit, Anker og Gerda

Modtaget d. 14/12-47. Afsendt d. 21/12- 47

Kære Søskende!
Jeg blev glædelig overrasket da ”de tolv” kom, jeg havde ikke ventet at se den før et godt Stykke ind i det nye Aar, Men det er jo kuns glædelig naar det gaar denne Vej.
Ja nu er der vel nok rigtig ved at komme Gang i Børnebørnene, det var da godt at Gerda slap bedre over det denne Gang end sidste Gang, nu er det saa Inger der skal afgøre, om der fortsat skal være flest Piger. Ja nu er vi jo snart ved at have vores Hyr med Kirsten, vi har maattet sætte extra Pinde paa Sengen for at ikke hun skulde staa paa Hovedet ud, og i dag har hun præsteret at lave sin første rigtige Ødelæggelses Nr. nemlig har hun traadt Celloidet – det sad i Voksstykket til Barnevognen i Stykker; men det bliver jo nok mere at skrive paa den Konto, hun har to Tænder nu, jo de er snart store nu.
Vi skal fejre Julen hos Karens Forældre, Kirsten vil nok gøre store Øjne naar hun ser Juletræet med alle Julelysene.
Den Lejer vi har og bor i Kælderen er Civilingeniør, det diskuterede vi nemlig dengang Inger var hernede.
Ellers gaar Livet sin vante Gang, jeg har solgt en del Kaal nu til Julen, men vi har dog de fleste igen tilbage, naar nu bare ikke Vinteren bliver saa haard som sidste Aar; for saa fryser det vel det hele. Brændselsmæssigtset er de fleste nok bedre garderet end sidste Aar; vi er da meget bedre stillet, men sidste Aar var det jo ogsaa helt skidt, nu tror jeg ogsaa at det er en temmelig lun Stue vi har, der er kuns et Vindue og det vender mod Vest. Jeg regner med at vi har ca. ½ af det indenlandske Brændsel tilbage naar vi naar Nytaaret; saa vi skulde jo næsten kunde klare os naar vi saa har Koksene ved Siden af.
Søndagen mellem Jul og nytaar, da kommer Sinne. Hun er nok den eneste der kommer af min Familie, Edith, Joan og Vagn har jo meldt forfald.

Da jeg ikke ved noget særligt at fortælle vil jeg slutte med de kærligste Hilsener til jer alle fra os tre Kristian

Modtaget d. 23-12-47 . Afsendt d. 5-1-48

Kære Alle!
Ja saa er Julen forbi for denne Gang, jeg fik desværre ikke hilst på Vagn og Joan, de tog afsted med 3Toget, som jeg kom med 5Toget. Jeg havde ellers haabet lige at kunne hilse paa dem ved Toget. Jeg havde Fridag Mandag, saa jeg naaede lige at faa Enden af Barnedaaben med. Det er en lille god Dreng, som ikke lader høre meget fra sig. Det var ellers en god Fest, det saa saa morsomt ud med Birgit og Finn, de tog hinanden om Halsen.
Juleaften var jeg ogsaa hjemme, jeg kom hjem med 8 Toget. Gerda, Anker, Birgit, Lillebror og Edel var ogsaa hjemme, saa vi var otte i alt. Jeg havde kun fri Juledag, saa jeg fik ikke hilst paa Gunnar heller. Ove var her og besøge mig Søndag før Jul.
Nytaarsaften optraadte vi lidt for Patienterne her. En var det gamle Aar, hun var mægtig god med Skæg og stor Stok og i meget gammelt Tøj fyldt ud med Puder, hun gik i Forvejen og sagde et Vers. Bagefter kom saa det nye Aar, Foraar, Sommer, Efteraar og Vinter. Vi havde Barnelagner paa. Hvorpaa der var syet Blomster og Pynt, der passede til de forskellige Aarstider, hver havde saa et Lys i Haanden, det nye Aar havde to. Vi var paa alle 12 Afdelinger, saa det var mange Stuer vi kom ind paa. Vi sang et Vers for hver af Aarstiderne, og man m sin (?)m tilbage af Gangen Vær Velkommen. Pt. Var meget begejstrede.
Ja, nu har Inger og Poul og faaet en Dreng det var morsomt det lige blev paa deres Bryllupsdag han er rigtignok ikke ret stor men det kan han vel blive nu haaber jeg da snart Inger bliver rask igen.
Jeg er flyttet nu til den første paa en kirurgisk (?) Kvindegang det er jo mere at bestille end ovre paa T… saa jeg har været godt træt de sidste Dage.

