Slægtsbog

Jens Peter Garne, Kristians søn, har nærstuderet De Tolvs slægt og forfattet familien Garnes slægtsbog.

Bogen kan læses online eller downloades i den 113 sider lange online-tilpassede pdf herunder. Kig nederst på siden for at finde en printvenlig version.

Overblik over slægten og de farve-koder, der optræder i slægtsbogen:
Familien Garnes aner, oversigt – Excel-fil
Familien Garnes aner, oversigt – google sheet

Klik på linket herunder for at læse bogen online, på download for at hente den.
God fornøjelse med læsning!

Vil du udskrive den samlede tekst som en bog, ser det pænest ud, hvis du downloader denne version og vælger dobbeltsidig udskrivning:
Slægtsbog, print som bog

Tilføjelse til side 33, om Gerda:
1953 flyttet Gerda og Anker til Brejning med sine 3 børn, Birgit, Harry og Erling. Det var et hus lige ved kurvefabrikken, hvor Anker arbejdede. I Brejning blev Bente født i maj 1954.
I juli 1954 flyttede vi til Andkær, hvor Gerda boede i 51 år. Det ble vores barndomshjem. I 1969 døde Harry av kræft. 1977 døde Anker af en blodprop. Gerda boede alene i Andkær i 28 år. Hun arbejde som hjemmehjælp i 17 år til hun gik af med pensjon 67 år gammel.
2005 flyttede Gerda til Børkop i en pensjonistbolig. Det var vanskelig i starten, selvom Erling hjalp henne meget. 2006 mistede vi Erling, som bråt døde efter sammenstød med toget. Gerda viste sig at være en stærk kvinde når det gjaldt. Efterhånden befandt hun sig godt i Børkop.
2016 blev Gerda syg og kom på plejehjem i Brejning. Der var hun et år før hun døde i 2017 nesten 97 år gammel. Hun var den af «de 12» som fik leve i flest år.