Om familienavnet Garne

Skrevet af Jens Peter Garne, søn af Kristian:

Funderinger omkring oprindelsen af slægtsnavnet GARNE.

I 1922 udfærdigede politimesteren i Horsens købstad et navnebevis, ifølge hvilket 16 personer antog familienavnet Garne.

Udover dette dokument har jeg som kilder anvendt kirkebøger og folketællinger som kan tilgås på nettet via Rigsarkivet. Far havde Terkel Hansens bog: “Øster Snede Sogn – De stærke jyders sogn”. Denne bog mangler desværre yderligere kildehenvisninger. Jeg har også fået en del materiale fra Astrid og Edith, som ar været i brevveksling med andre grene af slægten.

Alle der i og med navnebeviset fik navnet Garne var efterkommere til Hans Christensen og Nielsine Jørgensen (mine oldeforældre). Hans og Nielsine fik 10 børn, hvoraf 3 døde som børn. Af de 7 overlevende var 3 drenge (Christen, Jørgen og Jens Peter) og 4 piger (Kathrine, Ellen Marie, Marie og Cecilie).

Christen og Jens Peter deltog i navneskiftet sammen med deres koner og børn. Jørgen deltog ikke, muligvis fordi han allerede på det tidspunkt havde et fremgangsrigt grossistfirma i Vejle ved navn “Jørgen Kristensen”. Af pigerne var det alene Cecilie som deltog i navneskiftet, og hun fik jo ingen børn. Kathrine, Ellen Marie og Marie var gift og deltog ikke. Af deres børn deltog dog én nemlig Kathrines søn Hans. (nr. 16 på navnebeviset)

Christen (farbror Kræsten) havde to døtre og ingen af deres børn fik navnet Garne. Jens Peter fik i alt 13 børn, hvoraf 12 overlevede barndommen, og det er hos deres efterkommere vi i dag finder hovedparten af personer med Garne navnet.

Faster Katrines søn Hans fik 2 børn, som fik navnet Garne, og det har de ført videre til deres efterkommere. Der er således to grene af Garne familien, som i dag har meget lidt kontakt. Dog var Katrines oldebarn Torben Garne med til familietræffen på Nationalmuseum i 2014 sammen med sin kone og deres to døtre.

Nu blev navnet Garne ikke taget ud af den blå luft. Det fortælles i familen, at en af vore forfædre havde været gartner hos en officer og at tilnavnet gartner siden er forvansket til Garne.

Astrid har korresponderet med Poul Kingo Pedersen, som er søn af Erna Markussen som er datter af Barbara Marie Christensen som er datter af Jens Christensen (oldefar Hans Christensens ældre broder) som er søn af Christen Jensen Gartner altså min tip-oldefar. Han har meddelt (uden angiven kilde) at Christens bedstefader Christen Jensen Lindved var fæster på Bosballegaard i Gl. Sole fra 1744 – 1777, at han var gartner for oberst de la Mare til Agersbøl og bliver omtalt som Christen Gartner, og at dette bliver til Garne.

Tip-oldefar Christen Jensen finder vi i folketælling og sågar i kirkebøger under navnet Christen Jensen Gartner. Han er født ca. 20. marts 1796. Denne dag er han hjemmedøbt og siden fremstillet i Kirken 8. maj. Ved dåben fik han navnet Christen Jensen, som også fremgår af kirkebogen ved konfirmation og ved hans bryllup med Ellen Pedersdatter i 1826, men da han i 1828 har sin første datter Ane til dåb omnævnes han som Christen Jensen Gartner ligesom ved hendes konfirmation i 1843. I folketællingen fra 1834 nævnes han ligeledes som Christen Jensen Gartner. Jeg har ingen notater om, at hans far Jens Christensen fra Lindved er blevet kaldt Gartner, men den første folketælling kom i 1787 og i kirkebøgerne burde vel egentlig præsterne holde sig til det ved dåben givne navnet. Derfor er det ogsålidt bemærkelsesværdigt at Christen Jensen så ofte i kirkebøgerne omtales som Christen Jensen Gartner. Folketællingerne er ført af lægmænd fra lokalområdet og her er der lidt mere svingrum. Her kan blot nævnes, at vores oldemoder Nicoline på Marys side i folketællingerne ofte fremstilles betydeligt yngre end hun egentlig var. Stavningen af navne kan også variere meget i disse kilder.