Desværre har jeg haft Vandrebogen lidt over Tiden men nu skynder jeg mig paa Posthuset med den saa Edith har den vel i Morgen.

De kærligste Hilsener
til jer alle
Astrid

Modtaget d. 8-1-48. Afsendt: 15-1-48

Kære Søskende!
Allerførst mange Tak for Indlæggene i ”de tolv”, det er vel nok dejligt at faa den, og saa har den ikke været saa længe paa Rejse denne Gang. Nu maa jeg vist ogsaa hellere se at faa den afsted, for det er ved at være paa det sidste.
Allerførst vil jeg ønske Inger og Poul til lykke med Sønnen, det var da dejligt, at det blev en Dreng nu glæde jeg mig til at se ham, men det bliver nok ikke før til Sommer. Herover gaar alt ved det gamle, i Søndags havde jeg fridag og var inde hos Tante Agnes, Fru Vengel og Amse kom derover til Aften, da fik vi ”fin Middag” Fru Vengel og jeg havde nemlig ikke været der inde til julen. Vi fik Svinekorteletter med Grøntsager og til Dessert ”Ris a la mande” af rigtige Ris, saa det smagte jo dejligt. I Morgen Aften skal jeg begynde Nattevagt, saa ved jeg da, hvad jeg skal bruge min Tid til de første fjorten Dage, men jeg kan jo godt lide at vaage, og jeg snakket om at tage ud i vores Fridagshytte, der ligger i Virum, der er Brændeovne og Plads til at sove derude, saa det vilde jo være dejligt, jeg længes saa tit efter at sidde foran en ”rigtig Kakkelovn” og nyde Varmen, det er der mere Hygge ved end en Radiator, selvom det er mere renlig og lettere, og jeg tror nok, jeg kan faa det til at buldre i den.

Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener til jer alle.
Edith

Modtaget d. 16-1. Afsendt d. 17-1
Lundtoftegaard d. 16-1-47

Kære Alle.
Tak for Indlæggende, det var hurtigt ”de tolv” kom igen denne gang, mon det skulde være Feriementalitetens Tid, der er forbi? Jeg følger ihvert fald Edel m. fl. Eksempel og sender ”de Tolv” ud af Døren igen saa hurtigt som muligt. Ikke fordi jeg er ked af den, det er tværtimod for at den kan komme igen saa hurtigt som muligt.
Sidste gang jeg skrev i Mappen var jeg jo lige begyndt i Pladsen her og kunde derfor kun udtale mig med Forbehold. Men jeg er ikke blevet ringere tilfreds i Tiden der er gaaet selv om her er nok at gøre. Vi arbejder 10 Timer dagligt, det er jeg ikke vant til om Vinteren, paa Fyn arbejdede vi kun 8Timer i de tre Vintermåneder, saa det er jo en Forskel, men naar man først bliver vant til det, tænker man ikke saa meget paa det.
I de sidste to Dage har vi arbejdet i Skoven med at rydde op i Bunden, der flere Steder er helt groet til med Brombær og Hindbær, saa det hele er et Vildnis. Men det kan vi ikke fortsætte med, da Jorden er ved at være for frossen, saa vi ikke kan faa Rødderne med op saa hjælper det jo for lidt, saa skal vi vist til at fælde lidt Træer og hugge noget Hegn. Her paa Egnen har vi ikke faaet meget Sne, men vi har dog faaet saa meget, at jeg har maattet paa Mejeriet med Mælken to Gange, da Mælkekusken ikke mente han kunde klare den.
I Morgen Aften skal jeg til Unggilde, det var jeg ogsaa forrige Lørdag. Denne gang er det hos en Husmand Bliddal i Føvling, for resten en Bror til Pastor Bliddal i København, som nogen af jer maaske kender. Jeg tror nok vi skal faa en fornøjelig Aften ud af det, det havde vi i hvert fald det første Sted. Paa Søndag skal jeg passe Køer og saa var det Meningen, jeg vilde have været hjem og se til Mor og Hans Søndag Aften, men da skal Andenkarlen paa Vinterlejr, saa det kommer til at vente en Uge længere med at komme hjem. Næste Fredag skal vi fra Føvling Gymnastikforening til Vejen og gøre Gymnastik, vi skal have en Rutebil, saa paa den Maade, kan det jo sagtens lade sig gøre.

De kærligste Hilsener Ove.
NB: Jeg er saa gammeldags, at jeg benyttede st. Bogstaver. Nu skal vi jo nok ellers af med dem. De er sikkert ogsaa upraktiske, men jeg synes dog de pynter. Naa, man maa jo heller ikke være for konservativ.

Modtaget 19-1. Afsendt 26-1
Stenild 25-1

Kære Alle.
Naa nu har jeg vist ogsaa sinket Mappen den Lovbefalede Tid. Jeg befinder mig stadigvæk ganske godt her i Nordjylland, men jeg ser jo ikke saa meget til mine Familiemedlemmer men det er dog rart jeg kan smutte til Aarhus en Frisøndag, jeg kommer hjem i Fastelavn saa maaske træffer jeg en og anden; heroppe i Nordjylland er det noget mere koldt end i Østjylland tror jeg, da jeg rejste fra Brejning var det hel Foraarsagtigt og da jeg steg ud af Toget i Hobro var det barsk Vinter, siden Jul har jeg helt forsømt skriveriet men Edel har laant min Fyldepen og glemt at levere den tilbage, saa jeg er saadan set lovlig undskyldt men ellers har jeg ikke oplevet noget særligt.

Hermed de kærligste Hilsener
Gunnar

Modtaget den 27-1. Afsendt den 3-2

Kære Alle
Mange tak for Indlæggene i ”de tolv”.
Jeg var i vejle i Gaar sammen med Mor, og jeg købte en brun Vinterfrakke til 206 Kr, men saa synes jeg ogsaa det er en dejlig Frakke. Astrid og Ove steg ud af det samme Tog som Mor rejste med til Vejle, saa hun havde jo ikke mere end lige hilst paa dem, men saa var Gerda henne ved Rutebilen da jeg kom fra Vejle og hun sagde at Astrid havde været henne hos mig, saa det var jo lidt uheldigt, jeg ville ellers saa gerne have snakket med hende, sidste Gang hun var hjemme, var jeg lige kørt da hun kom, det var den Dag vi var til Barnedaaben hos Gerda og Anker. Birgit og Harry er forkølede for tiden, saa de havde haft Doktor forleden Dag til Harry.
I Morgen er det Meningen jeg skal til Soldatervennestævne i Vejle, saa jeg er spændt paa om Ove og Hans kommer derud, ellers faar jeg nok heller ikke hilst paa Ove i denne Omgang, jeg tror Gerda sagde han blev til Tirsdag, saa det er jo nok hans Vinterferie.
Nu har Mor da faaet en til at strikke hendes Trøje, det er en Frk. Jørgensen fra Anstaltens Strikkehjem, hun har vist før strikket for Mor.
Fru Rievers har travlt for Tiden med at spinde og trinde Garn som hun skal bruge til at væve at Gulvtæppe af saa der skal jo meget til.
Ja jeg gaar jo stadigvæk og har det ”som Blommen i et Æg” saa det er jo altsaa en sjælden god Plads, og Drengen er nu saa sød. Saa man kan ikke andet emd holde af ham, og saa er han saa klog paa alle Ting, det er snart ikke, det han ikke ved.