Herregården Agersbøl var i 1728 på 330 hektar plus 200 hektar bøndergods. Fra dette gods frasolgtes de fleste fæstegårde mellem 1799 og 1801. http://www.danskeherregaarde.dk/nutid/agersboel Af ovenstående fremgår at familien inden frikøb var fæstere på Agersbøl. Det er da ikke så mærkeligt at herremanden har taget en gartner fra lokalområdet, og tilsyneladende har denne gjort det godt.

Finder vi så navneformen Garne dokumenteret inden navneskiftet?

Ved folketællingerne 1916 og 1921 Står Hans’s ældste søn nævnt som Kristen Kristensen Garne

I Terkel Hansens bog om Øster Snede sogn. kan ses at: Hans Christensen Garne sad i sognerådet i Øster Snede sogn i perioderne 1874 – 1877, 1877-1880, 1885 – 1889 som formand, 1889 – 1892. (pag 113).

Om “Lundgård” under Grundet skriver Terkel Hansen at gården fra Peder Pedersen Rod overgår til datteren Ellen, som bliver gift med en Christen Jensen Gartner, Lindved. Heraf tog en gren af slægten senere navnet Garne(r). Christen Jensen og Ellen havde flere børn bl.a. en søn Hans Christensen. Han kom til Gammel Sole og blev gift med en datter af Jørgen Abrahamsen i “Damgård”, som han samtidig overtog. Hans slægt “Garne(r)slægten er der flere af på egnen.

Om “Damgård” skriver Terkel Hansen bl.a : “Sønnen Jørgen Abrahamsen blev næste ejer, og næstefter igen blev det dennes datter Nielsine gift med Hans Christensen Gartner, Solskov, som senere tager navnet Garne(r). Sønnen Christen Garne(r) blev ejer af Dalsgård i Båstrup”.

Der er jo desværre ikke nogen kildeangivelser i Terkel Hansen bog, men jeg går ud fra at det kommer fra lokale kilder matrikelkort, sognerådsprotokoller og lignende.

Astrid har også korresponderet med en Anton Jørgensen. Vor fælles forfader er Jørgen Abrahamsen, Nielsine Jørgensens Fader.

Anton Jørgensen har skrevet en bog om Solbjerggaardslægten. Ove skal have haft et eksemplar og på Arkiv.dk kan jeg se at den findes i Lokalhistorisk arkiv for Fredericia og omegn.

Han anvender konsekvent navnet Garne på oldefar Hans og oldemor Nielsine Jørgensen. Jens Peter Garne omtaler han som Garne også flere år inden navneskiftet.

Christen Jensen havde 5 børn som overlevede barndommen hvoraf Hans var den yngste. Den ældste var Peder Christensen. Jeg har ikke fundet holdepunkter for at han har anvendt navnet Garne. Derimod har Garne navnet været anvendt af mellemsønnen Jens Christensen og hans efterkommere, dog uden at de har taget formel navneforandring. Jens og familien boede i Sandvad og jeg husker at hørt familien i Sandvad omtalt. Jeg er ikke klar over i hvilket omfang Sandvadfamilien har kaldt sig Garne, men Poul Kingo Pedersen omtaler Jens som Jens Christensen Garne og en af hans sønner som Søren Jørgen Christensen Garne. Søren fik Sønnen Jørgen Kristensen, som var barnløs, men adopterede en pige født 1944 som fik navnet Asta Garne Kristensen. En anden af Jens Christensens sønner Anton fik sønnen Rasmus Jørgen Christensen som så fik en søn i 1925 som fik navnet Anton Garne Christensen.

Så trods at man ikke var med i navneskiftet har man fastholdt navnet i flere generationer. Fra begyndelsen kan jo alle Christen Jensens børn synes at have haft lige ret til navnet, og hvorfor det blev som det blev, ved jeg ikke, men af en bisætning i en vandrebog kan man fornemme, at der på et tidspunkt har været en føler fra familien i Sandvad om navnet, men mere ved jeg ikke.

Som konklusion vil jeg mene at vi kan føre familienavnet tilbage til midten af 17oo – tallet

Malmö 4. december 2019.