De kærligste Hilsener
fra Edel

modt. d. 4/2- 48
København d. 9-2-48

Kære Alle!
Mange Tak for Brevene. Det lader til Bogen snart er skrevet ud igen, saa nu maa der nok sendes 2 Bøger med en Omgang rundt, jeg syntes ikke det er saa længe siden vi fik en ny Bog; men det er alligevel 1 ½ Aar siden. Jeg har Aftenvagt p.t. og skal til Barnedaab i Aarhus, naar jeg er færdig med Vagten, jeg har faaet Lyntogsbillet til Lørdag Morgen, saa er jeg vist i Aarhus Kl. 12, hvis Turen forløber normalt, jeg glæder mig meget. Hvornaar vi rejser hjem maa vel afhænge af Mor, mandag Aften finder jeg nu ikke, det er saa godt at rejse, det er kedeligt at komme for sent til Brejninge, saa enten maa vi rejse lidt før Mandag eller vente til Tirsdag. Jeg havde haabet paa Astrid havde haft fri enten Tirsdag eller Onsdag; men Mor skrev hun havde fri Søndag og Mandag, og da hun skulde i Skole Mandag kunde hun nok ikke naa det, og det er jo ikke saa let at bytte, naar man er ret ny paa en Afd, man holder i hvert Fald ikke saa meget af at spørge om det. Astrid er aabenbart ikke saa heldig med at træffe os herovre fra, sidst jeg var hjemme, var hun lige taget af Sted, da jeg kom, og i Nytaar var Joan og Vagn stukket af lige før Astrid kom. Erna Hauge har været i København paa 14 Dages Ferie for nylig, hun rejste hjem igen Fredag Morgen.
Mor skrev forleden, hun havde faaet Kort fra Jens, der ikke regnede med at rejse hjem foreløbig, han tænkte paa at blive derovre i Sommer, naar han nu er ude er det saamænd ogsaa klogt at faa lidt ud af det. Jeg hørte hjemmefra at Chr. Christensen i Solskov er død, han er ellers den yngste af Søskendeflokken; men han har jo tit været meget syg. Vagn havde for resten ogsaa set det i Vejle Amts Avis.
Det er trist at høre at lille Kirsten havde været saa syg, nu haaber jeg da hun er helt paa ret Køl igen. Man kan nok se det er Fastelavn, Ungerne render rundt paa Gaderne i de mest fantastiske Paaklædninger, ja de begyndte saamænd allerede paa det i Gaar. Vagn kommer nok lidt herop i Dag, han plejer at spise sin Frokost her om Mandagen, dem ser jeg ellers ikke meget til i denne Vinter. Vagn har Aftenarb. de fleste af Ugens Aftener og Joan har ogsaa sit Aftenarbejde, saa det er nu saamænd ikke saa underligt, de ikke gider rende i Byen, naar de endelig har en Aften sammen, de har det jo ogsaa saa dejligt hjemme hos dem selv.
Paa glædeligt gensyn i Aarhus paa Lørdag.

De kærligste Hilsener til alle
fra Sinne

Modt. for længe siden. Afsendt

Kære alle sammen!
Ja den er atter gal med mig, men denne Gang maa I næsten undskylde mig.
Vi havde jo vores Gut i Kirke sidste Søndag, han kom til at hedde Jørgen, som sin farfar, saa nu har jeg foreslaaet ham, at han skal blive Degn i Framlev.
Vi syntes selv, vi havde en god Fest i Søndags. Mor, Sinne, Astrid og Gunnar var her, og saa var der Pouls Forældre, en Søster og en broder her.
Nu haaber vi saa, at alle i andre kommer en anden Gang, det er jo ikke saa rar en Tid at rejse paa for jer med Smaaungerne, men inden saa længe kan vi vel regne med Foraaar. Det kneb lidt for Jørgen at vende tilbage til Hverdagen, han fandt, det var rart at blive taget op, bare han gryntede lidt. Men nu har han affundet sig med det, og hygger sig i de vante Gænger.
Han staar ude i sin Vogn en 3 Timer hver Dag, naar bare Vejret er nogenlunde.
Selvom det fryser noget, har Solen allerede saa meget Magt, at det kan være helt lunt på Læsiden.
Jeg har hørt en Fugl synge om, at flere af jer klager over mig, angaaende Brevskrivningen, det er ikke uden Grund. Men snarest muligt skal jeg se at faa det rettet.
Jeg er med i en Studiekreds, det foregaar engang om Ugen, og da maa Poul jo klare Jørgen, heldigvis har det ikke været vanskeligt uden een Aften, men da var det ogsaa slemt. Da jeg kom hjem sad de meget hyggeligt i en Lænestol, men meget af Tiden, havde Jørgen haft den varme Stue for sig, saa han kunde sparke af sig og hyle, saa meget han vilde, mens Poul frøs med Anstand i Soveværelset. I faar alle tak for Brevene, kun en foreløbig Tak dog.
Der var hyggeligt at have Familiebesøg, og dejligt var det, at Mor og Sinne blev til Tirsdag.
I Aar er der ingen af os, som behøves at frygte for, at Brændslet slipper op før Tiden, de mange milde Dage sparede godt paa det. Frostdagene fyrer vi med Koks, det er dejligt renligt, det andet dyre danske Bras varmer faktisk godt men laver jo noget mere Griseri.
A-propos Griseri, jeg vil sent glemme Brændselskælderen i Næstved, Tørvene stillet op, som Mur og Gulvet skuret, det saa fint ud.
Jens sendte Kaffe til Barnedaaben saa det var ikke det rene ”Opvaskevand” vi drak.

Nu mange Hilsener til jer alle fra mine Drenge men flest dog fra mig selv.
Inger

Sellerup Skov 27.2

Kære alle sammen!
Jeg har ogsaa i Vinter haft lidt Skovarbejde, dog ikke saa meget som sidste Vinter, men vi er færdige nu. Peder Hansen og jeg har været i Vigen at skove lidt Træ til os selv, de sidste Par Dage har vi kørt Kvas hjem, vi er knap færdige med det endnu, Vejret og Føret er jo godt for Tiden. Jeg holdt fri i 3 Dage paa grund af et daarligt Knæ, den er dog ved at alrigt igen.
I Gaar var Mor og jeg til Fødselsdag oppe i Nybo.
Sidste Mandag kom vi af med Tækkerørerne, der var 19 Traver og vi fik 7,50 Kr for Traveren.

Til slut de kærligste Hilsener
Til eder alle
Hans

Gysinge d. 24-2 1948

Kære alle!
Vagn skrev til mig og bad mig give et lille Bidrag til Vandremappen, og det skal jeg saa prøve paa, men det bliover ikke let at finde paa noget, da den ene dag gaar som den anden. Vi staar op ca 6.30, og naar vi saa mener at vi har faaet tilstrækkelige Mængder Havregrød og Knækbrød stoppet under Vesten, det er ikke Smaating, er Klokken godt 7 og saa gaar Turen til Arbejdspladsen, vi er 3 her paa Forlægningen der er saa velhavende at vi har Raad til at åke paa Ski, men vi føler os ogsaa, naar vi stryger derud og passerer de andre, men Recordten paa er der ikke tale om derudad i hvert Fald, kommer vi til at svede, er det ikke let at holde Fødderne varme Resten af Dagen. Naar vi er ankommet til Arbejdspladsen, der de sidste 3 Uger har været ca 4 km borte, drejer det sig bare om at faa saa mange Træer som mulig savet om og skaaret op i 3 m Længder, de der maaler under 3 eng. Tommer i Topdiameter bliver til Kurkved (?) de skal ikke barkes, undtagen en Stribe igennem for at de kan tørre, de skal saa stilles op med Rodenden overkors, og naar den saa er en m høj har vi tjent de første 76 øre efter den nye Lønaftale (før var det 66), saa gaar vi i gang med at barke de der maaler over 3 tom de bliver betalt pr Stk efter Topdiameteren 3-4 23,6 øre stigende til 56,1 for 11 Tom og opad, det er de gamle Priser, de nye er ca 10% bedre. De største og pænneste Træer skal laves i Tømmer, det betales efter Topdiameteren uanset Længden, der er mellem 13-22 eng Fod, de giver 6-7 Tom 32,9 Øre og over 15 1,06 Kr pr Stk, det er daarligt betalt, Papirtræet, det er skal barkes er bedst betalt, naar Temperaturen er til det, under særlig gode Forhold kan man barke et lille Stykke Papirtræ paa under 2 Min, men saa skal det være Gran, Fyrene er senere. Det er meget Sne hvor vi arbejder i Øjeblikket, selvon det paa det nærmeste kan blive sine —? det er jo en Del. Kl. ca 12 sætter vi vores medbragte Smørgaas til livs, og saa gaar det løs igen, til vi mener at vi kan have en Dagløn, men saa er det ogsaa gerne paa høje Tid at vende Næsen hjemad, og det gaar strygende op og ned og ud og ind mellem Klippeblokkene, Skiføret er pragtfuldt, Sneen er fast og det fryser ret konstant 3-8 grader, enkelte Gange har det været under 10 men det er ikke saa længe ad Gangen. Vejret er pragtfuldt for det meste høj klar Luft og en dyb blaa Himmel ofte med straalende Sol, det er vældig saa hurtig Dagene vækkes her 21-12 gik Solen ned 14.35 i dag gik den ned 16.49. Naa men jeg er ved at komme bort fra at vi var paa vej hjemad, naar vi kommer hjem faar vi Kaffe, og Kl 6 Middagsmad, men de to Maaltider nærmer sig mistænkelig hinanden efterom dagene vækkes. Saadan gaar var Arbejdsdag og, og den gaar hurtig, og inden længe har jeg været her i 4 Md., hvad jeg saa vil ved jeg ikke, men jeg fik Brev fra en af Kammeraterne der rejste ved Juletiden, han havde taget Plads fra Marts til Nov for 3100 kr og en ad de andre skulde have 34oo kr, og det frister jo, det kan ikke paa det nærmeste tjenes her. Jeg vilde ellers nok blive her og være med til Tømmerflaadningen, det maa være festligt at se, dette er ikke Smaating der ligger og venter paa at Elven skal stige.
Jeg kommer sjældent udenfor Gysinge, jeg er jævnligt med til Møde i Missionshuset, Samfundet der er Frimenighedspræget, men jeg er glad for at komme der og jeg er velkommen.
Den nationale Befordringsmiddel her er Sparkstøtingen eller ”Sparken” som alle køre paa fra 3-90 Aar gl. forstaaet Ordret, en gammel Morlil der daarligt kan gaa Åker fint paa Spark og Vejene er altid spejlblanke.
Jeg har brugt al for lang Tid paa det her Skriveri, saa det bleven lang over min Sengetid, min Stuekammerat sover for længst, vi er kun 2 paa St. for Tiden, vi havde en letter, der rejste i Fredags, han fik arbejde som Hotelkarl for 1,25 pr Time + Kosten. Nabo til har vi 3 Polakker, de har været her i ca 4 Uger og en Md. Forud i landet saa I kan nok forstaa at Sproget her er noget blandet.

Hermed de kærligste Hilsener Jens
H.K: 32/47 Gysinge (vedlagt 8 billeder)

Afstemningsskema
Navn
For Løsblade
For Protokolform
Sinne

x
Inger

x
Hans

Jens

Vagn

x
Gerda

x
Kristian
x

Astrid

x
Edith

x
Ove

x
Gunnar
x

Edel

x

Kommentarer.
Naar jeg holder paa Protokolformen og er imod Løsbladesystemet, er det fordi jeg mener, at Samlimngen af Breve, der jo skal gemmes; i det lange Løb vil være mere overskuelige i Protokollerne, der kan staa paa en Boghylde, men der ved Løsbladesystemet let kan komme Uorden i Brevene.
Vagn

Jeg stemmer ogsaa for protokolform, da jeg er bange for det andet vil tage for meget af Drengenes Tid.
Astrid

Mit Synspunkt er dette, at jeg er bange for at Brevene f.eks. Gunnars mister noget af sit friske og naturlige Præg, hvis det hver Gang skal staa for en kritisk Selvvurdering. For øvrigt er jeg saa konservativ, at jeg ikke mener man skal prøve noget Nyt, som kun muligvis er bedre, naar det man har virker fuldt ud tilfredsstillende. I øvrigt har jeg de samme Synspunkter, som Astrid og Vagn.
Ove

Naar jeg stemmer for forslaget er det fordi jeg ikke har saa megen Selvtillid som Ove
Gunnar